7
Adres
Medical Park Göztepe Hastanesi E5 Üzeri 23 Nisan Sokak No:17 Merdivenköy, Kadıköy, İstanbul / Türkiye

Prof. Dr. Mehmet Bekir Ünal

Ortopedi ve Travmatoloji
Herhangi bir değerlendirme bulunmuyor.

Biyografi

Eğitim ve Uzmanlık

1996- Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi

2003- Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi - Ortopedi ve Travmatoloji ABD - Uzmanlık Sağlık Bakanlığı El Cerrahisi Uzmanlığı

Katıldığı Kurslar, Seminerler ve Sertifikalar:

 • 1-15 temmuz 2000 Temel mikrocerrahi kursu marmara üniversitesi tıp fakültesi
 • 13-15 ekim 2000 III. Pediatrik ortopedi kursu
 • 28-30 eylül 2001 IV. Pediatrik ortopedi kursu
 • 8-10 kasım 2002 Endoskopik cerrahi kursu ortopedi ve el cerrahisi dalında
 • 19-23 eylül 2005 Temel mikrocerrahi kursu cleveland clinic ohio
 • 26-30 eylül 2005 İleri mikrocerrahi kursu cleveland clinic ohio
 • 9 nisan 2005 II. Monolateral eksternal fiksatör uygulamaları temel kursueylül
 • 2005- nisan 2006 Mikrocerrahi felowship'liği cleveland clinic ohio
 • 16-17 kasım 2007 Genel ortopedide el cerrahisi derviş manizade günleri
 • 8-9 Mart 2013 Kemik ve yumuşak doku tümörleri temel kursu
 • 3-4 Mayıs 2013 Kadavrada Omuz Artroskopisi Kursu
 • 26-29 Ocak 2013 AOTRAUMA Temel Kursu
 • El cerrahisi uygulayıcısı yeterlilik sertifikası (TEÜECD)

Katkıda Bulunduğu Kongre ve Toplantılar:

8. Uludağ Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Üst Ekstremitede Romatoid Artrit: el bilek artroplastisi konuşmacı 27 Şubat-3 Mart 2104

18. Temel Mikrocerrahi Kursu Eğitmenlik 19-23 Kasım 2013

6. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi bilimsel kurul üyeliği, oturum başkanlığı, konuşmacı 24-27 Nisan 2014

V. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi kongresi Deneyim Aktarım Sınıfı Konuşmacı kas fleplerinin remodelasyonu 15-17 Aralık 2011

İş Deneyimleri

 • Kadıköy Medipol Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
  Başlangıç : 2011 Bitiş : 2015

  Plastik Cerrah

 • Universal Hospital Kadıköy - El Cerrahisi Kliniği
  Başlangıç : 2006 Bitiş : 2010

  Plastik Cerrah

 • Maltepe Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
  Başlangıç : 2010 Bitiş : 2010

  Plastik Cerrah

 • Başkent Üniversitesi Alanya Eğitim ve Uygulama Hastanesi
  Başlangıç : 2003 Bitiş : 2005

  Plastik Cerrah

 • Medical Park Göztepe
  Başlangıç : 2015 Bitiş :

  Plastik Cerrah

Mesleki Üyelikler

 • Türk ortopedi ve travmatolojibirliği derneği
 • Rekonstrüktif mikrocerrahi derneği
 • Türk el ve üst ekstremite cerrahisi derneği

Ödüller

Kayıtlarımıza göre doktora ait herhangi bir ödül bulunmamaktadır.

Bilimsel Yayınlar

 • BİLİMSEL YAYINLAR
 • 1. Parmaksızoğlu F, Cansü E, Unal MB, Yener Ince A. Acute emergency tibialization of the fibula: reconstruction of a massive tibial defect in a type IIIC open fracture. Strategies Trauma Limb Reconstr. 2013 Aug;8(2):127-31.
 • 2. Parmaksizoglu F, Koprulu AS, Unal MB, Cansu E. Early or delayed limb lengthening after acute shortening in the treatment of traumatic below-kneeamputations and Gustilo and Anderson type IIIC open tibial fractures: The results of a case series. J Bone Joint Surg Br. 2010 Nov;92(11):1563-7
 • 3. Parmaksizoglu F, Unal MB, Cansu E, Koprulu AS, Ince Y, Yurga E. Functional results of limb salvage in below-knee type III C open fractures or traumaticamputations. J Reconstr Microsurg. 2012 Nov;28(9):607-13
 • 4. Parmaksızoğlu F, Cansü E, Unal MB. Trigger finger at the carpal tunnel level three case reports. Acta Orthop Traumatol Turc. 2013;47(1):65-7.
 • 5. Ünal MB, Cansü E, Parmaksizoğlu F. Lengthening of a thumb distal phalanx replanted to its metacarpus because of loss of the proximal phalanx: case report.J Hand Surg Am. 2011 Apr;36(4):661-4.
 • 6. Parmaksızoglu F, Koprulu AS, Unal MB. Massive subcutaneous emphysema and pneumomediastineum after finger subtotal amputation with barotrauma. J Emerg Med.2011 Oct;41(4)
 • 7. Parmaksizoğlu AF, Unal MB, Cansü E. The reconstruction of foot soft tissue defects by tangential debulking of the latissimus dorsi flap. J Reconstructive Microsurg. 2011 May;27(4):211 -4.
 • 8. Tetik C, Unal MB, Kocaoglu B, Erol B. Use of continuous horizontal mattress suture techniques in microsurgery: an experimental study in rats. J Hand Surg Am 2005 May;30(3):587- 95.
 • 9. Unal MB, Seker A, Demiralp B, Sahin M, Cift HT, Oltulu I. Reconstruction of Traumatic Composite Tissue Defect of Medial Longitudinal Arch with Free Osteocutaneous Fibular Graft. J Foot Ankle Surg. 2014 Nov 20.
 • KATILDIĞI ULUSAL KONGRELERDEKİ BİLDİRİLER:
 • 1.Kontinü horizontal matres dikiş tekniğinin mikrovasküler anastomozlarda kullanımı:deneysel hayvan çalışması Mehmet Bekir Ünal, Cihangir Tetik, Barış Kocaoğlu XIX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 14-19 mayıs 2005
 • 2.Cururis orta-distal total ve subtotal ampusasyonlarda uyguladığımız ekstremite koruyucu tedavi protokolümüzün erken ve geç takip sonuçları. Fatih Parmaksızoğlu,Mehmet Bekir Ünal, Tolga Mertoğlu XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 23-28 ekim 2007
 • 3.femur başı osteonekrozunun vaskülerize serbest fibula grefti ile tedavisinde fibula canlılığının kontrastlı dinamik manyetik rezonans perfüzyonu ile takibi. Fatih Parmaksızoğlu, Neslihan Kabakçı, Mehmet Bekir Ünal, Halil Bekler. XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 23-28 ekim 2007
 • 4.Parmak amputasyonlarındaki klinik tecrübemiz ve replantasyon sonrası vasküler sorunlara bağlı sekonder girişimlerin tedavi sonucuna etkisiMehmet Bekir Ünal, Fatih Parmaksızoğlu, Tolga Mertoğlu III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 26-28 kasım 2007
 • 5.Femur başı avasküler nekrozunun vaskülerize fibula grefti ile tedavisinde fibula canlılığı ve kaynamanın kontrastlı dinamik manyetik rezonans perfüzyonu ile takibi Fatih Parmaksızoğlu Mehmet Bekir Ünal , Tolga Mertoğlu III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 26-28 kasım 2007
 • 6.Cururis orta-distal total ve subtotal ampusasyonlarda uyguladığımız ekstremite koruyucu tedavi protokolümüzün erken ve geç takip sonuçları Fatih Parmaksızoğlu Mehmet Bekir Ünal , Tolga Mertoğlu III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 26-28 kasım 2007
 • 7.serbest adele fleblerin remodelasyonunda yeni bir konsept, beş olgu sunumu Fatih Parmaksızoğlu Mehmet Bekir Ünal , Tolga Mertoğlu III. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi Kongresi 26-28 kasım 2007
 • 8.Segmenter başparmak amputasyonunun replantasyonu Mehmet Bekir Ünal, Fatih Parmaksızoğlu, Tolga Mertoğlu. Eren Cansü XI. el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi 16-19 mayıs 2008
 • 9.Parmak çevresi doku kayıplarında dorsal dijital bayrak flebi’nin kullanımı Mehmet Bekir Ünal, Fatih Parmaksızoğlu, Tolga Mertoğlu. Eren Cansü XI. el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi 16-19 mayıs 2008
 • 10.Travma sonrası üst ektremitenin fonksiyonel ve yumuşak doku rekonstrüksiyonunda pediküllü latissimus dorsi kas flebinin kullanımı Fatih Parmaksızoğlu,Mehmet Bekir Ünal, Eren Cansü XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3-8 kasım 2009
 • 11.Femur başı avasküler nekrozunun tedavisinde serbest vaskülarize fibula grefti uygulamalarımızın erken dönem sonuçları Fatih Parmaksızoğlu, Mehmet Bekir Ünal, Eren Cansü, Neslihan Taşdelen XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3-8 kasım 2009
 • 12.Başparmak distal falanks ampütasyonlarında proksimal falanksın kallus distraksiyonu ile uzatılması Fatih Parmaksızoğlu, Eren Cansü, Mehmet Bekir Ünal XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3-8 kasım 2009
 • 13.Metakarpina replante edilen başparmak distal falanksının uzatılması Mehmet Bekir Ünal, Eren Cansü, Fatih Parmaksızoğlu XII. El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi 19-22 mayıs 2010
 • 14.Tetik parmağın sebebi bilekte olabilir Fatih Parmaksızoğlu, Eren Cansü, Mehmet Bekir Ünal XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3-8 kasım 2009
 • 15.Lınburg-Comstack Anomalisi İle Birlikte Fpl Tendon Kesisi : Olgu Sunumu Mehmet Bekir ÜNAL, Mustafa ŞAHİN, Eren CANSÜ V. Ulusal Rekonstrüktif Mikrocerrahi kongresi 15-17 Aralık 2011
 • 16.Fibulanın Acil Ve Akut Kaydırılması: Bir Travmatik Tibia Total Diafiz Defektinin Rekonstrüksiyonu Eren CANSÜ, Fatih PARMAKSIZOĞLU, Mehmet Bekir ÜNAL, A. Yener İNCE XXI. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 3-8 kasım 2009
 • 17.Dijital sinirin akut segmenter ve kronik nöroma oluşmuş hasarlanmalarında lateral antebrakial kutanöz sinir grefti ile tamir sonuçlarımız Mehmet Bekir Ünal, Eren Cansü, Hakan Turan Çift, Ali Şeker 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim-3 Kasım 2013
 • 18.Tümör Cerrahisinde Vasküler Rekonstrüksiyonlar ve Radyoterapi Önder Ofluoğlu, Mehmet Bekir Ünal, Ender Sarıoğlu 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim-3 Kasım 2013
 • 19.Karpal tünel sendromunu taklit eden ihmal edilmiş izole lunatum çıkığı Eren Cansü, Anar Alekberov, Mehmet Bekir Ünal, Yakup Yıldırım 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim-3 Kasım 2013
 • 20.Travmaya sekonder izole birinci metatars yokluğunun serbest osteokutanöz fibular flep ile rekonstrüksiyonu Mehmet Bekir Ünal, Bahtiyar Demiralp, Mustafa Şahin, Hakan Turan Çift, İsmail Oltulu 23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim-3 Kasım 2013
 • 21.Perilunat çıkık sebebiyle tedavi edilen hastaların erken dönem sonuçları Eren Cansu, Anar Alekberov, Mehmet Bekir Ünal, Yakup Yıldırım23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 29 Ekim-3 Kasım 2013
 • 22.Gecikmiş PIPeklem kırıklı çıkığının hemi-hamate osteokondral otogrefti ile rekonstrüksiyonu Eren Cansü,Anbar Aleknerov,Ahmed Heydar, Mehmet Bekir Ünal14. Ulusal el ve üst ekstrmite cerrahisikongresi 2014
 • 23.Kubital tünel sendromuna nedenolan yeni etyolojik faktör ekstraskeletal kondrom Eren Cansü,Anbar Aleknerov,Ahmed Heydar, Mehmet Bekir Ünal14. Ulusal el ve üst ekstrmite cerrahisikongresi 2014
 • 24.Alt ekstremite osteosarkomu: 40 yaş altı hastalarda tedavi sonrası sağ kalım ve fonksiyonel Sonuçlar Önder Ofuoğlu, Ender Sarıoğlu, Mehmet Bekir Ünal, Mehmet Uysal
 • 25.Uzun kemiklerdeki geniş segmenter kayıpların serbest vaskülarize fibula grefti ile rekonstrüksiyonunda erken dönem sonuçlarımız Mehmet Bekir Ünal, Mehmet Uysal, Ender Sarıoğlu, Önder Ofluoğlu 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • 26.Sınırlı açık cerrahi sonrası bifid median sinir nedeniyle nüks eden karpal tünel sendromu Mehmet Bekir Ünal1, Mert Keskinbora1, Melih Malkoç1, Eren Cansü2, Bahtiyar Demiralp1 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
 • ULUSLARARASI KONGRELER:
 • 1.Supportive therapy with donor bone marrow cells and presence of regulatory cd4+/cd25+ t-cell promotes face transplant survival Aleksandra Klimczak, Phd, Mehmet Bekir Unal, Md, Yavuz Demir, Md, Maria Siemionow, Md, Phdthe Cleveland Clinic, Cleveland, Oh, Usa. Amerıcan Socıety Of Plastıc Surgeons Plastıc Surgery 2008 31 Ekim-5 Kasım
 • 2.Immunotherapy with donor bone marrow supports facial allograft survival by presence of regulatory cd4+/cd25+ t-cellAleksandra Klimczak, phd, Mehmet B. Unal, Md, Yavuz Demir, Md, Maria Siemionow, Md, phd. The Cleveland Clinic, Cleveland, OH, USA. Amerıcan Assocıatıon Of Plastıc Surgeons 87 Th Annual Meeting And Aesthetic Symposium Nisan 5-8, 2008
 • 3.Tolerogenic properties of anti-alpha/beta t cell receptor monoclonal antibody in face transplant modelAleksandra Klimczak, Mehmet B.Unal, Yavuz Demir And Mariasiemienow, Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, Usa) The 14th International Conference on Human Antibodies & Hybridomas 12-14 november 2008, New York University, New York, USA
 • 4.Use of continuous horizontal mattress suture techniques in microsurgery: an experimental study in rats.Cihangir Tetik, Mehmet Bekir Unal , Barış Kocaoglu American Association For Hand Surgery - Aahs/Asrm/Aspn Annual Meeting (Aahs) 12-15/01/2005
 • 5.Reconstructıon of the ıntercalary defect wıth vascularızed fıbular graft after osteosarcoma and ewıng sarcoma resectıon Authors: onder ofluoglu; mehmet bekir unal, ender sarioglu, mehmet uysal 2014 MSTS annual meating postr presentation