Akustik Nörinom

Vestibüler schwannoma olarak da bilinen akustik nöroma, iç kulağınızdan beyninize giden ana (vestibüler) sinir üzerinde gelişen, kanser niteliği taşımayan ve genellikle yavaş büyüyen bir tümördür. Bu sinirin dalları, dengenizi ve işitmenizi doğrudan etkiler ve akustik nöroma tarafından bu sinir üzerinde oluşturulan basınç, işitme kaybına, kulağınızda çınlamaya ve denge problemlerine neden olabilir.

Akustik nöroma genellikle bu siniri kaplayan Schwann hücrelerinden kaynaklanır ve yavaş büyür veya hiç büyümez. Nadiren, hızla büyüyebilir ve beyne baskı yapacak ve hayati fonksiyonlara müdahale edecek kadar büyüyebilir.

Akustik noroma tedavisinde düzenli takip esas olmakla birlikte, uygun vakalarda Gamma Knife Işın Cerrahisi, radyasyon tedavisi ve cerrahiyi içerir.

 

Semptomlar

Akustik nöromanın semptomları genellikle çok yavaş ilerler ve erken dönemlerde gözden kaçırılması oldukça olasıdır. Genellikle tümörün işitme ve denge sinirleri üzerindeki etkileri nedeniyle oluşurlar ve tümür tarafından oluşturulan basınç arttıkça daha farkedilir hale gelirler. Yüz kaslarını ve hissi (yüz ve trigeminal sinirler), yakındaki kan damarlarını veya beyin yapılarını kontrol eden yakındaki sinirler üzerindeki tümörün baskı oluşturması durumunda işitme ve denge problemleri dışında semptomlar da görülebilir.

Tümör büyüdükçe daha belirgin veya şiddetli belirti ve semptomlara neden olabilir.

Akustik nöromanın yaygın belirtileri ve semptomları şunları içerir:

 • İşitme kaybı, genellikle aylar veya yıllar içinde yavaş yavaş kötüleşir - nadir durumlarda ani ve yalnızca bir tarafta daha şiddetli işitme kaybı meydana gelir
 • Kulak çınlaması: Etkilenen kulakta çınlama
 • Kararsızlık veya denge kaybı
 • Baş dönmesi (vertigo)
 • Yüzde uyuşma ve güçsüzlük veya kas hareketi kaybı
Çok nadir durumlarda akustik nörinom’lar beyin sapının sıkışmasına neden olarak yaşamı tehdit edebilir.


Ne zaman doktora gitmelisiniz?

Bir kulağınızda işitme kaybı, çınlama veya dengenizde sorun fark ederseniz doktorunuza görünün.

Akustik nöromanın erken teşhisi, tümörün kalıcı işitme kaybı gibi ciddi sonuçlara neden olacak kadar büyümesini önlemeye yardımcı olabilir.


Akustik Nöroma Neden Oluşur?

Akustik nöromaların nedeninin, 22. Kromozom üzerindeki bir genle ilgili bir sorunla bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Normalde bu gen, sinirleri kaplayan Schwann hücrelerinin büyümesini kontrol etmeye yardımcı olan bir tümör baskılayıcı protein üretir.

Genle ilgili bu soruna neyin neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Akustik nöroma vakalarının çoğunda bilinen bir neden yoktur. Bu kusurlu gen, genellikle başınızın her iki tarafındaki işitme ve denge sinirlerindeki tümörlerin büyümesini içeren (bilateral vestibüler schwannomlar) nadir görülen bir hastalık olan nörofibromatoz tip 2'de de kalıtsaldır.


Akustik Nörinom (Acoustic Neuroma – Vestibular Schwannoma)

Randevu Al

Prof.Dr.Türker Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Göztepe Üniversite Hastanesi bünyesinde kurduğu Gamma Knife tedavi merkezinde 15.000’den fazla hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olmuştur. Gamma Knife tedavisi hakkında detaylı bilgi almak ve tedavinizi planlamak için aşağıda yer alan Randevu Al butonunu tıklayarak kliniğimizden randevu alabilirsiniz.

Randevu Al

Komplikasyonlar

Akustik nöroma, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli kalıcı komplikasyonlara neden olabilir:

 • İşitme kaybı
 • Yüzde uyuşma ve güçsüzlük
 • Denge ile ilgili zorluklar
 • Kulak çınlaması
Büyük tümörler beyin sapınıza baskı yaparak beyniniz ile omuriliğiniz arasındaki normal sıvı akışını (beyin omurilik sıvısı) engelleyebilir. Bu durumda, kafanızda sıvı birikebilir (hidrosefali), kafatasınızın içindeki basıncı arttırır.


Teşhis

Akustik nöromanın erken evrelerde teşhis edilmesi genellikle zordur çünkü belirti ve semptomların gözden kaçırılması kolay olabilir ve zaman içinde yavaş yavaş gelişebilir. İşitme kaybı gibi yaygın semptomlar, diğer birçok orta ve iç kulak problemiyle de ilişkili olabilmektedir.

Belirtileriniz hakkında sorular sorduktan sonra doktorunuz kulak muayenesi yapacaktır. Doktorunuz aşağıdaki testleri isteyebilir:

 • İşitme testi (odyometri). İşitme uzmanı (odyolog) tarafından yapılan bu testte, her seferinde bir kulağa yönlendirilen sesleri duyarsınız. Odyolog, çeşitli tonlarda bir dizi ses sunar ve sesi her duyduğunuzda belirtmenizi ister. Her ton, duyma yetinizin limitlerini anlamak için zayıf seviyelerde tekrarlanır.
 • Görüntüleme. Akustik nöroma teşhisinde genellikle kontrast boya ile manyetik rezonans görüntüleme (MRI) kullanılır. Bu görüntüleme testi, çapı 1 ila 2 milimetre kadar küçük olan tümörleri tespit edebilir. MRI kullanılamıyorsa veya herhangi bir nedenle MRI taraması yapamıyorsanız, bilgisayarlı tomografi (BT) kullanılabilir. Bununla birlikte, BT taramaları çok küçük tümörleri gözden kaçırabilir.


Tedavi

Akustik nöroma tedaviniz aşağıdakilere bağlı olarak değişebilir:

 • Akustik nöromanın boyutu ve büyümesi
 • Genel sağlığınız
 • Semptomların şiddeti
Akustik nöromayı tedavi etmek için doktorunuz üç olası seçenekten birini veya birkaçını önerebilir: izleme, ameliyat veya radyasyon tedavisi.


İzleme

Büyümeyen veya yavaş büyüyen ve çok az belirti veya semptoma neden olan veya hiç olmayan küçük bir akustik nöroma varsa veya sağlık durumunuz akustik nöromaya yönelik bir tedavi için elverişsizse doktorunuz tümöre yönelik bir girişimde bulunmadan takip etmeye karar verebilir.

Doktorunuz, tümörün büyüyüp büyümediğini ve ne kadar hızlı büyüdüğünü belirlemek için genellikle 6 ila 12 ayda bir düzenli görüntüleme ve işitme testleri yaptırmanızı önerebilir. Taramalar tümörün büyüdüğünü gösteriyorsa veya tümör ilerleyici semptomlara veya başka zorluklara neden oluyorsa tedavi görmeniz gerekebilir.


Gamma Knife Işın Cerrahisi (Stereotaktik Radyocerrahi)

Tümörün boyutu küçükse (çağı 3 santimetreden azsa), klinik durumunuz ameliyata elverişli değilse Gamma Knife ışın cerrahisi sizin için en uygun ve konforlu tedavi yöntemi olacaktır.

Gamma Knife Işın Cerrahisi tümörü çevreleyen sağlıklı dokuya zarar vermeden veya bir kesi yapmadan, sadece tam olarak tümör dokusuna olarak hedeflenmiş radyasyon vermek için birçok küçük gama ışını kullanır. Bu ışınlar tek başına zararsız olmakla birlikte, tüm ışınların birleştiği noktadaki hücreler için ölümcüldür. Bu sayede tümör dokusu imha edilirken, sağlıklı doku zarar görmemiş olur.

Akustik Nörinom da dahil olmak üzere pek çok farklı hastalıkta kullanılan Gamma Knife Işın Cerrahisi yöntemi hakkında daha fazla bilgi almak için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

Ameliyat

Akustik nöromayı çıkarmak için ameliyat gerekebilir. Özellikle aşağıdaki durumlarda ameliyat tercih edilebilir.

 • Hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyorsa
 • Çok büyükse
 • Ciddi semptomlara neden oluyorsa
 • Tümörün boyutu veya konumu Gamma Knife Işın Cerrahisi için elverişli değilse

Cerrahınız, tümörünüzün boyutuna, işitme durumunuza ve diğer faktörlere bağlı olarak akustik nöromayı çıkarmak için çeşitli tekniklerden birini kullanabilir.

Ameliyatın amacı, yüz felcini önlemek için tümörü çıkarmak ve yüz sinirini korumaktır. Bazı durumlarda tümörün tamamını çıkarmak mümkün olmayabilir - örneğin, tümör beynin veya fasiyal sinirin önemli kısımlarına çok yakınsa. İyileşeceğim Beyin - Omurga cerrahisi kliniğinde bu giri vakalarda ameliyat ve Gamma Knife ışın cerrahisini bir arada kullanarak tümörlerin mümkün olan en oranda temizlenmesini hedefliyoruz.

Akustik nöroma ameliyatı genel anestezi altında yapılır ve tümörün iç kulaktan veya kafatasınızda açılacak bir pencereden çıkarılmasını içerir.

Ameliyat sırasında işitme, denge veya yüz sinirleri hasar görürse, tümörün cerrahi olarak çıkarılması semptomları kötüleştirebilir. Ameliyatın yapıldığı tarafta işitme kaybı olabilir ve denge genellikle geçici olarak etkilenir.

Ameliyata bağlı olarak görülebilecek komplikasyonlar şunları içerebilir:

 • Yara veya burundan beyin omurilik sıvısı sızması
 • İşitme kaybı
 • Yüz zayıflığı veya uyuşma
 • Kulak çınlaması
 • Denge sorunları
 • Kalıcı baş ağrısı
 • Nadiren, beyin omurilik sıvısının enfeksiyonu (menenjit)
 • Çok nadiren, felç veya beyin kanaması


Sonuçlar

Gamma Knife tedavisinin sonuçları, tedavi edilen hastalığa göre aşamalı olarak ortaya çıkar:

 • İyi Huylu Tümörler: Gamma Knife tedavisi, tümör hücrelerinin çoğalmasını engeller. Tümör 18 ay ile 24 ay arasında bir sürede küçülür. Gamma Knife tedavisi tümörün küçülmesini sağlamakla birilikte asıl hedeflenen bu bölgedeki tümörün tekrar büyümesinin önlenmesidir.
 • Kötü Huylu Tümörler: Kanserojen (kötü huylu) tümörler daha hızlı küçülürler. Genellikle bu süreç bir kaç ay içinde tamamlanır.
 • Arteriovenöz Malformasyonlar: Gamma Knife tedavisi anormal kan damarlarının daralarak kapanmasına neden olur. Bu süreç 24 ay veya daha uzun bir sürede tamamlanabilir.
 • Trigeminal Nevralji: Gamma Knife tedavisi, trigeminal sinirlerden gelen ağrı sinyallerini bloke eden bir lezyon oluşturur. Ağrının hafifleyerek ortadan kalkması birkaç ay sürebilir.

Tedavi sonrasında sizi nasıl bir sürecin beklediği ile ilgili detaylı bilgi doktorunuz tarafından verilecektir.

 
Akustik Nörinom (Acoustic Neuroma – Vestibular Schwannoma)
Gamma Knife Operasyonu Öncesi ve Sonrasında Tümör

Akustik Nörinom (Acoustic Neuroma – Vestibular Schwannoma)
Prof. Dr. Türker Kılıç ve ekibi, Türkiye'de 15.000'den fazla hastamızı Gamma Knife tedavi etmiştir.

Türkiye'de Gamma Knife

Gamma Knife Işın Cerrahisi, ülkemizde ilk defa 1997 senesinde kullanılmaya başlanmıştır. İstanbul Marmara Üniversitesi’nde Prof. Dr. Türker Kılıç önderliğinde kullanılan cerrahi yöntem ile 10.000 hasta sağlığına kavuşmuştur.

Ülkemizde kişisel olarak en yüksek sayıda hastanın tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Türker Kılıç ve ekibinin başarısının altında yatan en önemli sebep; aynı ekibin hem Gamma Knife hem de mikro cerrahi yapabilmesidir.


Randevu Al

Prof.Dr.Türker Kılıç, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Medical Park Göztepe Üniversite Hastanesi bünyesinde kurduğu Gamma Knife tedavi merkezinde 15.000’den fazla hastanın sağlığına kavuşmasına yardımcı olmuştur.Gamma Knife tedavisi hakkında detaylı bilgi almak ve tedavinizi planlamak için İyileşeceğim uygulaması üzerinden Prof.Dr.Türker Kılıç’tan randevu alabilirsiniz.

Randevu Al

Randevu Al