12
Adres
Medical Park Göztepe Hastanesi E5 Üzeri 23 Nisan Sokak No:17 Merdivenköy, Kadıköy, İstanbul / Türkiye

Prof. Dr. Fulya Coşan

Romatoloji
Herhangi bir değerlendirme bulunmuyor.

Biyografi

Eğitim ve Uzmanlık

 • 2002: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi
 • 2007: stanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi - İç Hastalıkları - Uzmanlık
 • 2007-2011: İstanbul Üniversitesi İmmünoloji ; Doktora
 • 2009-2012: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi - Romatoloji - Yan Dal Uzmanlık
 • 2013-2015: Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi-Romatoloji
 • 2016-2018: Bahcesehir Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitusu, Felsefe AD- Yüksek Lisans
 • 2018: Bahcesehir Universitesi Tip Fakultesi-Profesörlük

Akademik Unvanlar

2002-Tıp doktoru (MD) 2008- İç hastalıkları uzmanı 2011- İmmünoloji doktoru (PhD) 2012- Romatoloji yan dal uzmanı 2012- İç hastalıkları doçenti

Kurslar:

1. The Interface of Innate and Adaptive Immunity in Rheumatic Disease Course, ACR Premeeting Course (03-04.11.2017)

2. Bahcesehir Universitesi Tip Fakultesi, Ogretim Uyesi Gelistirme Kurulu, Egitimci Gelistirme Kursu (01-02.10.2017)

3. Bahcesehir Universitesi Tip Fakultesi, Ogretim Uyesi Gelistirme Kurulu, Egitimci Gelistirme Kursu (06-07.05.2017)

4. Ileri Istatistik Kursu (03.05.2017)

5. EULAR Vasculitis Course (6-9.04.2016)

6. Romatolojide Genetik : Tani Testleri ve Yorumlamasi Kursu (29.10.2014)

7. Bilimsel yazi yazma ve yayimlama kursu (03.05.2013)

8. Otoimmun Hastaliklarin Tanisinda Otoantikorlarin Kullanimi Kursu (27.04.2013)

9. Kocaeli Üniversitesi III. Proteomiks Kursu (6-10.06.2011)

10. MedicReS IC 2011 Internatıonal Conference on ‘Good Medical Research (25-27.03.2011)

11. Kocaeli Üniversitesi IX. Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Kursu (22-26.03.2010)

12. Kocaeli Üniversitesi IX. Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Uygulamalı Flow Sitometre Eğitimi (22-26.03.2010)

13. Good Clinical Practice for Investigational Sites E-Learning Training Certificate (05.03.2010)

14. Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği Temel Ultrasonografi Kursu (30.04.2009)

15. İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü XIV. Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi (02-6.06.2008)

16. İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu (10.02.2006)

17. Light Cycler 480 (Kantitatif PCR Eğitimi) (26.03.2008)

18. Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji Yöntemleri Uygulamalı Eğitim Kursu (3-7.09.2007)

19. İstanbul Tabip Odası Araştırma Planlaması ve Temel İstatistik Kursu (19-20.02.2005)

20. MS-DOS ve Microsof Office 2000 Professional Eğitimi (Microsoft Yetkili Merkez, 1 yıllık eğitim) (06.05.2000)

İlaç Çalışmalarında Yaptığı Görevler :

1-Go More-P06129-Romotoid Artrit-Faz IIIb-EudraCT 2009-011137-26 çok merkezli Faz IIIb çalışmasında yardımcı araştırıcı (2009-2011)

2-Low-dose natural human interferon-alpha lozenges in the treatment of Behçet's syndrome çok merkezli Faz III çalışmasında yardımcı araştırmacı (2007-2008)

3-CAMN107A2109 Imatinibe (Glivec) dirençli ya da tolere edemeyen, kronik faz, akselere faz ve blast krizindeki, erişkin kronik myeloid lösemi hastalarında, oral AMN107 ile yapılacak açık etiketli, çok merkezli erken erişim çalışmasında yardımcı araştırmacı (2006-2008)

Bilimsel sertifikalar

1-Kocaeli Üniversitesi II. Proteomiks Kursu (2011)

2-MedicReS IC 2011 Internatıonal Conference on ‘Good Medical Research (2011)

3-Kocaeli Üniversitesi IX. Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Temel Kök Hücre Teknikleri ve Moleküler Biyoloji Kursu (2010)

4- Kocaeli Üniversitesi IX. Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Uygulamalı Flow Sitometre Eğitimi (2010)

5-Good Clinical Practice for Investigational Sites E-Learning Training Certificate (2010)

6-InForm CRC-v4.5 online eğitim kursu (2010)

7-Romatoloji Araştırma Eğitim Derneği Temel Ultrasonografi Kursu (2009)

8-İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü XIV. Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi (2008)

9-İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu (2006)

10-Light Cycler 480 (Kantitatif PCR Eğitimi) (2008)

11-Tübitak Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji Yöntemleri Uygulamalı Eğitim Kursu (DNA izolasyonu, PCR, Kantitatif PCR, RFLP, SDS Page jel elektroforezi, klonlama, Western Blot, ELISA eğitimi)(3-7 Eylül 2007)

12-İstanbul Tabip Odası Araştırma Planlaması ve Temel İstatistik Kursu (2005)

13-MS-DOS ve Microsof Office 2000 Professional Eğitimi (Microsoft Yetkili Merkez, 1 yıllık eğitim)(2000)

Mesleki Üyelikler

 • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
 • Türk Tıp Derneği
 • Türk İmmünoloji Derneği
 • International Society for Analytical Cytology (ISAC)
 • Türkiye Romatoloji Derneği
 • Türkiye Osteoporoz Derneği
 • American College of Rheumatology (International Membership)

Ödüller

 • 1-MSD Ankilozan spondilit makale birincilik ödülü (2013 Ulusal Romatoloji Kongresi)
 • 2-Kocaeli Üniversitesi 2011 Bilimsel Araştırma ve Teşvik Ödülü
 • 3-SLE Tanısı Olan 24 Yaşında Kadın Hasta; Ateş Halsizlik El Parmak ve Bilek Eklemlerinde Ağrı Şişlik Yakınması Ve Bradikardi İle Başvurdu. Yılmazer B Sali M Coşan F Çefle A. 2. Ulusal Vakalar İle Romatoloji Eğitimi Sempozyumu (15-18 Mart 2012 Mardin) (Poster birincilik ödülü)
 • 4-Deri Paterji Testi Uygulamasında Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi. Coşan F. X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009 (2009 Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Poster ödülü)
 • 5-Psöriatik Artrit Tanısı ile İzlenmekte Olan 129 Hastanın Klinik ve Demografik Özellikleri. Coşan F Çefle A Yazıcı A. X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009 (2009 Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Poster ödülü)
 • 6-Blood Surface Interaction and Aggregation of Serum Proteins During Extracorporeal Cırculation with Phosphorylcholine-Coated Tubing Lines: S100A8/A9 is the trigger for inflammation? Hatemi AC Çakiris A Çeviker K Canikoğlu M Abacı N Coşan F Özbalcı Ç Ağlar Ö Azaklı H Ökten Z Kazan D Kansız E Üstek D. 2. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi 23-26 Nisan 2009 Antalya (Sözlü bildiri-17) (2009 Bildiri Ödülü)
 • 7-Ailevi Akdeniz Ateşine bağlı olgularda MEFV geni 3’UTR değişimleri. Üstek D. Çakiris A. Oku B. Coşan F. Abacı N. Gül A. VIII. Ulusal Genetik Kongresi Çanakkale-2008-PS-033 (2008 Bildiri Ödülü)
 • 8-Association of Familial Mediterranean Fever-Related MEFV Gene M694V Mutation with Ankylosing Spondylitis. Coşan F. Tozkır J. Ustek D. Ocal L. Aral O. Gul A. (Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği 2006 Birincilik Ödülü)

Bilimsel Yayınlar

 • 7.1. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • 7.1.1. Increased frequency of IL-22 secreting Th22 cells in patients with Behçet's Disease. Çetin EA*, Coşan F*, Çefle A, Deniz G. (*Equally contibuted) Mod Rheumatol. 2014 Feb 5 [Epub ahead of print]
 • 7.1.2. MEFV gene variations in patients with systemic lupus erythematosus. Erer B, Coşan F, Oku B, Ustek D, Inanc M, Aral O, Gul A. Mod Rheumatol. 2014 Jan;24(1):93-6.
 • 7.1.3. Sinus node dysfunction in adult systemic lupus erythematosus flare: A case report. Yilmazer B, Sali M, Cosan F, Cefle A. Mod Rheumatol. 2013 Oct 21. [Epub ahead of print]
 • 7.1.4. Bilateral acute sacroiliitis due to isotretinoin therapy: a case report. Yılmazer B, Coşan F, Cefle A. Int J Rheum Dis. 2013 Oct;16(5):604-5.
 • 7.1.5. The association of TNFRSF1A gene and MEFV gene mutations with adult onset Still's disease. Cosan F, Emrence Z, Erbag G, Azakli H, Yilmazer B, Yazici A, Ekmekci SS, Abaci N, Ustek D, Cefle A. Rheumatol Int. 2013 Jul;33(7):1675-80.
 • 7.1.6. A genome-wide analysis of lentivector integration sites using targeted sequence capture and next generation sequencing technology. Ustek D, Sirma S, Gumus E, Arikan M, Cakiris A, Abaci N, Mathew J, Emrence Z, Azakli H, Cosan F, Cakar A, Parlak M, Kursun O. Infect Genet Evol. 2012 Oct;12(7):1349-54.
 • 7.1.7. Behçet's disease: immunological relevance with arthritis of ankylosing spondylitis. Aktas Cetin E, Cosan F, Kucuksezer UC, Bilgic S, Cagatay Y, Gul A, Deniz G. Rheumatol Int. 2012 May 11. [Epub ahead of print]
 • 7.1.8. Hypoxia induces erythropoietin receptor expression on K562 cell line. Abaci N, Cosan F, Gulec C, Azakli H, Emrence Z, Sirma-Ekmekci S, Cakiris A, Oku B, Ustek D. Biotechnology & Biotechnological Equipment 2011;25(3):2508-2512.
 • 7.1.9. Association of familial Mediterranean fever-related MEFV variations with ankylosing spondylitis. Cosan F, Ustek D, Oku B, Duymaz-Tozkir J, Cakiris A, Abaci N, Ocal L, Aral O, Gül A. Arthritis Rheum. 2010 Nov; 62(11): 3232-6.
 • 7.1.10. Genome-wide association study identifies variants in the MHC class I, IL10, and IL23R-IL12RB2 regions associated with Behçet's disease. Remmers EF, Cosan F, Kirino Y, Ombrello MJ, Abaci N, Satorius C, Le JM, Yang B, Korman BD, Cakiris A, Aglar O, Emrence Z, Azakli H, Ustek D, Tugal-Tutkun I, Akman-Demir G, Chen W, Amos CI, Dizon MB, Kose AA, Azizlerli G, Erer B, Brand OJ, Kaklamani VG, Kaklamanis P, Ben-Chetrit E, Stanford M, Fortune F, Ghabra M, Ollier WE, Cho YH, Bang D, O'Shea J, Wallace GR, Gadina M, Kastner DL, Gül A. Nat Genet. 2010 ;42(8):698-702.
 • 7.1.11. A novel TNFRSF1 gene mutation in a Turkish family: a report of three cases Cosan F, Yazici A, Yılmazer B, Gul A, Ustek D, Cefle A. Clin Rheumatol. 2013 Mar;32 Suppl 1:S83-5.
 • 7.1.12. Nilotinib efficacy in 21 imatinib-resistant or-intolerant T (9;22) positive chronic myeloid leukemia patients with and without additional chromosomal changes. Yavuz A.S., Elçioğlu Ö.C., Akpınar T., Coşan F., Uçur A., Bayrak A., Çefle K., Öztürk Ş., Palanduz Ş., Yenerel M. N., Aktan M., Nalçacı M. Nobel Med 2010; 6(2): 57-62.
 • 7.1.13. No association of the TLR2 gene Arg753Gln polymorphism with rheumatic heart disease and Behçet's disease. Coşan F, Oku B, Cakiris A, Duymaz-Tozkir J, Mercanoğlu F, Saruhan-Direskeneli G, Ustek D, Gül A. Clin Rheumatol. 2009; 28 (12):1385-8.
 • 7.1.14. Low-dose natural human interferon-alpha lozenges in the treatment of Behçet's syndrome. Kiliç H, Zeytin HE, Korkmaz C, Mat C, Gül A, Coşan F, Dinç A, Simşek I, Süt N, Yazici H. Rheumatology (Oxford). 2009;48(11):1388-91.
 • 7.1.15. MEFV gene 3'-UTR Alu repeat polymorphisms in patients with familial Mediterranean fever. Ustek D, Ekmekçi C, Oku B, Coşan F, Cakiris A, Abaci N, Celik S, Kamali S, Hatemi G, Kasapçopur O, Ozdoğan H, Gül A. Clin Exp Rheumatol. 2008;26(4 Suppl 50):S72-6.
 • 7.1.16. Prevalence and virological features of occult hepatitis B virus infection in female sex workers who work uncontrolled in Turkey. Pinarbasi B, Onel D, Coşan F, Akyuz F, Dirlik N, Cakaloglu Y, Badur S, Besisik F, Demir K, Okten A, Kaymakoglu S. Liver Int. 2009;29(2):227-30.
 • 7.1.17- The clinical and pharmacoeconomic analysis of invasive aspergillosis in adult patients with haematological diseases. Cagatay AA, Coşan F, Karadeniz A, Besisik SK, Ozsut H, Nalcaci M, Pekcelen Y, Eraksoy H, Dincol G, Calangu S. Mycoses. 2008 Jul;51(4):328-35.
 • 7.1.18. The meaning of increased CA125 in internal medicine practice. Bahat G, Coşan F, Saka B, Uzun S, Ozturk S, Erten N, Karan MA, Taşçıoğlu C. Nobel Med 2008; 4(3): 32-36.
 • 7.1.19. Cloning of chimerical translocations as positive control for molecular genetic diagnosis of leukemia Ustek D, Sırma S, Cakiris A, Coşan F, Oku B, Özbek U. Turk J Hematol. 2008; 25(1): 20-23.
 • 7.2. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA (PROCEEDİNGS) BASILAN BİLDİRİLER
 • 7.2.1. The clinical significane of rarely seen staining patterns of anti nuclear antibodies. Cosan F., Ilikhan S.U., Tekin I. Ann Rheum Dis 2014;73:976 doi:10.1136/annrheumdis-2014-eular.6079
 • 7.2.2 How Could be Used the Autoantibodies Against Anti -TNF Agents in Clinical Practice ? Two Years Follow -up Study. Cosan F, Aktas Cetin E, Bilgic Gazioglu S, Yazici A, Yilmazer B, Cefle A, Deniz G. XV.Mediterranean Congress of Rheumatology, 28-31 August 2014, Clinical and Experimebntal Rheumatology 32(4) supplement 83 , P-112 (Poster Presentation), S-34, İstanbul, Turkey.
 • 7.2.3. Cytokine Secretion and Cytotoxic Activity of NK cells in Behçet’s Disease. Aktas Cetin E, Cosan F, Akdeniz N, Cefle A, Deniz G. XV.Mediterranean Congress of Rheumatology, 28-31 August 2014, Clinical and Experimental Rheumatology 32(4) supplement 83, P-230 (Poster Presentation), S-75, İstanbul, Turkey
 • 7.2.4. The clinical significance of rarely seen patterns of anti nuclear antibodies. Cosan F, Uygun İlikhan S, Özel Tekin İ. XV.Mediterranean Congress of Rheumatology, 28-31 August 2014, Clinical and Experimebntal Rheumatology 32(4) supplement 83 , P-145 (Poster Presentation), İstanbul, Turkey.
 • 7.2.5. How Could be Used the Autoantibodies Against Anti -TNF Agents in Clinical Practice? Cosan F, Aktaş Çetin E, Bilgiç Gazioğlu S, Metin Gelmez Y, Yazıcı A, Yılmazer B, Işık O, Çefle A, Deniz G. 2nd International Molecular Immunology&Immunogenetics Congress (27-30 April 2014) Antalya, Turkey
 • 7.2.6. The risk of aneurism development is higher in male patents with Takayasu arteritis. Cosan F, Doğru A, Yılmazer B, Çefle A. 5th Inflammation Forum (InForm) 4-5 April 2014, Moscow, Russia
 • 7.2.7. The TNFRSF1A and MEFV gene mutations in the secondary amyloidosis without FMF and HPFS symptoms. Cosan F, Emrence Z, Piskinpasa SV, Odabas AR, Ustek D, Cefle A. Ann Rheum Dis 2013;72(Suppl3):76 (Oral Presentation) (Eular 2013)
 • 7.2.8. XBP1 splicing and reduced XBP1 expression in Behçet’s Disease. Abaci N, Cosan F, Azaklı H, Sırma-Ekmekçi S, Emrence Z, Cakiris A, Ombrello MJ, Ustek D, Gül A. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):637 (EULAR 2012)
 • 7.2.9. Cytokine secretion and cytotoxic activity of natural killer cells in Behçet’s Disease. Cosan F, Cetin EA, Akdeniz N, Emrence Z, Gecgel F, Erbag G, Doğru A, Deniz G, Cefle A. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):641 (EULAR 2012)
 • 7.2.10. The association of HLA-B*51 expression with endoplasmic reticulum stress. Cosan F, Emrence Z, Azaklı H, Sırma S, Cetin EA, Abacı N, Ustek D. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):641 (EULAR 2012)
 • 7.2.11. Anti-TNF using ankylosing spondylitis patients may have less severe osteoporosis. Dolasik I, Cosan F, Yilmazer B, Cefle A. Ann Rheum Dis 2012;71(Suppl3):696 (EULAR 2012)
 • 7.2.12. Increased Th22 cells in patients with Behçet’s Disease. Cosan F, Aktas Cetin E, Cefle A, Deniz G. European Congress of Immunology, 05-08 September 2012, 94, P0904 (Poster Presentation) Glasgow, Scotland.
 • 7.2.13. Decreased IL-17+CD16+ and IL-10+CD16+ NK cells in Behçet’s Disease. Cosan F, Aktas Cetin E, Akdeniz N, Emrence Z, Cefle A, Deniz G European Congress of Immunology, 05-08 September 2012, 59, P0111(Poster Presentation) Glasgow, Scotland.
 • 7.2.14. Decreased NK regulatory cells in children with atopic dermatitis Aktas Cetin E, Akdeniz N, Baris S, Kosker M, Cosan F, Barlan I, Camcioglu Y, Deniz G. European Congress of Immunology, 05-08 September 2012, 90, P0779(Poster Presentation) Glasgow, Scotland.
 • 7.2.15. The frequency of serositis in autoimmune rheumatological diseases and the differences in the response to the treatment. Cosan F, Dogru A, Dolasik I, Isik OO, Karci E, Kamis F, Yazici A, Yilmazer B, Cefle A. 8th International Congress on Autoimmunity, May 9-13 2012, Granada Spain
 • 7.2.16. The assotiation of HLA-B51 expression with endoplasmic reticulum stress . Cosan F, Emrence Z, Azaklı H, Sırma S, Aktas Cetin E, Deniz G, Ustek D. Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC), 27-29 April 2012, Turkish Journal of Immunology, 1(17), PP-60 (Poster presentation), 153, Antalya , Turkey.
 • 7.2.17. Cytokine secretion of T hepler cell subsets; different aspects of Behçet’s disease. Aktas Cetin E, Cosan F, Gecgel F, Emrence Z, Akdeniz N, Cefle A, Deniz G. Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC), 27-29 April 2012, Turkish Journal of Immunology, 1(17), PP-19 (Poster presentation), 104, Antalya , Turkey.
 • 7.2.18. The changes of pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines in latent tuberculosis infection; similarities and differences from the healthy individuals. Aktas Cetin E, Koksalan OK, Seyhan EC, Ciftci F, Cosan F, Gazioglu Bilgic S, Deniz G. Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC), 27-29 April 2012, PP-19 (Poster presentation), 104, Antalya , Turkey.
 • 7.2.19. An insertion mutation in the MDFIC (MYOD family inhibitor domain containing) gene defines a novel autoinflammatory syndrome associated with lymphedema. Gül A, Ustek D, Hatemi G, Azaklı H, Emrence Z, Cosan F, Cakiris A, Abacı N, Arikan M, Cakar A, Arisoy N, Kasapcopur O, Ozdogan H. Ann Rheum Dis 2011;70(Suppl3):147 (Oral Presentation) (EULAR 2011)
 • 7.2.20. Thrombosis in patients with systemic lupus erythematosus without findings of antiphospholipid syndrome. Cosan F, Erbag G, Ensaroğlu F, Dolasik I, Yilmazer B, Cefle A. Ann Rheum Dis 2011;70(Suppl3):733 (EULAR 2011)
 • 7.2.21. Gender differences of ankylosing spondylitis patients receiving anti-TNF therapy. Sahinkaya Y, Cosan F, Pehlivan Ö, Omma A, Artim-Esen B, Erer B, Hüseyinsinoğlu N, Kamali S, İnanç M, Aral O, Gül A, Öcal L. Ann Rheum Dis 2011;70(Suppl3):341 (EULAR 2011)
 • 7.2.22. Disease characteristics of spondyloarthropathies associated with anti-TNF therapy. Sahinkaya Y, Cosan F, Pehlivan O, Omma A, Artım-Esen B, Erer B, Hüseyinsinoğlu N, Kamali S, Inanc M, Aral O, Gul A, Ocal L. Ann Rheum Dis 2011;70(Suppl3):344 (EULAR 2011)
 • 7.2.23. The frequency of primary biliary cirrhosis and its relation to clinical findings in primary Sjögren’s syndrome. Cosan F, Isık OO, Özkanlı G, Yilmazer B, Erbag G, Cefle A. 11th International Symposium on Sjögren’s syndrome, 28 September-1 October 2011, Athens, Greece.
 • 7.2.24. Patients with anti-centromer antibody in primary Sjogren’s syndrome. Cosan F, Yılmazer B, Özkanlı G., Erbağ G., Cefle A. CORA controversies in Rheumatology and Autoimmunity, March 10-12 2011, Florence, Italy, (Poster presentation) P149 Clinical and Experimental Rheumatology 2011;29:183.
 • 7.2.25. The liver involvement in Adult onset Still’s disease. Erbag G., Cosan F., Yilmazer B, Cefle A. CORA controversies in Rheumatology and Autoimmunity, March 10-12 2011, Florence, Italy P150 (Poster presentation) Clinical and Experimental Rheumatology 2011;29:183.
 • 7.2.26. May beta glucan trigger autoimmunity? Systemic lupus erythematosus developmen after beta glucan therapy. Coşan F., Yilmazer B., Çefle A. CORA controversies in Rheumatology and Autoimmunity, March 10-12 2011, Florence, Italy, (Poster presentation) P151 Clinical and Experimental Rheumatology 2011;29:183.
 • 7.2.27. The development of the interstitital lung disease in patients with late onset rheumatoid arthritis. Coşan F., Yilmazer B., Yazici A., Erbağ, Şimşek M, Temiz D, Dolasik I., Cefle A. CORA controverises in Rheumatology and Autoimmunity, March 10-12 2011, Florence, Italy, Poster presentation) P218, Clinical and Experimental Rheumatology 2011;29:199.
 • 7.2.28. Anterior uveitis development in anti-TNF treatment using patients with ankylosing spondylitis. Coşan F., Erbağ G., Özkanlı G., Yılmazer B., Cefle A. CORA controverises in Rheumatology and Autoimmunity, March 10-12 2011, Florence, Italy (Poster presentation) P258 Clinical and Experimental Rheumatology 2011;29:208.
 • 7.2.29. Whole genom screening of lentiviral vector integration sites using next generation sequencing technology. Ustek D., George J., Cakiris A., Abacı N., Sırma S., Emrence Z., Azaklı H., Coşan F., Çakar A., Parlak M., Arıkan M. Viral Vectors in Gene Therapy: Applications and Novel Production Methods. 26 August - 4 September 2010 A.I. Virtanen Institute, Kuopio, Finland
 • 7.2.30. Copy number variation study identifies LEPREL1 (P3H2) intron 1 deletion associated with protection from multiple inflammatory diseases. Kirino Y, Ombrello MJ, Gül A, Wang K, Meguro A,Mizuki N,Yang B,Gadina M, Cosan F, Cakiris A, Abaci N, Ustek D, Siminovitch K.A. Xie G, Gregersen PK, Baldassano R.N., Kugathasan S, Polychronakos C, Ollier W.E.R., Kaklamani, Kaklamanis P, Cho Y.H., Bang D, Criswell L.A., Chung S.A., Behrens T., Graham R, Petri M, Lee A, Mayes M.D., Tan F., Assassi S., Agarwal S., Arnett F.C., Gorlova O., Varga J., Hinchcliff M., Hummers L.K., Spigarelli M.G., Grom A. A., Finkel T.H., Sullivan K.E., Satorius C., Le J.M., Sun H., Amos C.I., Tutkun I.T., Sugita S., Mochizuki M, Hama M, Takeno M, oko H., Ohno S, Ishigatsubo S., Hakonarson H, Kastner D.L., Remmers E.F. Arthritis & Rheumatism Volume 62, Number 10 (Supplement) October 2010,2217.
 • 7.2.31. Behcet’s Disease and the Major Histocompatibility Complex: Looking beyond HLA-B51. Ombrello M.J., Kirino Y., Cosan F., Gul A., Kastner D.L., Remmers E. F. Arthritis & Rheumatism Volume 62, Number 10 ( Supplement) October 2010 (1281)
 • 7.2.32. The TNFRSF1A Gene Variations are not associated with adult Still’s disease. Coşan F., Erbağ G., Yilmazer B., Yazıcı A., Gül A., Cefle A. Autoinflammation 2010 6th International Congress on FMF and SAID.
 • 7.2.33. MEFV gene 3’UTR Region Alu-Repeats may have an effect on the gene expression. Emrence Z., Abacı N., Cosan F., Azaklı H., Cakiris A., Cakar A.,Erman B., Gül A., Ustek D. Autoinflammation 2010 6th International Congress on FMF and SAID.
 • 7.2.34. Genetic predisposition for low IL-10 expression is associated with Behçet’s disease. Gul A., Kirino Y., Ustek D., Ombrello M., Cosan F., Yang B.,Gadina M., O’Shea J., Kastner D., Remmers E. Autoinflammation 2010 6th International Congress on FMF and SAID.
 • 7.2.35. A genome wide association study identifies common variants of the IL10 and IL23R genes that contribute to Behçet’s disease susceptibility. Remmers EF, Cosan F, Kirino Y, Ombrello M, Yang B, Kaklamani VG, Ollier WER, Bang D, Wallace GR, Gadina M, Kastner DL, Gul A. 14th International Conference on Behçet’s Disease, Oral Presentation, O-025, 224.
 • 7.2.36. Genetic predisposition for low IL-10 expression is associated with Behçet’s disease. Gul A, Kirino Y, Ustek D, Ombrello MJ, Cosan F, Yang B, Gadina M, O’Shea J, Kastner DL, Remmers EF. 14th International Conference on Behçet’s Disease, P-044, 302.
 • 7.2.37. Homozygous 3.1KB deletion in LEPREL1 intron1 protects from Behçet’s disease. Kirino Y, Ombrello MJ, Gul A, Cosan F, Yang B, Gadina M, Ishigatsubo Y, Kastner DL, Remmers EF. 14th International Conference on Behçet’s Disease, P-173, 243.
 • 7.2.38. Pulmonary perfusion scintigraphy findings in Behçet’s disease. Cosan F, Adalet I, Esen BA, Aral O, Gul A. 14th International Conference on Behçet’s Disease, Oral presentation, O-009, 309.
 • 7.2.39. Pulmonary perfusion scintigraphy findings and parenchymal and/or vascular lung involvement in Behcet’s disease. Cosan F., Esen B. A., Kamali S., Aral O., Gül A. Ann Rheum Dis 2010; 69 (Suppl3):224
 • 7.2.40. Interstitial lung disease screening with a semiquantitative method in patients with rheumatoid arthritis. Cosan F ., Yilmazer B., Erbag G., Temiz D.K., Aydin Z., Simsek M., Yazici A., Cefle A. Ann Rheum Dis 2010; 69 (Suppl3):366
 • 7.2.41. High sedimentation rate is associated with severe disease course, deformitites and axial ankylosis in psoriatic arthritis. Cosan F., Yazici A., Cefle A. Ann Rheum Dis 2010; 69 (Suppl3):578
 • 7.2.42. Association of Behcet's Disease with Familial Mediterranean Fever. Coşan F, Abacı N, Esen BA, Cakiris A, Ustek D, Aral O, Gül A. American College of Rheumatology/ARHP Scientific Meeting 17-21 Oct. 2009 Presentation Number: 1846 Poster Board Number: 579
 • 7.2.43. Behçet’s Disease is Associated With MEFV Gene Mutations. Coşan F, Abaci N, Esen BA, Cakiris A, Ustek D, Aral O, Gül A. EULAR (European league against rheumatisma) The Annual European Congress of Rheumatology 2009
 • 7.2.44. Clinical and Genetic Characteristic of Patients with Features of Both Behçet’s Disease and Familial Mediterranean Fever. Coşan F, Abaci N, Esen BA, Cakiris A, Ustek D, Aral O, Gül A. EULAR (European league against rheumatisma) The Annual European Congress of Rheumatology 2009 OP-0041 (Oral presentation)
 • 7.2.45. Gender Difference in Late Onset Behçet’s Disease. Coşan F, Esen BA, Aral O, Gül A. EULAR (European league against rheumatisma) The Annual European Congress of Rheumatology 2009 AB0352
 • 7.2.46. Pulmonary Artery Aneurysm Screening in Patients with Behcet’s Disease. Coşan F, Esen BA, Çağatay Y, Tunacı A, Gül A. ACR 2008 Annual Scientific Meeting, San Francisco, USA.
 • 7.2.47. P selectin glycoprotein ligand 1 gene VNTR polymorphism and risk of thrombosis in Behçet’s disease. Coşan F., Ustek D., Abacı N., Çakiris A., Diz-Küçükkaya R., Gül A. 13th International Conference and 5th Patients’ Convention on Behçet’s disease Austria 2008 Vol.26. No.3 2008 (Suppl. 50) (D6)
 • 7.2.48. Parenchymal inflammatory infiltrations preceding pulmonary artery aneurysms in Behçet’s disease. Coşan F., Esen B., Cagatay Y., Kamali S., Tunacı A., Gul A. 13th International Conference and 5th Patients’ Convention on Behçet’s disease Austria 2008 Vol.26. No.3 2008 (Suppl. 50) (C8).
 • 7.2.49. Pulmonary artery aneurysm screening in patients with Behçet’s disease. Cosan F, Esen BA, Cagatay Y, Tunacı A, Gul A. 13th International Conference and 5th Patients’ Convention on Behçet’s disease Austria 2008 Vol.26. No.3 2008 (Suppl. 50) (C9)
 • 7.2.50. Pulmonary artery aneurysms in female patients with Behçet’s disease Coşan F., Esen B., Cagatay Y., Tunacı A., Gul A. 13th International Conference and 5th Patients’ Convention on Behçet’s disease Austria 2008 Vol.26. No.3 2008 (Suppl. 50) (C10)
 • 7.2.51. A New Simple and Sensitive Flow Cytometric Assay for the Determination of the Cytotoxic Activity of Human Natural Killer Cells: Another Approach to Anti K562 Killing Capacity. Kıran B, Üstek D, Çakiris A, Coşan F, Abacı N, Karagöz K, Demir S, Badur S. 2nd Mediterranean Clinical Immunology Meeting October 4-7 2008 (P-83)
 • 7.2.52. The MEFV Gene Mutations may Increase the Risk of Pleuritis and Pericarditis in Patients with Systemic Lupus Erythematosus. Erer B., Cosan F., Oku B., Ustek D., Aral O., Gul A. ACR/ARHP Scientific Meeting Boston 2007 (812/64)
 • 7.4. ULUSAL HAKEMLİ ERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • 7.4.1. Ankilozan Spondilit Patogenezi. Coşan F., Gül A. Türkiye Klinikleri İmmünoloji Romatoloji cilt:3, Sayı:25 Sf:13-20 2007
 • 7.4.2. Romatoid Artrit ve Gen Tedavisi. Coşan F., Üstek D. Clinic Medicine Romatizmal Hastalıklar Özel Sayısı 2008:34-37
 • 7.4.3. Kriptojenik karaciğer sirozu-pernisiyöz anemi birlikteliği. Coşan F., Pınarbaşı B., İbrişim D., Güllüoğlu M., Demir K., Kaymakoğlu S., Çakaloğlu Y., Mungan Z. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2007; 70: 107-110.
 • 7.5. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • 7.5.1. Behçet hastalığında NK hücre sitokin polarizasyonu ve sitotoksik aktivite. Cosan F, Aktas Cetin E, Akdeniz N, Cefle A, Deniz G 22. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 27-30 Nisan 2013, P073(Poster sunumu),115, Çeşme, İzmir.
 • 7.5.2. HLA-B*51 overkespresyonu endoplazmik retikulum stresine yol açabilir mi? Coşan F., Azaklı H., Ökten Z., Sırma S., Aktaş E., Abacı N., Üstek D. Turk J Immunol–Volume:1, Number:15, Supplement (21th Congress of Immunology-Abstract Book), 2011
 • 7.5.3. Sistemik lupus eritematozuslu hastalarda antifosfolipid sendromu bulguları olmaksızın tromboz gelişimi. Coşan F., Erbağ G., Ensaroğlu F., Dolaşık İ., Yılmazer B., Çefle A. RAED dergisi (2010/2;40-175) (P021)
 • 7.5.4. Ankilozan spondilitli 370 olgunun değerlendirilmesi. Şahinkaya Y., Pehlivan Ö., Coşan F., Artım Esen B., Erer B., Hüseyinoğlu N., Omma A., Aral O., İnanç M., Gül A., Öcal L. RAED dergisi (2010/2;40-175)
 • 7.5.5. Anti TNF tedavi alan ankilozan spondilitli olguların değerlendirilmesi. Şahinkaya Y., Pehlivan Ö., Artım Esen B., Coşan F., Erer B., Hüseyinoğlu N., Omma A., Aral O., İnanç M., Gül A., Öcal L. RAED dergisi (2010/2;40-175) (P042)
 • 7.5.6. Primer Sjögren sendromu olan hastalarda primer biliyer siroz sıklığı ve klinik bulgularla ilişkisi. Coşan F., Özkanlı G.,Yılmazer B., Erbağ G., Çefle A. RAED dergisi (2010/2;40-175) (P047)
 • 7.5.7. HLA-B5 ekspresyonu ile endoplazmik retikulum stresi arasında XBP-1 yolağı üzerinden ilişki var mı? Coşan F., Cakiris A., Emrence Z., Sırma S., Üstek D. RAED dergisi (2010/2;40-175) (P053)
 • 7.5.8. Koroner arter fistülü ile seyreden pulmoner arter anevrizmalı Behçet hastalığı olgusu. Yılmazer B., Coşan F., Ensaroğlu F., Çefle A. RAED dergisi (2010/2;40-175) (P064)
 • 7.5.9. Ailevi Akdeniz ateşi patogenezinde rol oynayan pirin proteini ekspresyonunun farklı uyaranlarla değişiminin araştırılması. Coşan F., Emrence Z., Cakiris A., Üstek D. RAED dergisi (2010/2;40-175) (P091)
 • 7.5.10. Karın ağrısı ile başvuran idyopatik aortit olgusu. Yılmazer B., Coşan F., Çefle A., Ensaroğlu F., Akansel G. RAED dergisi (2010/2;40-175) (Ö13)
 • 7.5.11.İsoretinoin tedavisi ile ilişkili akut bilateral sakroiliit olgusu. Yılmazer B., Coşan F., Çefle A.,Akansel G. RAED dergisi (2010/2;40-175) (Ö10)
 • 7.5.12.Behçet hastalığı patogenezinde doğal katil hücre sitotoksisitesinin rolü Coşan F, Aktaş Çetin E, Deniz G, Üstek D, Gül A XX. Ulusal İmmünoloji Kongresi 19-22 Kasım-Girne-Kıbrıs (Sözlü bildiri-S3)
 • 7.5.13. Deri Paterji Testi Uygulamasında Farklı Yöntemlerin Değerlendirilmesi. Coşan F, Aral O, Gül A X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009 (2009 Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Poster ödülü)
 • 7.5.14. Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığına Bağlı Amiloidoz Gelişen Vakalarda İmmünosupresif Tedavi. Coşan F, Artım-Esen B, Kamalı S, Aral O, Gül A. X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009
 • 7.5.15. Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığında Amiloidoz Sıklığı ve MEFV mutasyonları ile ilişkisi. Coşan F, Üstek D, Artım-Esen B, Aral O, Gül A X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009, (Sözlü Bildiri-S29)
 • 7.5.16. Etanercept Tedavisi Sırasında Sitemik Lupus Eritematozus Gelişen Jüvenil Romatoid Artritli Hasta: Olgu Sunumu. Coşan F, Çefle A, Yazıcı A. X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009
 • 7.5.17. Psöriatik Artrit Tanısı ile İzlenmekte Olan 129 Hastanın Klinik ve Demografik Özellikleri. Coşan F, Çefle A, Yazıcı A. X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009 (2009 Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği Poster ödülü)
 • 7.5.18. Gluten Enteropatisi Ve Otoimmün Hipotiroidisi Olan Primer Sjögren Sendromlu Hasta: Olgu Sunumu . Yazıcı A, Çefle A, Coşan F, Şimşek M, Gürbüz Y X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009
 • 7.5.19. Adalimumab Tedavisi Sırasında Purpura Fulminans Gelişen Ankilozan Spondilitli Hasta: Olgu Sunumu. Coşan F, Çefle A, Yazıcı A, Yılmazer B, Aydın Z X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009
 • 7.5.20. Romatoid Artritli 200 Hastanın Ekokardiografi Bulguları. Yazıcı A, Çefle A, Coşan F, Şahin T, Yılmazer B. X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009
 • 7.5.21.Raynaud Fenomeni Olan ve Antinükleer Antikoru Pozitif Saptanan 40 Olgunun Klinik ve Demografik Özellikleri. Coşan F, Çefle A, Yazıcı A. X. Ulusal Romatoloji Kongresi 30 Ekim-3 Kasım 2009
 • 7.5.22. Refrakter akut miyeloblastik lösemili bir hastada tekrarlayıcı seronegatif pitting ödemli simetrik sinovit sendromu (RS3PE) Gönüllü E., Mehtap Ö., Yazıcı A., Coşan F., Hacıhanefioğlu A. 35. Ulusal Hematoloji Kongresi. 7-10 Ekim 2009-Antalya
 • 7.5.23. Blood Surface Interaction and Aggregation of Serum Proteins During Extracorporeal Cırculation with Phosphorylcholine-Coated Tubing Lines: S100A8/A9 is the trigger for inflammation? Hatemi AC, Çakiris A, Çeviker K, Canikoğlu M, Abacı N, Coşan F, Özbalcı Ç, Ağlar Ö, Azaklı H, Ökten Z, Kazan D, Kansız E, Üstek D. 2. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi 23-26 Nisan 2009, Antalya (Sözlü bildiri-17) (2009 Bildiri Ödülü)
 • 7.5.24. Karaciğer transplantasyonu sonrasında kronik böbrek yetersizliği gelişmesi. Pınarbaşı B., Coşan F., Akyüz F., Ermiş F., Uyanıkoğlu A., Özden İ., Bilge O., Çakaloğlu Y., Ökten A., Kaymakoğlu S. 6th National Hepatology Meeting of TASL 2007 İstanbul. Hepatology Forum Vol1. Number 1. June 2007 (P-005)
 • 7.5.25. Üst GİS semptomu ile başvuran hastalarda malignite sıklığı; tümör tarama yaşı ne olmalı? Pınarbaşı B., Coşan F., Akyüz F., Demir K., Beşışık F., Kaymakoğlu S., Özdil S., Boztaş G., Çakaloğlu Y., Mungan Z. The Turkish Journal of Gastroenterology September 2006. Volume:17. Supplement:1 (PB.08/36)
 • 7.5.26. P-Selektin Glikoprotein ligand-1 geninde yeni alelik varyasyonlar olabilir mi? Coşan F., Çakiris A., Abacı N., Ağlar Ö., Diz-Küçükkaya R., Üstek D. VIII. Ulusal Genetik Kongresi Çanakkale-2008-PS-061
 • 7.5.27. K562 hücre soyunda EPOR ekspresyonunun hipoksi ile indüklenmesi. Çakiris A., Abacı N., Coşan F., Oku B., Ağlar Ö., Üstek D. VIII. Ulusal Genetik Kongresi Çanakkale-2008-PS-059
 • 7.5.28. Hemodiyaliz hastalarında tüberkülozun klinik özellikleri. Çağatay A., Öztürk S., Karadeniz A., Coşan F., Yazici H., Çalışkan Y., Özsüt H., Ecder T., Eraksoy H., Sever M.Ş., Çalangu S. XII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi 2005 Antalya
 • 7.5.29. Akut hepatitli 245 hastanın değerlendirilmesi. Ökten A., Çakaloğlu Y., Pınarbaşı B., Coşan F., Akyüz F., Kaymakoğlu S. V. Ulusal Hepatoloji Kongresi İstanbul-2005 (P052)
 • 7.5.30. Spontan asit infeksiyonlu olgularımızın nüks ve prognoz yönünden değerlendirilmesi. Pınarbaşı B., Demir K., Kaymakoğlu S., Coşan F., Akyüz F., Özdil S., Beşışık F., Boztaş G., Mungan Z., Çakaloğlu Y., Ökten A.. V. Ulusal Hepatoloji Kongresi İstanbul-2005 (P016)