15
Adres
Medical Park Göztepe Hastanesi E5 Üzeri 23 Nisan Sokak No:17 Merdivenköy, Kadıköy, İstanbul / Türkiye

Prof. Dr. Ali Erol

Üroloji
Herhangi bir değerlendirme bulunmuyor.

Biyografi

Eğitim ve Uzmanlık:

1977 - 1983 - İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi - Tıp Eğitimi

1985 - 1989 - Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Ankara - Üroloji - Uzmanlık

Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışmanı: Üriner Sistem Taş Hastalığının tanısında ultrasonografinin yeriAnkara, 1989 Tez Danışmanın: Doç. Dr. Suat Özgür

Kurs ve Sertifikalar:

 • Visiting Scholar in Pediatric Urology, Department of Urology, University of California, San Francisco School of Medicine, January-July 1997
 • Visiting Scholar in Pediatric Urology, Department of Urology, University of California, San Francisco School of Medicine, May- July 1999
 • Prostate Cancer Brachytherapy with the IsoSeed method from BEBIG, 2004
 • Diode 980 laser(LIFE) lecturer and trainer , Biolitec, 2008
 • 23. Applied Advanced Laparoscopic Urology Course, 2013

İş Deneyimleri

 • Medical Park Göztepe
  Başlangıç : 2008 Bitiş : 2013

  Üroloji Profesörü

 • Hattat Üro-Androloji Hastanesi, İstanbul
  Başlangıç : 2003 Bitiş : 2008

  Konsültan Ürolog

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi
  Başlangıç : 2001 Bitiş : 2006

  Üroloji Profesörü, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Tıp Fakültesi
  Başlangıç : 1998 Bitiş : 2001

  Üroloji Doçenti, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı

 • Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği, Istanbul
  Başlangıç : 1994 Bitiş : 1995

  Üroloji Uzmanı

 • Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Ankara
  Başlangıç : 1991 Bitiş : 1994

  Üroloji Uzmanı

 • 600 Yataklı Hava Hastanesi, Eskişehir
  Başlangıç : 1989 Bitiş : 1991

  Üroloji Uzmanı

 • Yenimahalle Sağlık Ocağı - Ankara
  Başlangıç : 1983 Bitiş : 1985

  Pratisyen

 • Digor Sağlık Merkezi
  Başlangıç : 1983 Bitiş : 1984

  Pratisyen

 • Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı Başkanı, Göztepe Medical Park Hastanesi
  Başlangıç : 2013 Bitiş :

  Üroloji Profesörü

Mesleki Üyelikler

 • Türk Üroloji Derneği
 • Ürolojik Cerrahi Derbneği
 • Türk Endoüroloji Derneği
 • Türk Ürojinekoloji Derneği
 • Avrupa Üroloji derneği
 • Uluslararası Prostat Araştırma Grubu

Ödüller

Kayıtlarımıza göre doktora ait herhangi bir ödül bulunmamaktadır.

Bilimsel Yayınlar

 • BİLİMSEL YAYINLAR
 • 1-Selahattin ÇETİN, Haluk YÜRÜR, Yamaner IŞIK, Zeki GÜNEŞ, Ali EROL, Ahmet METİN: Kliniğimizde son 8 yılda yapılan atnalı böbrek operasyonlarının değerlendirilmesi. Mavi Bülten¸ 18 (1): 45-50, 1986
 • 2-Suat ÖZGÜR, İzak DALVA, Ali EROL, Yalçın İLKER, Ahmet METİN, Selahattin ÇETİN: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS) un karşılaştırılması. Türk Üroloji Dergisi, 14 (2): 167-171, 1988
 • 3-Yalçın İLKER, Ali EROL, Ahmet METİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: 4-Diabetik hastalarda ürodinami bulguları. Türk Üroloji Dergisi, 14 (3): 399-404, 1988
 • 4-Ali EROL, Erdem AKBAY, Murat BAŞAR; Semih SARGIN, İsmail KARAKOYUNLU, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: Double pigtail stent uygulamaları ve sonuçları. Mavi Bülten, 22 (1-2):56-60, 1990
 • 5-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Üriner sistem taş hastalığının tanısında ultrasonografinin yeri. Türk Üroloji Dergisi, 17 (1): 54-58, 1991
 • 6-Halil BAŞAR, İzak DALVA, Ali EROL, Erdem AKBAY, Selahattin ÇETİN: Üriner sistem taş hastalığı nedeni ile opere edilen 1000 olgunun retrospektif incelenmesi. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:28-32, 1991
 • 7-Kemal ARDA, Sedat GÖK, İsmail BOZBULUT, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, Ayşe ERDEN,
 • Selahattin ÇETİN: Mesane tümörlerinin tanı ve evrelendirilmesinde transabdominal ultrasonografinin değeri. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1(1-2):27-33, 1991
 • 8-Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Ali EROL, Suat ÖZGÜR; Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Extracorporeal shock wave lithotripsy in the treatment of upper ureteral stones. Experience in 300 consecutive patients. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1 (1-2):18-21, 1991
 • 9-Erdem AKBAY, Ali EROL, Nüvit TAHTALI, İzak DALVA; Semih SARGIN, Selahattin ÇETİN: Rekürrent ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG profilaksisi. Türk Üroloji Dergisi, 18 (2): 180-185, 1992
 • 10-Erdem AKBAY, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Semih SARGIN, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Hemodiyaliz için yapılan vasküler girişimler. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 1:42-44, 1992
 • 11-Ali EROL, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, İzak DALVA, Fikret TÜRKSEVEN, Haluk YÜRÜR: Retrokaval üreter: 4 olgunun sunumu ve cerrahi yaklaşım. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 1:88-91, 1992
 • 12-Ali EROL, Erdem AKBAY, İlhan SAMUR, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Hakan AKAN, Selahattin ÇETİN: Üst üriner sistem ve retroperitena uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. Türk Üroloji Dergisi, 18 (3): 278-282, 1992
 • 13-Erdem AKBAY, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Hakan AKAN, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: 62 hastada üreteroskopi uygulamasının sonuçlarının değerlendirilmesi. Türk Üroloji Dergisi, 18 (3): 271-277, 1992
 • 14-Ali EROL, İzak DALVA, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Mehmet KARAHAN: Enükle edilen prostat adenomlarının bakteriyel içeriği. T.C.D.D. Hastaneleri Tıp Bülteni, 2:26-30, 1992
 • 15-İnci AKARCALI, Nuray KIRDI, Ali EROL: Üriner stres inkontinansın Kegel egzersizleri ve enterferansiyel akımlarla tedavisi. Bir olgu takdimi. Fizyoterapi-Rehabilitasyon, 7 (2):17-21, 1992
 • 16-Erdem AKBAY, Ali EROL, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Renal transplantasyonun erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlarının profilaksisinde peroperatif intravezikal antibiyotik uygulamasının etkisi. Deniz Tıp Bülteni, 25-26 (3-1):127-131, Eylül 1992-Ocak 1993
 • 17-İzak DALVA Kemal ARDA, Erdem AKBAY, Nüvit TAHTALI, Tuba TEKİN, Ali EROL, Haluk YÜRÜR: Bir olgu nedeniyle blind ending bifid üreter. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri, 13:418-420, 1993
 • 18-Erdem AKBAY, Ali EROL, Faruk GÖNENÇ, Nüvit TAHTALI, Cemil EKİNCİ, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: Renal transplantlarda perkütan trucut iğne biyopsisinin diagnostik ve prognostik değeri.. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1 (1-2):54-58, 1993
 • 19-Murat BAŞAR, Ali EROL, Klara DALVA, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: İntravezikal “Bacillus Calmette Guerin” tedavisi alan mesane tümörlü hastalarda serum ve idrarda interleukin-2 ve tumor necrosis factor-alfa düzeyleri. Nefroloji ve Hipertansiyon Dergisi, 1(1-2):82-92, 1993
 • 20-Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Ali EROL, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Nejat ÖZKAN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Enürezis nokturnalı hastalarda desmopressin tedavisi. Türk Üroloji Dergisi, 20 (1):78-80, 1994
 • 21-Zeki GÜNEŞ, Nüvit TAHTALI, Ali EROL, Ufuk ERDAĞI, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Üreter darlıklarının tedavisinde uygulanan balon dilatasyonlarının sonuçları. Üroloji Bülteni, 5:147-149, 1994
 • 22-Deniz TUZLUOĞLU, Ali EROL, Hüseyin ESMER, Kürşat YILDIZ, Feridun ŞENGÖR: Renal travma sonrası gelişmiş bir ksantogranülomatöz pyelonefrit olgusu. Haydarpaşa Numune Hastanesi Tıp Dergisi, 35:49-51, 1995
 • 23-A Melih BEYSEL, Deniz TUZLUOĞLU, Ali EROL, Hüseyin KANBEROĞLU, Feridun ŞENGÖR: Henoch Schönlein Purpurasında akut skrotum. Nefro-üroloji ve Hipertansiyon Dergisi., 3:27-29, 1995
 • 24-Nilgün YILBAZ, Feridun ŞENGÖR, Jale TAŞÇIOĞLU, Ali EROL, Emre BAKIRCIOĞLU: Üretrit semptomları olan hastalarda gonokoksik ve nongonokoksik üretrit etkenleri. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18 (1):401-402, 1996
 • 25-Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Melih BEYSEL, Kürşat YILDIZ, Sinan GERAY, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: Unilateral testis torsiyonunun karşı testisdeki etkilerinin flov sitometri yöntemi ile incelenmesi.Üroloji Bülteni, 7:97-100, 1996
 • 26-Osman KÖSE , Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Kubilay ERDOĞAN: İnvaziv mesane tümörü evrelendirilmesinde bilgisayarlı tomografi bulguları ile patolojik bulguların karşılaştırılması. PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 18(1):403-405, 1996
 • 27-Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Rüknettin ASLAN, Kubilay ERDOĞAN: Kriptorşidili pediatrik hastalarda prostat volümünün ultrasonografik değerlendirilmesi.Türk Üroloji Dergisi, 23:268-271, 1997
 • 28-Serhat ONUR, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN : Kadın stres üriner inkontinansında modifiye Gittes operasyonu.Türk Üroloji Dergisi: 24(4):430-434, 1998
 • 29-Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN: Sigma –Rektum Poş (Mainz poş II) Üroloji Bülteni, 9:152-156, 1998
 • 30-Mesut GÜRDAL, Melih BEYSEL, Ergin YÜCEBAŞ, Metin ÖZTÜRK, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Dev mesane divertikülleri, PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 21(3):164-166, 1999
 • 31-Ali EROL,Yavuz AKMAN: Spinal kord travmasında ürolojik yaklaşım, A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak. Dergisi 1(1):87-99, 1999
 • 32-Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde güncel yaklaşımlar. A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak.Dergisi 1(2):88-94, 1999
 • 33-Birol ÇELİK, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Ali EROL, Kürşat YILDIZ, Rüknettin ASLAN: Mesanenin değişici epitel hücreli tümörlerinde angiogenezisin prognostik önemi. Türk Üroloji Dergisi (basımda)
 • 34-Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Üreter alt uç taşlarında tedavi: Üreteroskopi veya ESWL? .A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fak.Dergisi 2(2): 49-55, 2000
 • 35-Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 7: 76-79, 2001
 • 36-Ali EROL, Kamil ÇAM: İnsan klitorisinin penisle karşılaştırmalı anatomisi ve rekonstrüktif uygulamalar. Androloji Dosyası, Mart, 2001.
 • 37-Yavuz AKMAN, Kamil Çam, Ferda ŞENEL, Ali EROL : Düzce’de ilkokul çağı çocuklarda enürezis noktürna prevalansı. Türk Üroloji Dergisi, 27 (2): 179-193, 2001.
 • 38-Mesut GÜRDAL, Ali TEKİN, Rüknettin ASLAN, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Orta ve anterior hipospadiasların güncel tedavisi: TIPU(Tubularized incised plate urethroplasty) ve diğer teknikler. Üroloji Bülteni, 13:31-35, 2002
 • 39- Mesut GÜRDAL, Ali TEKİN, Ali EROL, Hale ONMUŞ, Dildar KONUKOĞLU, Feridun ŞENGÖR: Trosiyone rat testisinde gelişen iskemi-reperfüzyon hasarında pentoksifilinin antioksidan etkisi. Türk Üroloji Dergisi, 28(3): 260-263, 2002
 • 40-Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Erkek infertilitesi araştırmasında spermiyogram tetkikinin önemi ve özellikleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 35-38, 2002.
 • 41- Bülent ÇİÇEKÇİ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde güncel yaklaşımlar. Sendrom, Ekim: 107-111, 2003.
 • 42- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinde cerrahi tedavi seçenekleri. Sendrom, Kasım: 80-83, 2003
 • 43- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Erkek infertilitesi araştırmasında spermiyogram tetkikinin önemi ve özellikleri. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 4(3): 35-38.
 • 44- Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Yavuz AKMAN, Ali EROL: An eleven-year-old forgotten ureteral stent: a serious dilemma in the management. Marmara Medical Journal, 16:128-120, 2003.
 • 45- Ali EROL: Hipospadias ve inmemiş testis: Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları, 1. TÜYK Sınavı Hazırlık Kursu, Ders Notları Kitabı, 100-105, 2004
 • 46- Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, R. YAvuz AKMAN, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarda dış genital organ anomali oranları. Türk Üroloji Dergisi, Çocuk Ürolojisi,31(1):79-81,2005
 • 47- Yavuz DEMİRARAN, Yavuz AKMAN, Zekeriya İLÇE, Kamil ÇAM, Ali EROL: Çocuklarda penis cerrahisinde dorsal penis sinir bloğu ile tek doz kaudal epidural bloğun postoperative analjezik etkinliğinin karşılaştırılması, Kocatepe Tıp Dergisi, 6: 47-52, 2005
 • 48- Osman AKYÜZ, M. Ali KAYIKÇI, H. Kamil ÇAM, R. Yavuz AKMAN, Ali EROL: Tekrarlayan üriner sistem enfeksiyonları ile başvuran hastada emilemeyen sütür kullanılmasına bağlı mesane taşı. Yeni Üroloji Dergisi, 3(1): 41-43, 2007
 • 49- Ali EROL, Ali TEKİN, Haydar Kamil ÇAM, Ramazan Yavuz AKMAN: Tartışmalı Olgu, Türk Üroloji Dergisi, 34(1): 74-76, 2008
 • 50- Ali EROL: Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Diğer Lazer Tipleri. Türkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, 3(1):40-8, 2010
 • 51- Dr. Ali Erol, Dr. Serhat Donmezer, Dr. Erem Kaan Başok
 • BPH cerrahi tedavisinde lazerler transüretral rezeksiyonun yerini alabilecek mi?
 • Will lasers replace transurethral resection of the prostate for the treatment of BPH? Üroonkoloji Bülteni, 1-8, Ci l t :12 • Sayı :4 • Aral ık 2013
 • YABANCI DİLDE YAYINLAR
 • 1-İzak DALVA, Murat BEYAZIT, Faruk GÖNENÇ, Ali EROL, Erdem AKBAY, Selahattin ÇETİN: Successful renal vein reconstruction with an autologous saphenous vein graft in renal transplantation.Transplantology, 3(4):183-184,1992
 • 2-Ali EROL, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Murat ŞAMLI, Suat ÖZGÜR, Selahattin ÇETİN: An alternative technique for ureterocolonic anastomosis: Ten years of experience International Urology and Nephrology, 25(5).445-453, 1993
 • 3-Ali EROL, Semih SARGIN, İzak DALVA, Zeki Ender GÜNEŞ, Erdem AKBAY, Ahmet Hamdi YAZICIOĞLU: Endoscopic transvaginal bladder neck suspension for stress urinary incontinence. International Urology and Nephrology, 26(5):513-518, 1994
 • 4-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Murat BAŞAR, Selahattin ÇETİN: Trial with Bacillus Calmette-Guerin and Epirubicin combination in the prophylaxis of superficial bladder cancer. Urologia Internationalis, 52:69-72, 1994
 • 5-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Uğur EROL, Figen ÖZGÜR, Yavuz AKMAN, Volkan ÖZGÜVEN, Rıfkı HAZIROĞLU, Selahattin ÇETİN: Partial bladder reconstruction with pedicled rectus and gracilis muscle flaps: An experimental study in dogs. British Journal of Urology, 74:775-778, 1994
 • 6-Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Nüvit TAHTALI, Erdem AKBAY, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Bacillus Galmette-Guerin(BCG) Balanitis as a complication of intravesical BCG immunotherapy: A case report. International Urology and Nephrology, 27(3):307-310, 1995
 • 7-Suat ÖZGÜR, Ali EROL, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Predictive value of a new scoring system for the outcome of primary in-situ experimental extracorporeal shock wave lithotripsy of upper ureteral calculi. European Urology, 28:36-39, 1995
 • 8-Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN, Deniz TUZLUOĞLU, Suat ÖZGÜR, Ali EROL, Tuncay SÖZER: Neodymium:YAG visual laser ablation of the prostate. European Urology, 29:446-449, 1996
 • 9-Feridun ŞENGÖR, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: İntravesical epirubicin in the prophylaxis of superficial bladder cancer. International Urology and Nephrology, 28(2):201-206, 1996
 • 10-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LI, Gerald R CUNHA: Anatomical studies of hypospadias. Journal of Urology.160:1108-1115, 1998
 • 11-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LI, Wen Hui LIU, Eric KURZROCK, Gerald R CUNHA: Anatomical studies of the human clitoris. Journal of Urology.162:1015-1020, 1999
 • 12-Ali EROL, Laurence S BASKIN, Ying Wu LI, Wen Hui LIU: Anatomical studies of the urethral plate: Why preservation of the urethral plate is important in hypospadias repair. British Journal of Urology , 85:728-734, 2000
 • 13-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying Wu LIU, Wen Hui LIU: Anatomy of the neurovascular bundle: Is safe mobilization possible? Journal of Urology(Pediatric supplement), 164:977-980, 2000
 • 14-Laurence S BASKIN, Ali EROL, Priya JEGATHEESAN, Ying WU LIU, Wen HUI LIU, Gerald R CUNHA: Urethral seam formation and hypospadias. Cell Tissue Res, 305: 379-387, 2001
 • 15-Uğur EROL, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, Rüknettin ASLAN, Dildar KONUKOĞ lu, Hale ONMUŞ: Is midazolam effective as an antioxidant in preventing reperfusion injury in rat kidney? Int Urol Nephrol, 4(33), 2002
 • 16- Mesut GÜRDAL, Ali EROL: Malignant mesothelioma of tunica vaginals testis associated with long-lasting hydrocele: Could hydrocele be an etiological factor? Int Urol Nephrol, 32: 687-689, 2001
 • 17-Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Ali EROL : The efficacy of an abbreviated model of international prostate symptom score in evaluating benign prostatic hyperplasia. BJU Int, 91(3):186-189, 2003.
 • 18- Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: The short term subjective efficacy of doxazosin in predicting probability of prostatectomy in the management of benign prostatic hyperplasia in patients with severe symptoms. Int J Urol, 10: 582-586, 2003
 • 19- Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ferda ŞENEL, Ali EROL: The Mode of Administration of International Prostate Symptom Score in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms: Physician versus Self. Prostate Cancer Prostatic Dis, 7: 41-44, 2004
 • 20- Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Isolated congenital urethrocutaneous fistula. Int J Urol, 12: 417-418, 2005.
 • 21- Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Combined periprostatic and intraprostatic local anesthesia for prostate biopsy: A double-blind, placebo controlled, randomized trial, J Urol, 180: 141-145, 2008
 • 22- Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Prospective assessment of the efficacy of single dose versus traditional 3-day antimicrobial prophylaxis in 12-core transrectal prostate biopsy. Int J Urol, 15 (11): 997-1001, 2008.
 • 23. Ayşe KARATAŞ, Murat DÖŞOĞLU, Tuğba ZEYREK, Ali KAYIKÇI, Ali EROL, Belgin CAN: The effects of extracorporeal shock wave lithotripsy on the rat spinal cord. Spinal Cord, 46, 627-632, 2008
 • 24- Ali EROL, Ali KAYIKCI, Omur MEMIK, Kamil CAM, Yavuz AKMAN: Single vs double dartos interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty: a prospective randomized study(Urol Int.;83(3):354-8, 2009
 • 25- Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK, Soner ÇOBAN, Yavuz ÖZER: High power diode 980 laser vaporization of the prostate: Results of the life procedure after a follow-up of 6monthsJ Urol. Sep;182(3):1078-82, 2009
 • 26- Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Ali EROL.: Prospective evaluation of the efficacy of antibiotic prophylaxis before cystoscopy. Indian J Urol. ;25(2):203-6., 2009
 • 27-Lina Maria Carmona Echeverria, Ali Erol, Mohamad Habous, Fernando Gomez Sancha, Carlo Luigi Augusto Negro, Gordon Hugh Muir Multicentre prospective study of the Evolve™ Dual 150W Laser for Bladder Outflow Obstruction – 1 year follow-up. Journal of Endourology(baskıda)
 • TÜRKÇE BİLDİRİLER
 • 1.Yalçın İLKER, Ali EROL, Ahmet METİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Selahattin ÇETİN: Diabetik hastalarda ürodinami bulguları. 9.Türk Üroloji Kongresi,1987
 • 2.Suat ÖZGÜR, İzak DALVA, Ali EROL, Yalçın İLKER, Ahmet METİN, Selahattin ÇETİN: Ürolojik cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, gentamisin ile trimetoprim sulfametoksazol (TMS) un karşılaştırılması. 9.Türk Uroloji Kongresi, 1987
 • 3.Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: Böbrek tek taşlarında ESWL sonuçları.10.Ulusal Uroloji Kongresi, 1989
 • 4.Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: Üst üreter taşlarında in situ ESWL sonuçları. 10.Ulusal Uroloji Kongresi, 1989
 • 5.Selahattin ÇETİN, Ahmet YAZICIOĞLU, Suat ÖZGÜR, Semih SARGIN, İzak DALVA, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU: 1000 hastaya ait ESWL sonuçları. 10.Ulusal Uroloji Kongresi,1989
 • 6.Erdem AKBAY, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Hakan AKAN, Semih SARGIN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: 62 hastada üreteroskopi uygulaması ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi.11. Ulusal Uroloji Kongresi,1991
 • 7.Ali EROL, Erdem AKBAY, İlhan SAMUR, Hakan AKAN, Zeki GÜNEŞ, İzak DALVA, Selahattin ÇETİN: Üst üriner sistem ve retroperitena uygulanan perkütan girişimler ve sonuçları. 11. Ulusal Uroloji Kongresi, 1991
 • 8.Erdem AKBAY, Ali EROL, Nüvit TAHTALI, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Selahattin ÇETİN: Rekürrent ve/veya çok sayıdaki yüzeyel mesane tümöründe intravezikal BCG profilaksisi. 11. Ulusal Uroloji Kongresi, 1991
 • 9.Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Ali EROL, İzak DALVA, Zeki GÜNEŞ, Nejat ÖZKAN, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Enürezis nöktürnalı hastalarda desmopressin tedavisi. 12. Ulusal Uroloji Kongresi, 1992
 • 10.İzak DALVA, Ali EROL, Erdem AKBAY, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, İsmail BOZBULUT, Suat ÖZGÜR, Ahmet YAZICIOĞLU: Stres inkontinans tedavisinde endoskopik kontrol altında transvaginal mesane boynu süspansiyonu. 12. Ulusal Üroloji Kongresi, 1992
 • 11.Mediha BORAN, Semih SARGIN, Erdem AKBAY, Ali EROL, Siber GÖKSEL, Selahattin ÇETİN: Hemodiyaliz hastalarına uygulanan rekombinan insan eritropoetinin (rHuEPO) ventrikül fonksiyonlarına etkisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992
 • 12.İzak DALVA, Klara DALVA, Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Meral BEKSAÇ, Faruk GÖNENÇ: Renal transplant hastalarında serum eritropoetin düzeyleri. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992
 • 13.Erdem AKBAY, Zeki GÜNEŞ, Ali EROL, İzak DALVA, Faruk GÖNENÇ, Selahattin ÇETİN: Renal transplantasyonun erken dönem enfeksiyöz komplikasyonlarının profilaksisinde peroperatif intravezikal antibiyotik uygulamasının etkisi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992
 • 14.İzak DALVA, Ali EROL, Semih SARGIN, Zeki GÜNEŞ, Şener YILDIZ, Mevhibe BALK: Renal transplantasyondan sonra gelişen hiperlipidemi. 9. Ulusal Böbrek Hastalıkları ve Transplantasyon Kongresi, 1992
 • 15.Ali EROL, Suat ÖZGÜR, Uğur EROL, Figen ÖZGÜR, Yavuz AKMAN, Volkan ÖZGÜVEN, Rıfkı HAZIROĞLU, Selahattin ÇETİN: Pediküllü rektus ve grasilis kas flepleri ile parsiyel mesane rekonstrüksiyonu; köpekler üzerinde deneysel bir çalışma. 13. Ulusal Üroloji Kongresi, 1994
 • 16.Feridun ŞENGÖR, Fehmi NARTER, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Rüknettin ASLAN, Kubilay ERDOĞAN: Kriptorşidili pediyatrik hastalarda prostatın ultrasonografik değerlendirilmesi. 14. Ulusal Uroloji Kongresi, 1996
 • 17.Feridun ŞENGÖR, Melih BEYSEL, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Kubilay ERDOĞAN: Benign prostat hiperplazisinin tedavisinde transüretral rezeksiyon ile visual lazer ablasyonunun bir yıllık sonuçlarının karşılaştırılması. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996
 • 18.Fehmi NARTER, Feridun ŞENGÖR, , Ali EROL, Melih BEYSEL, Kubilay ERDOĞAN: Serbest / total PSA oranının prostat kanseri ayırıcı tanısındaki değeri. 14. Ulusal Üroloji Kongresi, 1996
 • 19.Mesut GÜRDAL, Hüseyin KANBEROĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR, Kubilay ERDOĞAN: Rectodynamic results for Mainz Pouch II cases. 1. Continent Urinary Diversion Course, 1998
 • 20.Mesut GÜRDAL, Ergin YÜCEBAŞ, Hüseyin AKYILDIZ, Bülent YİĞİT, Ali EROL, Feridun ŞENGÖR: Büyüteç loop ve ince uçlu doppler steteskopun inguinal varikoselektomide kullanımı. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998
 • 21.Birol ÇELİK, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Ali EROL, Kürşat YILDIZ, Metin ÖZTÜRK: Mesane değişici epitel hücreli tümörlerinde angiogenezisin prognostik önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998
 • 22.Uğur EROL, Mesut GÜRDAL, Ali EROL, İdris KURTULUŞ, Dildar KONUKOĞLU, Hale ONMUŞ: Midazalom rat böbreğinde reperfüzyon hasarını önlemede antioksidan olarak etkili midir? 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998
 • 23.Mesut GÜRDAL, İlhan İŞCEN, Hale ONMUŞ, İdris KURTULUŞ, Ali EROL, Dildar KONUKOĞLU, Feridun ŞENGÖR: Torsiyone rat testisinde pentoksifilinin antioksidan etkisi; deneysel bir çalışma. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998
 • 24.Metin ÖZTÜRK, Bülent YİĞİT, Ergin YÜCEBAŞ, Ali EROL, Mesut GÜRDAL, Feridun ŞENGÖR, Mete EKİNCİ: Mesane tümöründe etyolojik faktör olarak sigaranın önemi. 15. Ulusal Üroloji Kongresi, 1998
 • 25.Ali EROL, Laurence S. BASKIN, Ying Wu. LIU, Wen Hui LIU: Üretral plak anatomisi: Hipospadias onarımında üretral plağın korunması neden önemlidir?. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999
 • 26.Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Düzce ve yöresindeki enürezis noktürna prevelansı ve etki eden faktörler. 5. Ulusal Çocuk Ürolojisi Kongresi, 13-15 Ekim 1999
 • 27.Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Murat ALPER, Ali EROL: Rat modelinde ESWL uygulamasının karaciğer dokusu üzerine etkikleri ve TNF ile IL-6’nın doku hasarının saptanmasındaki rolü. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000
 • 28.Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt kalis taşlarında ESWL’nin etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000
 • 29.Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun anlaşılırlığının araştırılması. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000
 • 30.Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Ali EROL: BPH değerlendirilmesinde IPSS kısaltılmış formunun etkinliği. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000
 • 31.Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Üreter alt uç taşlarında ESWL’nin yeri. 4. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 1-2 Haziran, 2000
 • 32.Zafer ORHAN, Murat ALPER, M. DEMİRKAYA, Ali EROL, K ÖZTURAN: Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisinin tendon dokusuna etkileri: Ratlarda deneysel bir çalışma. XVIII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, III. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve Workshop’u. 18-20 Mayıs, 2000
 • 33.Kamil ÇAM, Ferda ŞENEL, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun anlaşılırlığının ve kısaltılmış modelinin etkinliğinin incelenmesi. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000
 • 34.Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Bülant ÇİÇEKÇİ, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda prostat kanseri erken tanısı ve hastaların yıllık takip protokolüne uyumu.. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000
 • 35.Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Alt üriner sistem yakınmalarının değerlendirilmesinde IPSS formunun hasta veya hekim tarafından doldurulmasının karşılaştırıması.16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000
 • 36.Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisinin medikal tedavisinde doksazosinin kısa dönem subjektif etkinliği. 16. Ulusal Üroloji Kongresi, 12-15 Ekim, 2000
 • 37.Bülent ÇİÇEKÇİ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Prostat bi opsisinde oral ve parenteral antibiyotik profilaksisinin karşılaştırılması. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001
 • 38.Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ferda ŞENEL, Ali EROL: Transüretral cerrahide antibiyotik profilaksisi. 1. Genitoüriner Enfeksiyonlar Sempozyumu, 11-14 Ekim 2001
 • 39.Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Basit endoürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisinin gerekliliğinin prospektif araştırılması. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002
 • 40.Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Osman AKYÜZ, Yıldıray GEZGİN, Ali EROL: Semptom skor ve üroflowmetri parametrelerinin infravezikal obstrüksiyon tanısında etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002
 • 41.Yavuz DEMİRARAN, Yavuz AKMAN, Buket KOCAMAN, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Çocuklarda tek doz epidural tramodol ve morfinin postoperatif analjezik etkinliği. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002
 • 42.Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Ali EROL: Noktürnal enürezis epidemiyolojisinde depremin etkileri. 17. Ulusal Üroloji Kongresi, 5-10 Ekim 2002
 • 43.Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, A GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Benign prostat hiperplazisine bağlı infravezikal obstrüksiyonda mesane biyopsisinde elektron ve ışık mikroskopisi ile saptanan histolojik değişikliklerin ve klinik parametrelerin histolojik evreyi belirlemedeki rolünün araştırılması, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2-7 Ekim 2004, Antalya
 • 44.Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Düzce ilindeki ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında yaşa göre ortalama testis volümleri ve penis uzunlukları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004
 • 45.Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Ali EROL: Düzce ilinde ilköğretim çağındaki erkek çocuklarında dış genital organ anomalileri oranları, 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004
 • 46.Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: 12 kadran transrektal prostat biyopsi uygulamasında tek doz parenteral antibiyotik profilaksisinin etkinliğinin prospektif olarak araştırılması. 18. Ulusal Üroloji Kongresi, 2004
 • 47.Ali Kayıkçı, Aysel Güven, Haydar Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Otoyol gişe memurlarının spermyogramlarındaki değişiklikler, dizel maruziyetinin zararlı etkileri olabilir mi? Ön çalışma. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir
 • 48.Ali Kayıkçı, Haydar Kamil ÇAM, Aysel Güven, Yıldıray GEZGİN, Osman AKYÜZ, Ali EROL: Deneysel varikoasel modelinde testiste oluşan histopatolojik değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 6 Ulusal Androloji Kongresi, 8-11 Haziran, İzmir
 • 49.Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Özge UZUN, Ali KAYIKÇI, Coşkun SILAN, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Ratlarda yaşlanmanın mesane fonksiyonları üzerinde oluşturdukları değişikliklerin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya
 • 50.Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Aysel GÜVEN, Ali EROL: Deneysel varikosel modelinde testiste oluşan histopatolojik değişikliklerin ve cerrahi tedavinin koruyucu etkisinin incelenmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya
 • 51.Yıldıray GEZGİN, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Kamil ÇAM, Ali EROL: Hemodiyaliz hastalarında alt üriner sistemin değerlendirilmesi. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya
 • 52.Veli YALÇIN, Mehmet ÇETİNKAYA, Sinharib ÇİTGEZ, Ali EROL, Ali KAYIKÇI, Yavuz ÖZER: Diot lazer ile prostat vaporizasyonu: 28 olguluk deneyimimiz. 19. Ulusal Üroloji Kongresi, 10-15 Haziran 2006, Antalya
 • 53.Ömür MEMİK, Murat ŞENER, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan 12 kor prostat biyopsilerinde periprostatik ve intraprostatik lokal anestezi uygulamalarının etkinliğinin araştırılması. 7. Ulusal Endoüroloji Kongresi, 9-12 Eylül, 2007, Çeşme
 • 54.Ali EROL, Ali KAYIKÇI, Ömür MEMİK, Kamil ÇAMYavuz AKMAN: Primer distal hipospadias hastalarında TİPU cerrahisi sonrası fistül oluşumunu engellemede tek ve çift dartos flap başarısının karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya.
 • 55.Ömür MEMİK, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali TEKİN, Ali EROL: Üreter taşı olan ve ESWL uygulanan hastalarda alfa-1 blokerlerinin taşsızlık oranlarına etkisi. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya.
 • 56.Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK, Soner ÇOBAN, Yavuz ÖZER: Yüksek güç diode-980 lazer ile prostat vaporizasyonu:”LIFE” prosedürünün üç aylık takip sonuçları. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya.
 • 57.Ali EROL, Kamil ÇAM, Ali TEKİN, Ömür MEMİK: Yüksek güç diode-980 lazerin klinik kullanımı: Video sunumu. Türk Üroloji Kongresi, 1-6 Kasım, 2008, Antalya.
 • 58.Ali EROL.: Üretral enjeksiyon, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim, 2009, Harbiye İstanbul
 • 59.Ali EROL: Ürodinami Kursu, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim, 2009, Harbiye İstanbul
 • 60.Ali EROL: Ürodinami Eğitimi, Yaklaşımlar Standartlar, 4. Türk Ürojinekoloji Kongresi, 21-24 Ekim, 2009, Harbiye İstanbul
 • YABANCI DİLDE BİLDİRİLER
 • 1.Feridun ŞENGÖR, Osman KÖSE, Ali EROL, Deniz TUZLUOĞLU, Kubilay ERDOGAN: Transurethral evaporation of the prostate with a right angle firing neodymium:YAG laser fiber. 4th Mediterranean Congress of Urology, Rhodes, Greece, 1995
 • 2.M. Emre BAKIRCIOĞLU, Ali EROL, Ergin YÜCEBAŞ, Feridun ŞENGÖR: Value of color doppler sonography in the diagnosis of venogenic impotence. VII World Meeting on impotence, San Francisco, USA, 1996
 • 3.Baskin LS, Erol A, Li YW : Neuro and vascular anatomy of hypospadias: Why the Snodgrass bleeds and works. PEDIATRICS 100 (3): 548-548 Suppl. S SEP 1997
 • 4.Laurence S BASKIN, Ali EROL, Ying WU LIU, Gerald R CUNHA: Neuro and vascular anatomy of hypospadias; reconstructive implications. European Society of Pediatric Urology congress, İstanbul, 1999
 • 5.Laurence S BASKIN, Priya JAGETHASAAN, Ali EROL, Ying WU LIU, Wen Hui LIU: Anatomy of the neurovascular bundle: Is safe mobilization possible? American Academy of Pediatrics , Section on Urology, Annual Meeting, Washington D.C. Oct 1999
 • 6.Laurence S BASKIN, Priya JAGETHASAAN, Ying WU LIU, Wen Hui LIU, Ali EROL, Simon HAYWARD, Gerald R CUNHA: Urethral Seam Formation and Hypospadias. American Academy of Pediatrics , Section on Urology, Annual Meeting,Washington D.C. Oct 1999
 • 7.Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali KAYIKÇI, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali EROL: Prospective evaluation of the efficiency of antibiotic prophylaxis in simple endourological procedures. EAU Congress, 24-27 March 2004, Vienna
 • 8.Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, Kamil ÇAM, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Prospective asessment of the role of single dose parenteral antibiotic prophylaxis in transrectal prostate biopsies with 12 core sampling: Does double sextant sampling increase infective complications? EAU Congress, 24-27 March 2004, Vienna
 • 9.Aysel GÜVEN, Kamil ÇAM, Bülent ÇİÇEKÇİ, Ali KAYIKÇI, Osman AKYÜZ, F ERCAN, M ÇAM, Ali EROL: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists. 7-10 September, 2005 Kuşadası
 • 10.Aysel GÜVEN, Ali KAYIKÇI, Kamil ÇAM, Murat ŞENER, Osman AKYÜZ, M ÇAM, Ali EROL: The alterations in semen parameters of toll collectors working at motorways: does diesel exposure induce detrimental effects? A preliminary study. 4th Asian Pacific International Congres of Anatomists. 7-10 September, 2005 Kuşadası
 • 11.Guven A, Çam K, Cicekci B, Kayikci A, Ercan F, Cam M, Erol A: The evaluation of histological alterations of bladder by light and electron microscopy and the role of clinical parameters in predicting the histological stage in patients with benign prostatic hyperplasia having infravesical obstruction. 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan.
 • 12.Guven A, Kayikci A, Çam K, Cam M, Erol A: The histological alterations in the testicular tissue caused by experimental varicocele and the efficacy of surgical varicocele repair. 16th International Microscopy Congress (IMC16), September 3-8, 2006, Sapporo, Japan.
 • 13.Halim HATTAT, Emre AKKUŞ, Ali EROL: Effects of KTP 532 photoselective vaporization(PVP) (Green light) and TURP on erectile function: A comparative study
 • 8th Congress of the European Society for Sexual Medicine, Copenhag, 2006
 • 14.Ömür MEMİK, Murat ŞENER, Kamil ÇAM, Ali KAYIKÇI, Yavuz AKMAN, Ali EROL: Evaluation of the efficacy of periprostatic and intraprostatic local anesthesia in 12- core transrectal ultrasonography guided biopsies. EAU. 1. Eastern Meditteranean Meeting, 19-20 October, 2007 Antalya
 • 15.Ali EROL: Minimal Invasive treatment alternatives for BPH, ICS Educational Course, August 29-30, Istanbul, Turkey, 2008
 • 16.Ali Erol, Kamil Cam, Ali Tekin, Omur Memik, Soner Coban, Yavuz Ozer: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate:Results of the "LIFE" Procedure after a Follow-up of 3 Months, EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana Albania, 2008
 • 17.Ali Erol, Ali Kayikci, Omur Memik, Kamil Cam, and Yavuz Akman:Single vs double dartos interposition flaps in preventing urethrocutaneous fistula after tubularized incised plate urethroplasty in primary distal hypospadias: a prospective randomized study: EAU 4th South Eastern European Meeting, Tirana Albania, 2008
 • 18.Ali Erol: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate, Live Case presentation, Workshop, 9th Asian Congress of Urology, New Delhi, India, 2008
 • 19.Memik O, Kayıkcı A, Çam K, Akman Y, Tekin A, Erol. A: The impact of alfa-1 adrenergic blockers on stone free rates for the management of ureteral stones in patients who underwent concomitant ESWL. Urological Research Urolithiasis. August, 2008, Nice, France.
 • 20.Ali Erol, Kamil Cam, Ali Tekin, Omur Memik, Soner Coban, Yavuz Ozer: High Power Diode 980 Laser Vaporisation of the Prostate: Preliminary Results of the “LIFE” Procedure , Late Breaking Science Forum, Annual Meeting of the American Urological Association, Chicago, IL, April 25-30, 2009
 • 21.Ali Erol: 12th Congress on Urology, Iranian Urological Association Intl Congress Tehran May14-17,2009
 • 22.Ali Erol: Experience in laser prostatectomy. Semmelweis Symposium 2009: “New trends, innovations and technology in urology”
 • 23.Muir G, Gomez F, Choi B, Erol A, Carmona L, Negro C : Multicentre Prospective Study of the Evolve: Dual 150 W LAser for Bladder Outflow Obstruction: Preliminary Results. Moderated Poster, 31st SIU Congress, 16-20 October, Berlin