İYİLEŞECEĞİM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ Değerli misafirimiz; www.iyilesecegim.com sitesine üye olmak ve sitemizde sunduğumuz hizmetlerden faydalanmak için aşağıda sorumluluk ve kuralların düzenlendiği maddeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Eğer bu koşulları kabul etmiyorsanız siteyi kullanmaktan vazgeçiniz.

1 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ÜYE'nin www.iyilesecegim.com internet sitesinden elektronik ortamda aldığı hizmetler ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2 - TARAFLAR ve TANIMLAR
Site : www.iyilesecegim.com ve www.iyilesecegim.com tarafından sunulan her türlü mobil ve web tabanlı uygulama,
Kullanıcı : Siteyi ziyaret eden üye olmayan kişileri,
Standart Üye : Kullanıcı sözleşmesini kabul eden kişileri,
Premium Üye : Sitenin özelliklerinden belli bir ücret karşılığı yararlanan üyeler,
Uzman : Doktor (tıp doktoru) ya da branş uzmanlığı sıfatına haiz olduğunu beyan eden kişileri ifade eder.
Online Görüşme: Üye ve Uzman'ın site üzerinden görüntülü, yazılı ya da sesli olarak gerçekleştirdiği görüşme.
Klinik Randevusu: Üye'nin site üzerinden satın alacağı randevu.
İkinci Uzman Görüşü: Üye'nin bir tetkik ya da rapor ile ilgili Site'nin uzmanlarından her ay bir defaya mahsus ücretsiz, ay içindeki 2. ve sonraki her bir talep için ücret ödeyerek faydalanabileceği danışmanlık hizmeti.
Acil Görüşme: Üye'nin ücret ödeyerek acil tıbbi yönlendirme / tavsiye alabileceği hizmet.

İşbu sözleşme, SİTE’nin işleteni İyileşeceğim Sağlık ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi ile kullanıcı sözleşmesini kabul eden ÜYE arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve üyenin siteyi üyelik formunu doldurarak kullanmaya başladığı an itibariyle geçerlilik kazanmıştır.

3- SİTE'NİN HİZMETLERİ VE SORUMLULUK HALLERİ
SİTE, Üyeleri ve Uzmanları bir araya getirerek, Üyeler genel sağlık bilgilendirmesi amacı ile kurulmuş olup tedavi ve teşhis amacı taşımaz. SİTE bir bilgilendirme platformudur. SİTE’de yer alan bilgilerin ve/veya uzman tavsiyelerinin hiçbiri hasta muayenesi ve hastalık teşhisi anlamına gelmeyip, birebir hasta doktor muayenesinin yerini tutmaz. UZMAN’ların verdikleri cevaplar, hasta görüşmesi yapılmadan ve muayene edilmeden verilen cevaplar oldukları için sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşırlar. SİTE’de yer alan bilgilere göre tedavinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle önerilmez.

SİTE’de yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Uzmanlara soru sorabilmek, daha önce sorulmuş soruları görebilmek, forumlara katılabilmek ve çevrimiçi uzmanları görmek için üyelik şarttır.

SİTE, Sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini ve özelliklerini değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar. İşbu hüküm Premium Üyelere tanınan hakların kısıtlanması olarak yorumlanmaz.

SİTE, Uzmanların vermiş olduğu görüşlerin doğruluğunu teyit etmez içeriğini denetlemez. Uzmanların vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile sorumlu tutulamaz.

SİTE’de bulunan UZMAN’lar, SİTE’nin işleteni olan şirketin kadrolu UZMAN’ları değillerdir. Dolayısıyla UZMAN'ların verdiği her tür tıbbi danışmanlık hizmeti, tavsiye ve benzeri hizmetlerle ilgili sorumluluk, ilgili UZMAN'a aittir.

SİTE, ÜYE’lerin ücretli hizmet alıp almadığına bakmaksızın birbirleri ya da uzmanlar ile yaptığı görüşmelerde hakaret, iftira, huzur bozucu davranışlar, etik olmayan davranışlar vb. hallerde ÜYE’lerin siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/ tamamen durdurabilir ve askıya alabilir, ÜYE’lik statüsünü iptal edebilir. Bu tür bir durumda ÜYE, sitedeki tüm haklarını kaybeder. Üyelik işlemini gerçekleştirmek, bu maddenin işletilmesi durumunda hiç bir hak talebinde bulunulmayacağının kabulü anlamına gelmektedir.

SİTE, Mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için gerekli görülen bir süre için durdurma hakkına sahiptir.

SİTE, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. ÜYE iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

SİTE, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'linkler, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve SİTE link verilen web sitesini veya işleticilerini desteklemek amacı veya web sitesi içeriği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti anlamına gelmez, söz konusu içerikle ilgili olarak SİTE’nin sorumluluğu bulunmamaktadır.

4- ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUK HALLERİ
ÜYE, SİTE’nin teşhis ve tedavi amaçlı olmadığını bilgilendirme amacı ile faaliyette bulunduğunu, UZMAN’ın vermiş olduğu görüşlerden ve bilgilerden SİTE’nin sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

ÜYE, SİTE üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. ÜYE, SİTE’nin kullanımı sırasında 3.şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, sövmeve örf ve adetlere aykırı eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder.

ÜYE, SİTE’den sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini, SİTE içerisinde bulunan hiç bir hizmeti ticari olsun olmasın başkalarına kullandıramayacağını beyan eder.

ÜYE, Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, aylık / yıllık veya belirli dönemsel üyeliklerde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup ve devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

İleri bir tarih için alınan randevuların doktor tarafından iptal edilmesi durumunda SİTE üyenin randevu için ödediği ücreti kullanıcı hesabına iade eder. Randevu'nun üye tarafından randevu saatine 48 saatten daha az bir süre içinde iptal edilmesi durumunda ise randevu için ödenen tutardan %30 oranında kesinti yapılarak iade gerçekleştirilir. Üye, hesabındaki kredileri sadece SİTE'de yapacağı ücretli işlemlerde kullanabilecektir.

ÜYE, kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. ÜYE’lerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla SİTE’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

ÜYE, SİTE’ye erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup SİTE hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı SİTE’yi sorumlu tutamaz.

SİTE üzerinden alınan klinik randevuları ile ilgili randevu tarih ve saatinde, randevu lokasyonunda hazır bulunmak ÜYE'nin sorumluluğundadır. Aynı durum, online görüşmeler için de geçerlidir. ÜYE'nin online görüşme tarih ve saatinde, İyileşeceğim platformunda online görüşmeye katılmış olması gerekmektedir. ÜYE'nin randevu saatinde randevu lokasyonunda ya da online görüşme durumunda İyileşeceğim platformunda hazır bulunmaması nedeniyle randevusunun iptal olması durumunda ÜYE herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Site üzerinden alınan bir hizmetin iadesi, iptali mümkün değildir. Geçerli bir gerekçe ile randevusuna katılamayacak olan ÜYE'nin randevu saati öncesinde randevu tarih / saat değişiklik talebini ilgili UZMAN'a iletmesi gerekmektedir.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları: Alınan hizmetler ile ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.iyilesecegim.com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla SİTE'ye iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.

5- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR
SİTE içerisinde yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi SİTE olup, ÜYE sitede bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına sahiptir. UZMAN’lar tarafından yüklenen makaleler, videolar vb. materyallerin eser sahibi UZMAN olup, SİTE işbu materyallerinin SİTE’de yayınlanması için eser sahibine tanınan hakları kullanım hakkına sahiptir. İşbu durum ÜYE’nin UZMAN’lara ait eserleri kişisel amaçları dışında kullanım hakkı vermez. ÜYE her halükarda sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, Çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder.

İşbu maddenin tek istisnası, verilen link ve bağlantı ve diğer tanımlayıcı verilere müdahale etmemek şartı ile kişisel kullanım kapsamında SİTE üzerinden paylaşım izni verilen sosyal mecra hesaplarıdır.

6- MÜCBİR NEDENLER
İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar kesilmeler, SİTE’nin hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.

7- KİŞİSEL BİLGİLER ve GİZLİLİK
Üyelik sırasında verilen e-posta, adres, isim, soy isim ve vb. içerikler kişisel bilgilerinizi oluşturur. SİTE hiçbir zaman bu bilgileri diğer ÜYE’ler ile paylaşmaz.

SİTE vermiş olduğu hizmetin niteliği gereği UZMAN’ların kişisel bilgilerinize erişimine izin verebilir. SİTE, UZMAN’lar vasıtası ile ya da diğer İş ortakları aracılığı ile size tanıtım maillerini gönderebilir, sms atabilir veya tanıtım broşürleri gönderebilir.

SİTE içerisinde UZMAN ile yapılan görüşmeler İşbu hükümlerin dışında olup hiçbir zaman site içerisinde sorulan özel sorular ve kişiye özel cevaplar üye bilgileri ile yayınlanmaz, paylaşılmaz. SİTE sadece bu bilgileri istatiksel veri toplama amacı ile tasnif edebilir, anonim olarak yayınlayabilir.

8- ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI
ÜYE dilediği zaman SİTE‘de bulunan üyeliğini sonlandırabilir. Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifade edilen hizmetlerden olması nedeni ile ÜYELİK iptali halinde bedel iadesi talep edilemez.

SİTE, ÜYE’nin İşbu sözleşmede yazılı kurallara uymaması halinde ÜYE’liğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve ÜYE’nin tekrar siteden faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.

9- UYUŞMAZLIKLAR
SİTE ve ÜYE arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İSTANBUL Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.