Beyin Tümörü Nedir?

Beyni oluşturan hücrelerin olağan dışı çoğalması sonucu ortaya çıkan kitleler beyin tümörü olarak adlandırılır.

Pek çok farklı beyin tümörü bulunmaktadır. Tüm beyin tümörleri “kanser” değildir. İyi huylu (bening) tümörler olarak adlandırılan beyin tümörleri olduğu gibi, kötü huylu (malignant) yani kanser niteliği taşıyan beyin tümörleri de vardır.

Beyinde ortaya çıkan tümörler primer beyin tümörü olarak adlandırılır. Vücudun farklı bir bölgesinde başlayarak beyne sıçrayan tümörler ise metastatik (veya sekonder) beyin tümörü olarak adlandırılır.

Beyin tümörlerinin büyüme hızı büyük farklılıklar gösterir. Tümörün büyüme hızı ve beynin içindeki konumu, sinir sistemini ne şekilde ve hangi hızda etkileyeceğini göstermesi açısından son derece önemli iki kriterdir.

Beyin tümörü tedavisinde tümörün tipi, boyutu ve beyin içindeki konumu, hastalığın seyri ve tedavi stratejisinin belirlenmesi açısından da oldukça önemlidir.

Bu yazıda, beyin tümörlerinin genel belirtileri, teşhis ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi bulabilirsiniz.


Belirtiler

Beyin tümörlerinde belirtiler ve belirtilerin şiddeti tümörün boyutu, konumu ve büyüme hızına bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir.

Lütfen bu belirtilerin bir veya birkaçının farklı hastalıklarda da görülebildiğini unutmayın. Eğer bu belirtilerden bir veya birkaçı sizde uzun süredir varsa bir Nöroloji uzmanı ile görüşün.

Beyin tümörlerinin neden olduğu genel semptomlar şunlardır;

 • Baş ağrısı. Beyin tümörü kaynaklı baş ağrıları genellikle belirli bir kalıba uyar. Kademeli olarak daha sık ve şiddetli hale gelir
 • Nöbetler. Epilepsi tanısı konulmamış yetişkinlerde epileptik nöbetlerin söz konusu olduğu durumlarda, aksi doğrulanana kadar beyinde bir lezyon şüphesi ile hareket edilmesi gerekir.
 • Nedensiz ve çoğu zaman ilaç ile engellenemeyen mide bulantısı ve kusma.
 • Görme ile ilgili anatomik yapıları etkileyen tümör tiplerinde görülen görme problemleri. Bu problemler bulanık görme, çift görme veya çevresel görme kaybı şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
 • Genellikle tek taraflı, kol ve bacağı eş zamanlı olarak etkileyen, kademeli olarak zaman içinde artış gösterebilen his veya güç kaybı.
 • Denge kaybı. Bu durum yürürken ortaya çıkabileceği gibi ayağa kalkmakta, merdiven çıkmak veya bir engelin üzerinden geçmekte zorlanma şeklinde de ortaya çıkabilir.
 • Konuşma güçlükleri veya konuşma tarzında değişiklikler.
 • İşitme kaybı. Genellikle tek taraflı olarak ortaya çıkan, işitmenin kısmen veya tamamen kaybedilmesi durumu.
 • Kafa karışıklığı. Bulunulan yer, zaman veya diğer günlük konularla ilgili kafa karışıklığı durumu.
 • Kişilik özelliklerinde veya olaylara verilen tepkilerde önemli değişiklikler.

Ne zaman doktora gitmeliyim?

Bu belirtilerin bir veya birkaçı sizde uzun zamandır mevcutsa veya sizi endişelendiren bir belirti varsa bir nöroloji uzmanından randevu alarak muayene olmanız doğru olacaktır.

Şikayetlerinizle ilgili İyileşeceğim’in nöroloji uzmanları ile görüşmek için İyileşeceğim uygulamasını ücretsiz olarak indirerek üye olabilirsiniz.


Nedenleri

Primer beyin tümörleri beyin dokusunda veya beyin zarları, kranial sinirlerde, hipofiz bezinde veya epifiz bezinde ortaya çıkan tümörlerdir.

Primer beyin tümörleri, normal hücrelerin DNA’sında meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu mutasyonlar hücrelerin büyüme ve bölünme hızında artışa ve hücrelerin ölmesi gereken zamanda ölümünün engellenmesine neden olur. Bunun sonucunda hem normal şartlarda ölmesi gereken hücrelerin ölmemesi, hem de yeni hücre sayısının olması gerekenden daha yüksek bir hızla artması sonucu ortaya anormal hücrelerden oluşan bir kitle, yani tümör ortaya çıkar. Yetişkinlerde primer beyin tümörleri, sekonder beyin tümörlerine kıyasla çok daha az görülür.

Metastatik (sekonder) beyin tümörleri kanser niteliği taşıyan, vücudun farklı bir bölgesinde başlayan ve sonrasında beyne sıçrayan tümörlerdir.

Sekonder tümörler, genellikle hikayesinde kanser olan kişilerde görülür ancak bazı durumlarda metastatik bir beyin tümörü, vücudun farklı bir noktasında başlamış bir kanserin ilk belirtisi olarak tespit edilebilir.

Yetişkinlerde tespit edilen beyin tümörlerinin büyük bölümü sekonder, yani vücudun farklı bir noktasında başlayan kanserin beyne sıçraması ile ortaya çıkan beyin tümörüdür.

Tüm kanserler beyne sıçrayabilir ancak sıklıkla karşılaşılan sekonder beyin tümörleri şunlardır;

 • Göğüs kanseri
 • Kolon kanseri
 • Böbrek kanseri
 • Akciğer kanseri
 • Cilt kanseri

Risk Faktörleri

Beyin tümörlerinin altında yatan nedenler günümüzde tam olarak tanımlanabilmiş olmamakla birlikte araştırmalar bazı risk faktörlerinin beyin tümörlerinin ortaya çıkışında rol oynadığını belirlemiştir. Bu risk faktörleri şunlardır:

Radyasyon: İyonlaştırıcı radyasyon adı verilen bir radyasyon tipine maruz kalan kişilerde beyin tümörlerinin ortaya çıkma ihtimalinin artış gösterdiği belirlenmiştir.

Ailede Beyin Tümörü Geçmişi: Ailesinde beyin tümörü görülen kişilerde beyin tümörlerinin ortaya çıkma ihtimalinin artış gösterdiği belirlenmiştir.


Beyin Tümörlerinin Teşhisi

Beyin tümöründen şüphelenmesi durumunda doktorunuz sizden bazı test ve tetkikler isteyecektir. Bu test ve tetkikler şunlardan biri veya birkaçı olabilir;

Nörolojik Muayene

Nörolojik muayene görme, işitme, denge, koordinasyon, güç ve refleks gibi beyin tümörlerinin etkileyebileceği pek çok işlevi test etmeye yöneliktir. Bu fonksiyonların bir veya birkaçında görülecek problemler bir beyin tümörünü işaret ediyor olabilir. Doktorunuz bu muayene sırasındaki izlenimleri doğrultusunda sizden ileri tetkik ve görüntülemeler talep edebilir.

Medikal Görüntüleme

Beyin tümörlerinin teşhisinde en sık kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemi manyetik rezonans görüntülemedir (MRI). Bazı durumlarda bu MRI işlemi sırasında açılacak damar yolundan kontrast madde verilebilir. Damar içine uygulanan bu madde, tümör dokusuna yapışarak dokunun daha net gözlemlenmesine yardımcı olur. Tümörün tespit edilmesi veya tespit edilen tümörün daha iyi anlaşılabilmesi için fonksiyonel MRI, perfüzyon MRI ve manyetik rezonans spektroskopi gibi bazı özelleştirilmiş MRI yöntemleri mevcuttur. Bazı durumlarda MRI dışında bilgisayarlı tomografi (BT) ve PET gibi bazı tıbbi görüntüleme teknikleri talep edilebilir.

Vücudun Farklı Bölgelerindeki Kanserin Tespitine Yönelik Testler

Doktorunuz, beyindeki tümörün, vücudun farklı bir bölgesindeki kanserin beyne sıçraması ile oluştuğunu düşünmesi durumunda, kanserin kaynağının tespiti için BT ve PET gibi bazı ek tetkik ve prosedürler talep edebilir.

Biyopsi (Anormal olarak nitelendirilen dokudan örnek alınması)

Biyopsi, beyin tümörünün alınması sırasında uygulanabileceği gibi, bir iğne yardımıyla, tümörün tamamı alınmadan da gerçekleştirilebilir. Beynin ulaşılması zor veya hassas bölgelerinde yer alan tümörlerin biyopsisinde stereotaktik biyopsi uygulanabilir. Bu yöntemde kafatasında küçük bir delik açılır ve istenen bölgeye ulaşılarak gerekli ölçüde doku alınır. Bu işlem sırasında olası hataların önüne geçmek için MRI veya CT cihazlarından görüntüleme desteği alınır. Biyopsi işlemi ile alınan numune, mikroskop altında incelenerek kanser niteliği taşıyıp taşımadığı belirlenir. Gelişmiş laboratuvarlarda yapılan biyopsi uygulamaları doktorlara tümöre özel tedavi seçenekleri ve prognoz hakkında fikir de vermektedir.


Tedavi

Beyin tümörlerinde tedavi seçenekleri tümörün boyutu, konumu ve tipine bağlı olmakla birlikte, hastanın genel sağlık durumu ve kişisel tercihleri de önem taşımaktadır.

Cerrahi Müdahale

Cerrahi müdahaleye uygun bir konumda yer alan beyin tümörlerinde beyin cerrahı, mümkün olan en fazla tümör dokusunu temizlemeyi hedefler.

Bazı tümörler, çevresindeki dokudan kolaylıkla ayırt edilebilir. Bu tip tümörlerde, cerrahi müdahale ile son derece yüksek oranda tümör vücuttan uzaklaştırılmış olur. Çevresinde hassas dokular yer aldığı için bazı tümörlere müdahale etmek nispeten daha zor olur. Bu gibi durumlarda cerrahi ekip, hastada kalıcı bir hasara neden olmadan, mümkün olan en fazla miktarda tümör dokusunu temizlemeyi hedefler.

Tümörün vücuttan kısmen uzaklaştırılması dahi semptomlarda iyileşmeye neden olabilir.

İyileşeceğim Beyin ve Sinir Cerrahisi ekibi bu gibi durumlarda, uygun olan vakalarda hasta henüz anestezi altındayken uyguladığı Gamma Knife operasyonu ile kalan tümör dokularının imha edilmesini sağlayarak, tümörün, mümkün olan en yüksek düzeyde temizlenmesini hedeflemektedir.

Beyin tümörlerine yönelik olarak gerçekleştirilen cerrahi müdahaleler, her ameliyatta olduğu gibi bazı risklere sahiptir. Bu risklerin başlıcaları kanama ve enfeksiyondur. Bununla birlikte cerrahi ekibin tecrübe, yetenek ve imkanlarına bağlı olarak operasyonel bazı hatalara bağlı olarak nörolojik hasarlar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle operasyonu gerçekleştirecek cerrahın ve sağlık kuruluşunun, mümkün olan en yüksek standartlarda olması, operasyonel risklerin en aza indirgenmesini sağlayacaktır.

Radyocerrahi

Stereotaktik radyocerrahi geleneksel cerrahiden farklı olarak, tümörün çok sayıda ışın kaynağı kullanılarak hedeflendiği ve çok yüksek miktarda odaklanmış ışının tümöre son derece yüksek bir hassasiyetle yönlendirilmesi sayesinde, son derece küçük alanlarda dahi tümör hücrelerinin imhası mümkün olabilmektedir. Bu teknikte kullanılan ışınlar tek başına yüksek bir güçte değildir. Ancak tüm ışınların kesiştiği noktada, yani beyin tümörünün üzerinde oluşan yüksek güçteki radyasyon, beyin tümörünün hücrelerinin ölmesini sağlamaktadır.

Radyocerrahi genellikle tek seferde sonuç alınan ve hastanın aynı gün güvenle eve gönderildiği bir yöntem olarak son zamanlarda beyin tümörlerinin tedavisinde ön plana çıkmıştır.

Kemoterapi

Kemoterapi, bazı ilaçların kullanılarak tümör hücrelerinin öldürüldüğü tedavi yöntemidir. Kemoterapi ilaçları ağız yoluyla alınabileceği gibi, bazı kemoterapi ilaçları damar yoluyla hastaya verilir.

Beyin tümörü tedavisinde sıklıkla kullanılan kemoterapi ilaçlarının başında, hap olarak ağız yoluyla alınan temozolomide (Temodar) gelmektedir. Kanserin türüne göre kullanılan çok sayıda kemoterapi ilacı mevcuttur.


Alternatif Tıp

Beyin tümörü insan hayatını tehlikeye atan, son derece ciddi bir sağlık sorunudur ve sadece bu konuda eğitimli, beyin ve sinir cerrahisi uzmanları ve onkoloji ekipleri tarafından tedavi edilebilmektedir. Kendisini her ne ad veya unvan ile tanıtırsa tanıtsın, bu konuda yasal olarak yetkilendirilmemiş kişilere itibar edilmemeli, mutlaka uzman hekimlere danışılmalıdır.


Kimlerle Görüşeceksiniz?

Bu sayfada yer alan semptomlardan bir veya birkaçı sizde mevcutsa, bir beyin tümörünüz olduğundan şüpheleniyorsanız veya beyin tümörü teşhisi konulması halinde aşağıdaki uzmanlar ile görüşmeniz olasıdır;

 • Nöroloji Uzmanı: Beyin ile ilgili hastalıklar konusunda uzmanlaşmış hekimler.
 • Onkoloji Uzmanı: Kanserin tedavisi üzerine uzmanlaşmış hekimler.
 • Radyasyon Onkolojisi Uzmanı: Kanser tedavisinde radyasyon kullanımı konusunda uzmanlaşmış hekimler.
 • Nöro-Onkoloji Uzmanı: Merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) kanserleri konularında uzmanlaşmış hekimler.
 • Beyin Cerrahı: Merkezi sinir sistemi (beyin ve omurilik) ameliyatlarını gerçekleştirme konusunda uzmanlaşmış hekimler.
 • Rehabilitasyon Uzmanı: Beyin tümörü veya uygulanan tedavilerden kaynaklanabilecek konuşma, hareket ve diğer bilişsel kayıpların telafisi konusunda uzmanlaşmış sağlık hekimler veya profesyonelleri.

Doktorunuz Size Ne Soracak?

Doktorunuz ilk görüşmede (muhtemelen bir nöroloji uzmanı) size pek çok soru soracaktır. Görüşmenizin daha verimli geçmesi ve gerekli teşhis ve tedavinin en hızlı şekilde gerçekleştirilebilmesi için görüşmeye hazırlıklı gitmenizin büyük önemi vardır. İlk görüşmenizde doktorunuz sizlere şu soruları soracaktır;

 • Şikayetleriniz nelerdir?
 • Bu belirtileri ilk ne zaman fark ettiniz?
 • Bu belirtilerin şiddeti nedir?
 • Bu belirtilerin özellikle yoğunlaştığı zaman dilimi nedir?
 • Bu belirtilerin daha şiddetli hale gelmesine neden olan hareketler veya etkenler nelerdir? (Sabahları yataktan kalkarken baş ağrım çok şiddetli oluyor gibi)
 • Bu belirtilerin hafiflemesini sağlayan hareketler veya etkenler nelerdir? (Karanlıkta oturmak baş ağrımın hafiflemesine neden oluyor gibi)

Randevu Al

İyileşeceğim, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Göztepe Üniversite Hastanesi bünyesinde binlerce hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olmuştur. Sunduğumuz tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi almak ve tedavinizi planlamak için aşağıda yer alan Randevu Al butonunu kullanarak kliniğimizden randevu alabilirsiniz.

Randevu Al

içerik.

Randevu Al