16
Adres
Medical Park Göztepe Hastanesi E5 Üzeri 23 Nisan Sokak No:17 Merdivenköy, Kadıköy, İstanbul / Türkiye
Sosyal Medya

Prof. Dr. Mustafa Güler

Kalp ve Damar Cerrahisi
Herhangi bir değerlendirme bulunmuyor.

Biyografi

Eğitim ve Uzmanlık

 • Doktora: Tıp Fakültesi Anadolu Üniversitesi 1989
 • Uzmanlık: Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1996
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Asistanı: Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1990-1996
 • Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı: Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1996-1996
 • Başasistan: Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1996- 2001
 • Klinik Şef Yardımcısı: Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2001-2008
 • Klinik Şefi: Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Araş. Hastanesi 2008-2010

İdari Bilimsel Görevler

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araşt. Hast, Etik Kurul Başkanı. 2004-2009 Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp nakli birim sorumlusu ve koordinatörü. (2002-2010) Kosuyolu Heart Journal, Editör Yardımcısı. 2004-2008 Kosuyolu Heart Journal Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi.Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Denetleme Kurulu Üyesi. 2008-2009 Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi.Türkiye Klinikleri, Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyesi.

Yurtdışı Deneyim

Great Ormond Street Hospital. LONDON UK. ( Konjenital Kalp Cerrahisi 3 ay, 1999) Post-Graduate School The Mount Sinai School of Medicine. Aortic Symposium New York USA. 2002 Post-Graduate Course on Mitral Valve Repair New York USA. 2002

Panelist Olarak Görevli Olduğum Kongreler

1. XX. Ulusal Kardiyoloji KongresiCerrahi bakış açısıyla kalsifik aort darlığı. Operasyon zamanlaması ve hasta seçimi 27-30 Kasım 2004 Antalya 2. VIII. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi ,Kalp transplantasyonunda Koşuyolu Deneyimi 1 ; 5 Eylül 2004 Kapadokya 3. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10.Ulusal Kongresi Komorbiditede ACBG, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı. 17-21 Ekim 2008 Çeşme İZMİR 4. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Karşıt Görüş; Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Kapak trombozlarının tedavisinde trombolitik tedavi vermeyelim 2008 İstanbul 5. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Okulu Enfektif Endokardit ve Cerrahisi. 6-7 Kasım 2009 İstanbul Kartal Koşuyolu Yükses İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 6. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Güncel Konular Sempozyumu. IMA-LAD Açık Redo Olgularda Ne Yapıyorum.1-4 Ekim 2009 Gaziantep7. 7.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi Kongreden Seçmeler: Eve Götürülecek Mesajlar. Kongrede Koroner Bypassımız için Yeni Neler Söylendi? 24-27 Mart 2011 Antalya. 8. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Perfüzyonist Sertifikasyon Kursu Açık Kalp Cerrahisinde Preoperatif Değerlendirme ve Hazırlık. 06-11 Şubat 2012 Siyami Ersek Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul

İş Deneyimleri

 • Emsey Hospital
  Başlangıç : 2013 Bitiş : 2016

  Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı

 • Sağlık Bakanlığı Van Yüksek İhtisas Hastenesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği
  Başlangıç : 2000 Bitiş : 2006

  Cardiovascular Surgery Specialist

 • Medicana Çamlıca Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi
  Başlangıç : 2001 Bitiş : 2002

  Cardiovascular Surgery Specialist

 • Özel International Hospital Kalp Damar Cerrahisi
  Başlangıç : 1990 Bitiş : 1996

  Cardiovascular Surgery Specialist

 • Medical Park Göztepe
  Başlangıç : 2016 Bitiş :

  Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

Mesleki Üyelikler

 • Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği
 • The European Society for Cardiovascular Surgery (active member)
 • The European Association for Cardio-thoracic Surgery (active member)
 • The Asian Society for Cardiovascular Surgery (active member)

Ödüller

Kayıtlarımıza göre doktora ait herhangi bir ödül bulunmamaktadır.

Bilimsel Yayınlar

 • ULUSAL YAYINLAR
 • 1. Güler, M., İpek, G., Oğuş, T., Kırali, K., Kutlu, S.T., Işık, Ö., Yakut, C. Aritmi ile Seyreden Sol Ventrikül Anevrizmasını Taklit Eden Kardiyak Kist Hidatik Olgusu Türkiye Klinikleri, Klinik Kardiyoloji Dergisi 1996; 9 (4): 232-236
 • 2. Kırali, K., Dağlar, B., Güler, M., Akıncı, E., Balkanay, M., Gürbüz, A.,Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C.Rüptüre Olmuş Konjenital Sinüs Valsalva Anevrizmalarının Cerrahi Tedavisi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 1997; 5 (4): 248-256
 • 3. İpek, G., Akıncı, E., Güler, M., Eren, E., Tekümit, H., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Late Term Results of Repair of Left Ventricular Aneurysm with Endoventricular Circular Patch Plasty Technique Koşuyolu Heart Journal 1997; 2(4): 165-171
 • 7. Akıncı, E., Güler, M., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C. Coronary Artery Embolus Caused by Calcified Mitral Valve Disease Koşuyolu Heart Journal 1997;2(4): 197-201
 • 8.Güler, M., Kırali, K. Dağlar, B., Akıncı, E.,Demirsoy, E., Toker, M.E., Yakut, N., Balkanay, M.,Yakut,C. Erişkin yaş aort koarktasyonu cerrahisinin hipertansiyon açısından değerlendirilmesi Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 7 (3): 142-146
 • 9. Kırali, K., Güler, M., Yakut, N., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N.,Gürbüz, A., Yakut, C. Koroner Arter Hastalığı İle Beraber Bulunan Karotis Arteri Katlanması ve Kıvrılması. Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 7 (3): 151-154
 • 10. M Güler, K Kırali, Erentuğ, V., M Balkanay, A Gürbüz, Yakut, C. Behçet Hastalığında Columna Vertebralis'te Destrüksiyona Yol Açan Abdominal Aort Anevrizması ve Cerrahisi Tedavisi Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 7 (3): 155-157
 • 11. Güler, M., Bozbuğa, N.U., Dağlar, B., Kırali, K., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Akıncı, E., Balkanay, M., Yakut, C. Mitral Kapak Reoperasyonları: Mitral Konumda Rekonstürüksiyonlar İle Bioprotez Replasmanlarının Geç Dönem Sonuçlarının İncelenmesi. Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6 (4):284-291
 • 12. Güler, M., Akıncı, E., Dağlar, B., Kırali, K., Eren, E., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Yakut, C. Aort Kapak Cerrahisinde Antegrad Komponentsiz Devamlı Retrograd İzotermik Kan Kardiyoplejisi Uygulaması Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi.1998; 6 (4): 292-300
 • 13. Kırali, K. Dağlar, B., Güler, M., Mansuroğlu, D., Yakut, N., Ömeroğlu, S.N.,Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut,C. Videotorakoskopik LIMA Çıkarımı Ve Minimal İnvaziv CABG Prosedürü: Koroner Cerrahisinde Yeni Bir Teknik Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi.1998; 6 (5): 397-404
 • 14. Dağlar, B., Kırali, K., Yakut, N., Güler, M., Berki, T., Yakut, C. Akut Miyokart İnfaktüsü Sonrası Gelişen Ventriküler Septal Defektin Cerrahi Tedavisi Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6 (6): 478-488
 • 15. Güler, M., Kırali, K., Kutay, V., Akıncı, E., Cenal, A.R., Berki, T., Yakut, C. İntravenöz Uyuşturucu Bağımlılığı Sonucunda Aortik Kapak Endokarditine Sekonder Gelişen Paraannular Apse Ve Sinüs Valsalva Rüptürünün Cerrahi Tedavisi Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Dergisi 1998; 6 (6): 498-502
 • 16. Erdoğan, H.B., Güler, M., Dağlar, B., Akıncı, E., Bozbuğa, N.U. , Ömeroğlu, S.N. , Tataroğlu, C., Tuncer, A., Şişmanoğlu, M., Keleş, C.,İpek, G., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Cardiac Volume Reduction Procedures Koşuyolu Heart Journal 1999; 3(1): 6-15
 • 17. Cenal, A.R., Güler, M., Tekümit, H., Tuncer, A., Toker, M.E., Rabuş, M.B., İpek, G., Gürbüz, A., Balkanay, M., Yakut, C. Incidence Of Left Atrial And Prosthetic Valve Thrombosis After Mitral Valve Surgery And The Role Of Early Heparinization For Prevention Koşuyolu Heart Journal 1999; 3(1): 21-26
 • 18. Tekümit, H., Güler, M., Akıncı, E., Güzelmeriç, F, Cenal, A.R., Erdoğan, H.B.., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Comparison of Hemodynamic Effects of Diltiazem and Metoprolol in Coronary Artery Bypass Without Cardiopulmonary Bypass. Koşuyolu Heart Journal 1999; 3(1): 27-33
 • 19. Gürbüz, A., Güler, M., Tuncer, A., Kırali, K., Yakut, C. Mitral Kapak Replasmanı Sonrası Oluşan Tip I Ventriküler Rüptür Onarımında Alternatif Teknik T Klin Kardiyoloji 1999; 12: 127-131
 • 20. Kırali, K., Güler, M., Dağlar, B., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C İntraaortik Balon Pompası: 765 Hastada 15 Yıllık Klinik Deneyim Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.1999; 7:5,353-7
 • 21. Güler, M., Kırali, K., Mansuroğlu, D., Tuncer, A., Bozbuğa, N.U. , Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Homogreft ile aortik root replasmanı:Koşuyolu Deneyimi Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi; 2000;28:439-443
 • 22. Güler, M., Kırali, K., Bozbuğa, N.U. , Yaymacı, B., Eren, E., Tekümit, H., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Surgical Management of The Patients with Rheumatic Moderate Mitral-Aortic Valve Disease Koşuyolu Heart Journal 2000;4:1-9
 • 23. Güler, M., Kırali, K., Bozbuğa, N.U., Ömeroğlu, S.N., Toker, M.E., Cenal, A.R., Balkanay, M., Akıncı, E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C..An Original and Safe Deairing Procedure During Cardiopulmonary Bypass. Koşuyolu Heart Journal 2000; 4: 51-4.
 • 24. Kırali, K., Güler, M., Erentuğ, V., Akıncı, E., İpek, G., Yakut, C. Single Stage Surgical Treatment of The Congenital Supraaortic Stenosis Associated with Acquired Multible Coronary Artery Disease Koşuyolu Heart Journal 2000;4:58-60
 • 25. Güler, M., Bozbuğa, N.U. Balkanay, M., Keleş, C., Toker, M., Tuncer, A., Akıncı, E.,Yakut, C. Free-Floating Left Atrial Ball Thrombus: A Case Report
 • Koşuyolu Heart Journal 2000;4:124-7
 • 26. Güler, M., Ekim, H., Kırali, K., Özen, S. Ratlarda Oluşturulan Venöz Tromboziste Heparinin Antiinflamatuar Etkisi. Fleboloji Dergisi 2001; 3: 19-26.
 • 27. Kırali, K., Güler, M., Yakut, N., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Dağlar, B., Balkanay, M., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C. The Combined Medical and Surgical treatment for Active Native Valve Infective endocarditis: Ten-year Experience. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29:543-548
 • 28. Güler, M., Bozbuğa, N.U., Kırali, K., Eren, E., Toker, M.E., Keleş, C., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Işık, Ö., Yakut, C. Karotis Arter Stenozunda Cerrahi Tedavi İlkeleri: Koşuyolu Deneyimi. Damar Cerrahisi Dergisi 2001;10:111-9
 • 29. Güler, M., Keleş, C., Eren, E., Erşahin, S., Yakut, C. Aort Koarktasyonu Onarımında Patchplasti Sonrası Geç Dönemde Gelişen Pseudoanevrizma ve Aortobronşial Fistül. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2001;9:54-6
 • 30. Güler, M., Eren, E., Toker, M.E., Tuncer, A., Güzelmeriç, F., Polat, A., Balkanay, M., İpek, G., Akıncı, E., Yakut, C. Sol Ventrikül Disfonksiyonlu Hastalarda Koroner Bypass Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyonun Önlenmesinde Metoprolol Kullanımı. Türk Kardiyol Dern Arş 2001; 29:619-625
 • 31. Güler, M., Mansuroğlu,D.,Tekümit, H., Erentuğ, V.,Akıncı, Yakut, C. Sağ Arkus Aortaya Eşlik Eden Aberan Sol Subklavian Arter Anevrizması: Olgu Sunumu. Turkish J Vasc Surg 2003;12(1):31-3
 • 32. Eren E, Güler M, Ömeroğlu SN, Göksedef D, Alp M, Yakut C Ailevi Restriktif Kardiyomiyopatili Hastada Ortotopik Kalp Transplantasyonu: Olgu Sunumu Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2004;12:188-190
 • 33. Güler M, Uzun K, Eren E, Toker ME, Kaya E, Göksedef D, Yakut C Nativ Valv Endokarditli Hastada Antibiotic-Preserved Homogreftler ile Aort Kökü ve Mitral Valv Replasmanı Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;13:156-158
 • 34. Güler M, Toker ME, Eren E, Özdemir A, Yakut C. Pulmoner hipertansiyona yol açan anormal yerleşimli perikardial kist. Toraks Dergisi. Yayına kabul edildi.
 • 35. Güler M, Toker ME, Eren E, Özdemir A, Yakut C. Pulmoner Hipertansiyona Yol Açan Anormal Yerleşimli Perikardial Kist. Toraks Dergisi 2006 Aralık, Cilt 7, Sayı 3, 209-211
 • 36. Bitigen A, Mutlu B, Tigen K, Erkol A, Güler M. Penetran kardiyak travma sonrası oluşan ventriküler septal defekt ve mitral kapak regürjitasyonu: Olgu sunumu Turkish J Thorac Cardiovasc Surg 2010;18(1):58-60
 • 37. Balkanay M, Eren E, Toker ME, Polat A, Keleş C, Güler M, Yakut C. Anormal Seyreden Koroner Arter Anomalisinde Fallo Tetralojisinin Cerrahi Tedavisi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2010: 18 (4) : 330-333
 • 38. Kara İ, Mansuroğlu D, Kırali K, Güler M, Ömeroğlu SN, Eren E, Balkanay M, Alp M, İpek G, Işık Ö, Yakut C. Ortotopik Kalp Naklinde Bikaval ve Biatrial Tekniklerin erken dönem sonuçları. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. 2012: 20 (2): 223-229
 • 39. Çapar B, Bülbül S, Benli İT, Güler M, Çamuşcu S. Konjenital Kalp Hastalığı Olan Hastalarda Skolyoz Prevelansı. The Journal of Turkish Spinal Surgery. 2013; 24 (1) 3-12
 • ULUSLARARASI YAYINLAR
 • 1. Akıncı, E., Güler, M., Bozbuğa, N.U. , Kutay, V., Dağlar, B. and Yakut, C. Complete Arterial Revascularization in Tripple-Vessel Coronary Disease Cor Europaeum 1999; 8: 19-24
 • 2. Kırali, K., Yakut, N., Güler, M., Mansuroğlu, D., Ömeroğlu, S.N., Akıncı, E., Gürbüz, A., Yakut, C. Surgical treatment of Siblings with Marfan Syndrome Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 1999; 7: 138-141
 • 3. Kırali, K., Güler, M., Dağlar, B., Yakut, N., Mansuroğlu, D., Balkanay, M., Berki, T., Gürbüz, A., Işık, Ö., Yakut, C. Surgical Repair in Ruptured Congenital Sinus of Valsalva Aneurysms: A 13-year Experience J Heart Valve Disease 1999; 8: 424-429
 • 4. Güler, M., Balkanay, M., Tataroğlu, C., Güzelmeriç, F., Işık, Ö., Yakut, C. Simultaneous Surgical Intervention to Coronary Artery Disease, Peripharal Arterial Disease and Superior Mesenteric Artery Stenosis J Cardiovasc Surg 1999; 40: 587-590
 • 5. Kırali, K., Güler, M., Dağlar, B., İpek, G., Balkanay, M., Akıncı, E., Gürbüz, A., Berki, T., Işık, Ö., Yakut, C.Videothoracoscopic Internal Mammary Artery Harvest For Coronary Bypass. Asian Cardiovascular and Thoracic Annals 1999;7: 259-262
 • 6. Dağlar, B., Bozbuğa, N.U., Işık, Ö., Akıncı, E., Eren, E., Güler, M., Toker, M.E., Ömeroğlu, S.N., Yakut, C. Videothoracoscope assisted cardiothoracic surgery Cor Europaneum 1999; 7: 173-176.
 • 7. Ömeroğlu, S.N., Kırali, K., Güler, M., Toker, M.E., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.Mid-term Angiographic Assessment of coronary Artery Bypass Grafting without Cardiopulmonary Bypass Ann Thorac Surg 2000;70:844-849
 • 8. Güler, M. , Kırali, K., Toker, M.E., Bozbuğa, N.U., Ömeroğlu, S.N., Akıncı, E., Yakut, C. The Comparison of Different CABG Methods in Randomized Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Ann Thorac Surg 2001;71:152-7
 • 9. Kırali, K., Güler, M., Tuncer, A., Dağlar, B., İpek, G., Işık, Ö., Yakut, C.15-Year Clinical Experience with the BIOCOR Porcine bioprostheses in the Mitral Position Ann Thorac Surg 2001;71:811-15
 • 10. Keleş, C., Bozbuğa, N.U., Şişmanoğlu, M., Güler, M., Erdoğan, H.B., Akıncı, E., Yakut, C. Surgical Treatment of Brucella Endocarditis Ann Thorac Surg 2001;71:1160-3
 • 11. Balkanay M, Eren E, Keles C, Toker ME, Guler M. Double-patch repair of postinfarction ventricular septal defect. Tex Heart Inst J. 2005;32(1):43-6.
 • 12. Şişmanoğlu M, Ömeroğlu SN, Mansuroğlu D, Ardal H, Erentuğ V, Kaya E, Güler M, İpek G, Yakut C. Coronary artery disease and coronary artery bypass grafting in Behçet Disease. Journal of Cardiac Surgery 2005;20:160-163
 • 13. Mansuroglu D, Omeroglu SN, Kaya E, Kirali K, Şişmanoglu M, Mataraci I, Güler M, Ipek G, Yakut C. Does Mediastinitis Affect the graft Patency. Journal of Cardiac Surgery 2005;20:1-4
 • 14. Balkanay M, Eren E, Akbayrak H, Toker ME, Güler M and Yakut C. A case of Tetralogy of Fallot in Mirror-image Dextrocardia and Total Situs Inversus. The Cardiology 2005;1:46-48
 • 15. Toker ME, Kırali K, Balkanay M, Eren E, Özen Y, Güler M, Yakut C. Operative Mortality after Valvular Reoperations. The Heart Surgery Forum 2005;8:211-214
 • 16. İpek G , Erentuğ V, Bozbuğa N, Polat A, Güler M, Kırali K, Peker Ö, Balkanay M, Akıncı E, Alp M, Yakut C:Surgical management of Cardiac Myxoma. Journal of Cardiac Surgery 20:300-304, 2005.
 • 17. Eren E, Keleş C, Toker M.E, Erşahin S, Erentuğ V, Güler M, İpek G, Akıncı E, Balkanay M, Yakut C :Surgical Treatment of Aortobronchial and aortoesophageal Fistulae due to Thoracic Aortic Aneurysm.Tex.Heart Inst J. 32 (3) :522-8,2005
 • 18. Eren E, Balkanay M, Toker ME, Tuncer A, Anasiz H, Guler M, Daglar B, Ipek G, Akinci E, Alp M, Yakut C. Simultaneous Carotid Endarterectomy and Coronary Revascularization is Safe Using Either On-Pump or Off-Pump Technique. Int Heart J. 2005 Sep;46(5):783-93.
 • 19. Toker ME, Eren E, Akbayrak H, Numan F, Guler M, Balkanay M, Yakut C. Combined approach to a peripheral congenital arteriovenous malformation: surgery and embolization. Heart Vessels. 2006 Mar;21(2):127-30
 • 20. Güler M, Eren E, Toker ME, Erentuğ V, Yakut C. Surgical treatment of mitral valve abscess with vegetations due to endocarditis Anadolu Kardiyol Derg. 2005 Dec;5(4):343.
 • 21. Eren E, Balkanay M, Toker ME, Ozkaynak B, Keles C, Guler M, Yakut C. Pedicled right internal mammary artery for reoperative off-pump revascularization of left anterior descending coronary artery. Tex Heart Inst J. 2006;33(2):143-7.
 • 22. Kirma C, Izgi A, Yakut C, Guler M, Can M, Zemheri E. Primary left ventricular angiomatosis. Int Heart J. 2006 May;47(3):469-74.
 • 23. Toker ME, Eren E, Balkanay M, Kirali K, Yanartas M, Caliskan A, Guler M, Yakut C. Multivariate analysis for operative mortality in obstructive prosthetic valve dysfunction due to pannus and thrombus formation. Int Heart J. 2006 Mar;47(2):237-45.
 • 24. Erdogan HB, Kayalar N, Ardal H, Omeroglu SN, Kirali K, Guler M, Akinci E, Yakut C. Risk factors for requirement of permanent pacemaker implantation after aortic valve replacement. J Card Surg. 2006 May-Jun;21(3):211-5; discussion 216-7.
 • 25. Erdogan HB, Goksedef D, Erentug V, Polat A, Bozbuga N, Mansuroglu D, Guler M, Akinci E, Yakut C. In Which Patients Should Sheathless IABP be Used? An Analysis of Vascular Complications in 1211 Cases. J Card Surg. 2006 Jul-Aug;21(4):342-6.
 • 26. Toker ME, Eren E, Güler M, Kırali K, Yanartaş M, Balkanay M, Yakut C. Second and Third Cardiac Valve Reoperations. Factors Influencing Death and Long-Term Survival Tex Heart Inst J 2009 ; 36 (6) 557-62
 • 27. Güler M, Toker M,E, Eren E, Anasız H, Balkanay M, Yakut C. Supracommissural Aortic Replacement: A Reliable Option for Acute and Chronic Aortic Type A Dissection. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010;30(4):1272-8