13
Adres
Bahçeşehir Üniversitesi Medicalpark Göztepe Hastanesi E5 Üzeri, 23 Nisan Sok. No:17, 34732 Merdivenköy / Kadıköy/İstanbul

Prof. Dr. Gülendam Koçak

Çocuk Kardiyolojisi
Herhangi bir değerlendirme bulunmuyor.

Biyografi

Eğitim

Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1983-1988

Y. Lisans Tıp Fakültesi Hacettepe Üniversitesi 1988-1990

Doktora Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hacettepe Üniversitesi 1990-1995

Doktora Çocuk Kardiyoloji Ankara Üniversitesi 1996-1999

Akademik Unvanlar

Yardımcı Doçentlik Tarihi : 1999

Doçentlik Tarihi : 2002

Profesörlük Tarihi : 2008

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

1. Yurdakul, M., Malnütrisyonlu ve obez çocukların QT, düzeltilmiş QT intervalleri ve QT dispersiyonu (QTD), QTc dispersiyonu (QTcD) değerleri, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 1999-2000.

2. Tabel, Y., Akut alt solunum yolu enfeksiyonlarında kardiyak fonksiyonların noninvaziv yöntemlerle değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2001-2002.

3. Aslan, S., Sağlıklı çocuklarda günlük fiziksel aktivite düzeyinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 2003.

4. Selçuk, Ş., Doğu Anadolu Bölgesinde çocukluk çağı göğüs ağrılarının etyolojik dağılımı ve sosyal faktörlerle ilişkisi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Malatya, 2005.

5. Kocamaz, E., Yenidoğan döneminde ekokardiyografi ile doğuştan kalp hastalığı tanısı alan vakaların değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Malatya, 2006.

6. Durmaz Öncül, Yurday., Doğumsal kalp hastalığı ve/veya majör anomalisi olan çocuklarda maternal serum eser element-vitamin düzeyleri, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Malatya, 2008.

7. Serap Tekin. Demir eksikliği anemisi olan çocuklarda kalp yetmezliği belirteci olarak NT-Pro BNPnin araştırılması. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD. Malatya, 2011.

8. Ayşe Sandıkkaya. Soldan sağa şantlı konjenital kalp hastalıklarına bağlı kalp yetmezliğinde digoksinin etkinliğinin NT-Pro BNP ile araştırılması. 2011

Projeler

1.Ratlarda oluşturulan Antrasisklin kardiyotoksisitesinde melatoninin protektif etkisinin araştırılması.

2. Romatizmal karditli hastalarda D 8/17 ve HLA DR subtipleri tayini.

3. Pulmoner hipertansiyonda serum ghrelin, büyüme hormonu, IGF-1 ve total NO düzeyi.

4. Antrasiklin kardiyotoksisitesinde yaban mersini ekstresinin koruyucu etkisinin araştırılması.

5. Demir eksikliği anemisi olan çocuklarda kalp yetmezliği belirteci olarak NT-Pro BNPnin araştırılması.

6. Soldan sağa şantlı konjenital kalp hastalıklarına bağlı kalp yetmezliğinde digoksinin etkinliğinin NT-Pro BNP ile araştırılması.

7. Amplatzer ASD occluder ile kapatılan ASDli hastalarda serum metal düzeylerinin değerlendirilmesi

İdari Görevler

İnönü Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü 2007-2009

Etik Kurul Üyeliği, Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2014

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar cerrahisi Derneği Edinsel Kalp Hastalıkları ve Korunma Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığı, 2013-2016

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı 2019-

Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği Edinsel Kalp Hastalıkları ve Korunma Çalışma Grubu Başkanlığı, 2019-

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Bölüm Başkanlığı 2019

Mesleki Üyelikler

 • Avrupa Pediatrik Kardiyoloji Derneği
 • Türk Milli Pediatri Derneği
 • Türk Pediatri Kurumu
 • Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • Çocukta İlkyardım Desteği (ÇİLYAD): Eğitmen

Ödüller

 • Başkan M. G. Koçak ve D. Karaduman "Malnütrisyonun ağırlık derecesinin ani kardiyak ölüm riskine etkisi "XXXVI. Türk Pediatri Kongresi S189 İstanbul 2000. Sözel bildiri dalında birincilik ödülü.
 • Koçak G K.M. Erbil i. Özdemir S. Aydemir B. Sunar M. Tuncel ve S. Atalay "Adriyamisine bağlı kalp hasarında melatoninin koruyucu etkisi" III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi; Kapadokya-Nevşehir 2001. Poster bildirisi dalında birincilik ödülü.
 • Karakurt C Koçak G Özgen Ü. “Antrasiklin tedavisi sonrası kronik izlem hastalarının doku doppler ekokardiyografi ve tissue tracking ile değerlendirilmesi” VII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 9-12 Nisan 2008. Adana. Poster bildirisi dalında birincilik ödülü.

Bilimsel Yayınlar

 • ULUSLARARSI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER(SCI,SSCI,Arts and
 • Humanities):
 • 1. Ö. Elkıran , Karakurt C, , G. Koçak, Taskapan C. “Serum nickel and titanium levels after transcatheter closure of atrial septal defects with Amplatzer septal occluder”. Cardiol Res Pract 2019, Jan 2: 7891746.
 • 2. R. Türköz, Çelik M, Palaoğlu E, Baysal A, Cındık N, Koçak G. “Easy fenestration tecnique for extracardiac Fontan operation”. World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery 2015, 6(4):551-552.
 • 3. Ö. Elkıran , Karakurt C, , G. Koçak, Tabel Y, Güngor S. “Possible association between floconazole administration and acute hyperkalemia in a critically ill cyanotic infant”. Arch Med Sci 2015, Mar 11 (1): 235-36.
 • 4. Ö. Elkıran , Karakurt C, , G. Koçak. “Combined effect of aerosolized iloprost and oxygen on assessment of pulmonary vasoreactivity in children with pulmonary hypertension”. Anadolu Kardiyol Derg 2014, Jun 14 (4): 383-388.
 • 5. Karakurt C, Ö. Elkıran, S. F. Çelik, G. Koçak. “Transcatheter closure of a large patent ductus arteriosus with severe pulmonary arterial hypertension in a child.” Herz 2013, Sep 38(6):685-688.
 • 6. Elkiran O, Karakurt C, Selimoglu A, Karabiber H, Kocak G, Celik SF, Colak C. “Subclinical diastolic dysfunction in children with Wilson's disease assessed by tissue Doppler echocardiography: a possible early predictor of cardiac involvement”. Acta Cardiol. 2013 Apr;68(2):181-7.
 • 7. Elkiran O, A. Sandikkaya, G. Kocak, C. Karakurt, C. Taskapan C,S. Yologlu. “Evaluation by N-terminal Prohormone of Brain Natriuretic Peptide Concentrations and Ross Scoring of the Efficacy of Digoxin in the Treatment of Heart Failure Secondary to Congenital Heart Disease With Left-to-Right Shunts”. Pediatr Cardiol. 2013, Oct:34(7):1583-9
 • 8. Elkıran O, C. Karakurt, G. Koçak, A. Karadağ. “Tissue Doppler, strain, and strain rate measurements assessed by two-dimensional speckle-tracking echocardiography in healthy newborns and infants”. Cardiol Young 2013 Feb 6:1-11. (orijinal makale)
 • 9. Akıncı A, C. Karakurt, S. Gürbüz, Ö. Elkıran, Ö. Nalbantoğlu, G. Koçak, T. Güldür, S. Yoloğlu. “Association of cardiac changes with serum adiponectin and resistin levels in obese and overweight children”. J Cardiovasc Med. 2013 Mar;14(3):228-34.
 • 10. Karakurt C, G. Koçak, Ö. Elkıran, P.J. Coucke, L.V.Maldergem. “Arterial tortuosity syndrome: Case report” Genetic Counseling, 23 (4), 477-83 (2012). (olgu sunumu)
 • 11. Karakurt C, C. Celiloğlu, Ü. Özgen, E. Yeşilada, S. Yoloğlu, J. Zabriskie, G. Koçak. “Presence of a D8/17 B lymphocyte marker and HLA-DR subgroups in patients with rheumatic heart disease.” Anadolu Kardiyol Derg, 11 (4),314-8 (2011). (orijinal makale)
 • 12. Karakurt C, Dogan M, Baysal T, Erdil N, Kocak G, Elkiran O, “Right cervical aortic arch with unusual origin of left carotid artery”, Texas Heart Inst J, 38, 94-5 (2011). (olgu sunumu)
 • 13. Karakurt C, G. Koçak, Ö. Elkıran, “Prenatal diagnosis of a patient with Tetralogy of Fallot and an absent pulmonary valve”, Pediatr Cardiol, 32, 241-242 (2011). (olgu sunumu)
 • 14. Elkıran, Ö., G. Koçak, C. Karakurt, C. Kuzucu, “Brucella myocarditis in a 3-month old: probable transplacental transmission”, Ann Trop Paediatrics, 30, 225-228 (2010). (olgu sunumu)
 • 15. Karakurt, C., G. Koçak, Ü. Özgen, “Evaluation of the left ventricular function with tissue tracking and tissue Doppler echocardiography in pediatric malignancy survivors after anthracycline therapy”, Echocardiography, 25, 880-887 (2008). (orijinal makale)
 • 16. Tabel Y, Mungan I, Karakurt C, Kocak G, Gungor S, “Is edema in minimal change disease of childhood really hypovolemic?”, Int Urol Nephrol., 40(3), 757-61 (2008). (orijinal makale)
 • 17. Karakurt, C., G. Koçak, Ü. Özgen, “Recanalization of occluded modified Blalock-Taussig shunt with balloon angioplasty and intraarterial streptokinase”, Anatol J Cardiol , 8,76-78 (2008). (olgu sunumu)
 • 18. Koçak, G., Ç. Önal, A. Koçak, C. Karakurt, Ö. Ateş, S.R. Çaylı ve S. Yoloğlu, “Prevalence and outcome of congenital heart disease in patients with neural tube defect”, J Child Neurol, 23, 526-530 (2008). (orijinal makale)
 • 19. Karakurt, C., G. Koçak, A. Selimoğlu ve M. Özen, “Aortic aneurysm: A rare complication of ulserative colitis”, Anatol J Cardiol, 7, 461-462 (2007). (olgu sunumu)
 • 20. Uğraş, M., G. Koçak, H. Özcan, “Neu-Laxova syndrome: a case report and review of the literature”, JEADV, 20,1126-1128 (2006). (olgu sunumu)
 • 21. Kuzucu, Ç., G. Yetkin, G. Koçak , V. Nisanoğlu, “An unusual case of pericarditis caused by Cardiobacterium hominis”, J Infect, 50, 346-347 (2005). (olgu sunumu)
 • 22. Alkan A., R. Kutlu, G. Koçak, A. Sığırcı, M. Emul, S. Doğan, M. Aslan, K. Saraç ve C. Yakıncı, “Brain MR spectroscopy in children with a history of rheumatic fever with a special emphasis on neuropsychiatric complications”, Eur J Radiol, 49, 224-228 (2004). (orijinal makale)
 • 23. Koçak, G., K.M. Erbil, i. Özdemir, S. Aydemir, B. Sunar, M. Tuncel ve S. Atalay, "The protective effect of melatonin on adriamycin-induced acute cardiac injury" , Can J Cardiol , 19, 535-541 (2003). (deneysel çalışma)
 • 24. Tutar, E., S. Atalay, E. Yılmaz, T. Uçar, G. Koçak ve A. İmamoğlu, "Poststreptococcal reactive arthritis in children: is it really a different entity from rheumatic fever?", Rheumatol Int, 22, 80-83 (2002). (orijinal makale)
 • 25. Kara, C.O., H. Ergin, G. Koçak, i. Kılıç ve M. Yurdakul, " Prevalence of tonsiller hypertrophy and associated oropharyngeal symptoms in primary school children in Denizli, Turkey", Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 66, 175 -¬179 (2002). (orijinal makale)
 • 26. Atalay, S., M. Ekim, E. Tutar, G. Koçak, S. Bakkaloğlu ve N. Tümer, "Systolic and diastolic function in children with chronic renal failure," Pediatr Int, 44, 18-23 (2002). (orijinal makale)
 • 27. Bakkaloğlu, S., M. Ekim, G. Koçak ve S. Atalay, "Impact of dialysis adequacy on cardiac function in pediatric CAPD patients,” Perit Dial Int, 21, 395-400 (2001). (orijinal makale)
 • 28. Koçak,G., C.O. Kara, D. Karaduman ve A. Kaftan, "Jervell and Lange-Nielsen Syndrome in a deaf children population, " The Internet Journal of Pediatrics and Neonatology, 12, N1 (2001). ( orijinal makale)
 • 29. Koçak, G., A. İmamoğlu, H.E. Tutar, S. Atalay ve S. Türkay, "Poststreptococcal reactive arthritis: clinical course and outcome in 15 patients," Turk J Pediatr, 42, 101-104 (2000). (orijinal makale)
 • 30. Koçak, G., S. Bakkaloğlu, S. Atalay, M. Ekim, H.E. Tutar ve A. imamoğlu, "QTI corrected QT (QTc) intervals and QT/QTc dispersions in children with renal failure," Int J Cardiol, 70, 63-67 (1999). (orijinal makale)
 • 31. Tutar, H.E., S. Atalay, A. Uysalel, H. Özberrak ve G. Koçak, "Recurrent pericardial effusion due to gunshot wound of the heart in a hemodynamically stable child," Angiology, 50, 337-340 (1999). (olgu sunumu)
 • 32. Koçak, G., S. Atalay, H.E. Tutar, A. imamoğlu, A. Uysalel ve M. Güldal, "Congenital complete atrioventricular block in an infant with long QT syndrome," Acta Cardiol, 53, 153-155 (1998). (olgu sunumu)
 • 33. Lenk, M., A. Çeliker, D. Alehan, G. Koçak ve Ş. Özme, "Role of adenosine in the diagnosis and treatment of tachyarrythmias in pediatric patients," Acta Pediatr Jpn, 39, 570-577 (1997). (orijinal makale)
 • 34. Çeliker, A., G. Koçak, M.K. Lenk, D. Alehan ve Ş. Özme, "Short and intermediate term efficacy of amiodarone in infants and children with cardiac arrhythmia," Turk J Pediatr, 39, 219-225 (1997). (orijinal makale)
 • 35. Çeliker, A., D. Alehan, G. Koçak, Ş. Özme ve S. Özer, "Adenosine-sensitive right ventricular tachycardia in children," Turk J Pediatr, 39, 61-67 (1997).(orijinal makale)
 • 36. Koçak, G.,S. Aysun, O. Akhan, "Unilateral agenesis of the sternocleidomastoid muscle," Turk J Pediatr, 37, 435-438 (1995). (olgu sunumu)
 • ULUSLARARSI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • 1. Elkıran Ö, Karakurt C, Koçak G, Taşkapan C. Serum nickel and titanium levels after transcatheter closure of atrial septal defects with Amplatzer septal occluder. 50Th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology. P2-74, Rome 2016.
 • 2. Elkıran Ö, Karakurt C, Koçak G, “Aerosolized iloprost and oxygen for assessment of pulmonary vasoreactivity in children with pulmonary hypertension” , 47th Annual Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology, London, UK, May 22-25, 2013.
 • 3. Kaya S, C. Karakurt, Ö. Elkıran, Ö. Aycan Kaya, A. Karakuş, G. Koçak, “Evaluation of scorpion sting cases administrated to pediatric emergency department for seven years”, 7th European Congress on Emergency Medicine, Antalya, Turkey, 3-6 October 2012.
 • 4. Elkıran Ö, Karakurt C, Koçak G, Karadağ A, “Tissue Doppler, strain and strain rate echocardiographyin healthy newborns and infants”, 46th Annual Meeting of the Association for European Pediatric Cardiology, İstanbul, Turkey, Vol.22, Suppl.1, Cardiology in the Young, 23-26 May 2012.
 • 5. Karakurt C, S. Gürbüz, A. Akıncı, G. Koçak, Ö. Elkıran, Ö. Nalbantoğlu, S Yoloğlu, “Serum adiponectin, resistin levels, insulin resistance and cardiac changes in obese and overweight children”, 45th Annual Meeting of the Association for European Pediatric Cardiology, Granada, İspanya, Vol.21, Suppl.1, Cardiology in the Young, 18-21 Mayıs 2011.
 • 6. Tutar, H.E., S. Atalay, E. Yılmaz, G. Koçak ve A. imamoğlu, "Oscultation is still superior to detect mitral regurtitation but not aortic regurtitation in acute rheumatic fever," The 3rd World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Toronto, Vol. 11, Suppl: 1, Cardiology in the Young, 2001.
 • 7. Tutar, H.E., S. Atalay, E. Yılmaz, G. Koçak ve A. İmamoğlu, "Poststreptococcal reactive arthritis in children: is it really a different antity?," The 3rd World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Toronto, Vol. 11, Suppl: 1, Cardiology in the Young, 2001.
 • 8. Bakkaloğlu, S.A., M. Ekim, G. Koçak, S. Atalay ve N. Tümer, "Impact of peritoneal membran transport features on cardiac function in pediatric CAPD patients," 3rd Molecular Biology Workshop for the Clinical Nephrologist, Budapest, Vol. XV, A234, Oxford University Press, 2000.
 • 9. Bakkaloğlu, S.A., M. Ekim, G. Koçak, S. Atalay ve N. Tümer, "Impact of dialysis Adequacy on cardiac function in pediatric CAPD patients," The 34th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Nephrology, Helsinki, Vol XIV, C25-C114, Springer, 2000.
 • 10. Koçak, G., S.A. Bakkaloğlu, S. Atalay, H.E. Tutar, M. Ekim, A. imamoğlu ve N. Tümer, "QT and QTc intervals and dispersions in children with end-stage renal failure," Vl th Balkan Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery Congress, Antalya, Vol. 40, P38, Yeni ECE Matbaası, Ankara, 1998.
 • 11. Koçak, G., A. imamoğlu, S. Atalay, H.E. Tutar ve S. Türkay, "Poststreptococcal reactive arthritis: clinical course and outcome in 15 patients," Vl th Balkan Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery Congress, Antalya, Vol. 40, P21, Yeni ECE Matbaası, Ankara, 1998.
 • 12. Tutar, H.E., S. Atalay, A. Uysalel, G. Koçak, S. Türkay ve A. imamoğlu, "Recurrent pericardial effusion due to gunshot wound of the heart in a hemodynamically stable child," VI th Balkan Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery Congress, Antalya, Vol. 40, P41, Yeni ECE Matbaası, Ankara,1998.
 • 13. Atalay, S., A. imamoğlu, H.E. Tutar, N. Altuğ ve G. Koçak, "Relation of mass/volume ratio to ECG abnormalities and symptoms in children with aortic stenosis/insufficiency," Vl th Balkan Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery Congress, Antalya, Vol. 40, P17, Yeni ECE Matbaası, Ankara, 1998.
 • 14. Çeliker, A., D. Alehan, G. Koçak, Ş. Özme ve S. Özer, "Adenosine-sensitive right ventricular tachycardia in children-impact of verapamil on QT dispersion,"Association of Europien Pediatric Cardiologistsı XXXI Annual Meeting, Göteburg, Vol. 6, P27, World Publishers Incorporated, Chapel Hill, 1996.
 • 15. Lenk, M.K., A. Çeliker, G. Koçak, K. Tokel ve Ş. Özme, "Therapeutic and diagnostic efficacy of adenosine in childhood tachycardia," 3rd Balkan Meeting on Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery, Athens, 1995.
 • ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 • 1. Coşkun Y, Akman İ, Koçak G. “Patent duktus arteriozusun farmakolojik kapatma tedavisinde ibuprofen tedavi protokollerinin karşılaştırılması. Hydarpaşa Numune Medical Journal.2019
 • 2. Almış H, Karakurt C, Çelik SF, Elkıran Ö, Koçak G. “Malatya ve çevresinde çocukluk çağında akut romatizmal ateş sıklığı” Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi, 20, 143-148, 2013.
 • 3. Koçak G, “Akut Romatizmal Ateş: Yenilikler” Klinik Tıp Pediatri 5 (5) 21-27 (2013) (Derleme)
 • 4. Kaya S, C. Karakurt, Ö. Elkıran, Ö. Aycan Kaya, A. Karakuş, G. Koçak, “Çocuk acil servisine başvuran yedi yıllık akrep sokması olgularının değerlendirilmesi” Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 1, 11-13, 2013
 • 5. Koçak G, Ö. Elkıran, “Pediatrik Yaş Grubunda İleti Sistemi Sorunları” Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 4 (6), 51-59 (2011) (Derleme)
 • 6. Karakurt C, G. Koçak, Ö. Elkıran, “Defect with Amplatzer Septal Occluder:Case Report” Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 23, 75-78 (2011) (Olgu Sunumu)
 • 7. Erdil N, Ö. Elkıran, F. Erbaş, V. Nisanoğlu, C. Karakurt, G. Koçak, “3 Aylık infantta gelişen dev brakial arter psödoanevrizması” Damar Cer Derg 19, 14-17 (2010) (Olgu Sunumu)
 • 8. Karakurt C, G. Koçak, N. Erdil, B. Battaloğlu, V. Nisanoğlu, Y. Tabel, A. Sığırcı, “Kronik hipertansiyonun çocukluk döneminde nadir görülen bir komplikasyonu: Aort diseksiyonu” Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, 22(1), 123-7 (2010) (Olgu Sunumu)
 • 9. Karakurt C, G. Koçak, A. Akıncı, Ö. Elkıran,”Myocarditis after diphteria-tetanus-whole cell pertussis and polio vaccination: case report”, İÜTF Dergisi, 16, 37-39 (2009). (Olgu Sunumu)
 • 10. Elkıran Ö, Y. Tabel, Ü. Özgen, C. Karakurt, G. Koçak, “Hodgkin Hastalığında Paraneoplastik Sendrom Olarak Nefrotik Sendrom”, İÜTF Dergisi, 16, 49-51 (2009). (Olgu Sunumu)
 • 11. Tabel, Y., G. Koçak, İ. Mungan, S. Güngör ve C. Karakurt, “Akut poststreptokoksik glomerulonefrit ve akut romatizmal ateş; Eş zamanlı ortaya çıkan farklı non-süpüratif poststreptokoksik komplikasyonlar”, İÜTF Dergisi, 14, 203-205 (2007). (Olgu Sunumu)
 • 12. Koçak, G., C. Karakurt, A. Çeliker, “Pediatrik Kardiyoloji Terimleri Sözlüğü”, Sendrom II, 5, 3-29 (2007). (Sözlük)
 • 13. Karakurt, C., G. Koçak, “Akrep sokmasına bağlı toksik miyokardit: Olgu sunumu”, İÜTF Dergisi, 14, 61-63 (2007). (Olgu Sunumu)
 • 14. Özen, M., G. Koçak, Ü. Özgen, “Hepatitis A virus induced acute myocarditis”, İÜTF Dergisi, 13, 47-49 (2006). (Olgu Sunumu)
 • 15. Korkut, M., G. Koçak, Y. Dağ, A. Akıncı, “Yenidoğan döneminde görülen bir uzun QT sendromu vakası” İÜTF Dergisi, 9, 277-279 (2002). (Olgu Sunumu)
 • 16. Koçak, G., S. Atalay, H.E. Tutar, S. Türkay ve A. imamoğlu, "Çocuklarda göğüs ağrısı," Yeni Tıp Dergisi, 18, 264-267 (2001). (orijinal makale)
 • 17. Soylu, H., E. Sönmezgöz, N.O. Kutlu, Ü. Özgen ve G. Koçak, "Childhood poisoning in Malatya province," The New Journal of Medicine, 18, 252-256 (2001). (orijinal makale)
 • 18. Koçak, G., S. Atalay, H.E. Tutar, H. Gümüş ve A. imamoğlu, "Pulmoner hipertansiyonlu çocuklarda sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının ekokardiyografik ve radyonüklid yöntemle değerlendirilmesi," Türk Kardiyol Dern Arş, 29, 80-84 (2001). (orijinal makale)
 • 19. Başkan, M., G. Koçak ve D. Gürses, "Çocuklarda obezite ile ventrikül repolarizasyonu arasındaki ilişki," Türk Kardiyol Dern Arş, 29, 47-52 (2001). (orijinal makale)
 • 20. Başkan, M., G. Koçak, D. Gürses, İ. Kılıç ve H. Ergin, “Eklem yakınması olan hastalarda akut romatizmal ateşin ayırıcı tanısı”, TCDD Hastaneleri Tıp Dergisi, 2, 60-65 (2001). (orijinal makale)
 • 21. Karaduman, D., İ. Kılıç, G. Koçak ve M. Yurdakul, "Bir Bartter sendromu vakası," PA. Ü. T.F. Dergisi, 6, 81-84 (2000). (olgu sunumu)
 • 22. Koçak, G., S. A. Bakkaloğlu, S. Atalay, M. Ekim, N. Tümer ve A. imamoğlu, "Kronik böbrek yetmezlikli çocuklarda kardiyovasküler sistem komplikasyonlarının değerlendirilmesi," Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 1, 18-24 (2000). (orijinal makale)
 • 23. Başkan, M., G. Koçak, D. Gürses ve H. Ergin, "Malnütrisyonlu çocuklarda QT intervali ve dispersiyonu," İÜTF Dergisi, 7, 315-321 (2000). (orijinal makale)
 • 24. Koçak, G., S. Atalay, H.E. Tutar, H. Gümüş ve A. İmamoğlu, "Pulmoner hipertansiyonda sağ ventrikül diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi," Türk Kardiyol Dern Arş, 53, 167-171 (2000). (orijinal makale)
 • 25. Atalay, S., N. Akar, H.E. Tutar, A. imamoğlu ve G. Koçak, "Intra cardiac thrombosis associated with factor V (1691 G-A) mutation (a case report)," Journal of Ankara Medical School, 21, 177-179 (1999). (olgu sunumu)
 • 26. Koçak, G., S. Atalay, H. E. Tutar ve A. İmamoğlu, "Absent pulmonary valve syndrome with apical muscular VSD," Journal of Ankara Medical School, 21, 45-47 (1999). (olgu sunumu)
 • 27. Koçak, G., S. Atalay, H.E. Tutar, H. Gümüş ve A. İmamoğlu, "Pulmoner hipertansiyonlu çocuklarda sağ ventrikül sistolik zaman intervallerinin ekokardiyografi ile değerlendirilmesi," PA.Ü.T.F. Dergisi, 5, 72-76 (1999). (orijinal makale)
 • 28. İmamoğlu, A., H.E. Tutar, S. Atalay, B. Öcal, N. Altuğ, G. Koçak ve S. Türkay, "Akut ateşli romatizmalı hastaların retrospektif incelenmesi ve klinik ve ekokardiyografik bulguların karşılaştırılması," Türk Kardiyol Dern Arş, 27, 325¬-333 (1999). (orijinal makale)
 • 29. Koçak, G., A. Çeliker, "Adenozin ve kardiyolojide kullanımı," Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 39, 579-589 (1996). (orijinal makale)
 • 30. Koçak, G., A. Çeliker, K. Tokel, Ş. Özme ve S. Özer, "Adenozinin çocukluk çağı taşikardilerinin tanı ve tedavisindeki etkinliği," Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Dergisi, 39, 409-422 (1996). (orijinal makale)
 • 31. Kılıç, İ., G. Esmer ve B.Yalçın, "Büyüme geriliğinin sekonder nedenleri," Katkı Pediatri Dergisi, 5, 394-399 (1994). (derleme)
 • 32. Kılıç, İ., B.Yalçın ve G. Esmer, "İshalde dışkı incelenmesi," Katkı Pediatri Dergisi, 4, 318-323 (1994). (derleme)
 • 33. Esmer, G., İ. Kılıç ve B. Yalçın, "Boğmaca aşısı," Katkı Pediatri Dergisi, 1-2, 63-72 (1994). (derleme)
 • 34. Yalçın, B., G. Esmer ve İ. Kılıç, "Difteri aşısı," Katkı Pediatri Dergisi, 1-2, 56-62 (1994). (derleme)
 • 35. Kılıç, İ., B.Yalçın ve G. Esmer, "Tetanoz aşısı," Katkı Pediatri Dergisi, 1-2, 73¬-77 (1994). (derleme)
 • 36. Tekinalp, G., M. Saraçel, G. Esmer ve B. Gürakan, "Yenidoğan döneminde bir klorhekzidinsetrimid'li antiseptik solüsyon (savlon) entoksikasyonu," Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 36,255-258 (1993). (olgu sunumu)
 • 37. Kılıç, İ., B.Yalçın ve G. Esmer, "Derin boyun enfeksiyonları,"Katkı Pediatri Dergisi, 6, 527-537 (1993). (derleme)
 • ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER
 • 1. Coşkun Y, Somuncu S, Koçak G, Mestanoğlu M, Akman İ. Konjenital diafragma hernili hastaların yenidoğan döneminde izlem sonuçları. Çocuk Hastalıkları Akademisi. 23 – 26 Eylül 2018, Bodrum
 • 2. Elkıran Ö, Karakurt C, Koçak G, Taşkapan Ç. “Amplatzer septal occluder ile transkateter yolla ASD kapatımı yapılan hastalarda serum nikel ve titanyum düzeyleri”, 12. Ulusal Pediatrik kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Fethiye, Muğla, 2013.
 • 3. Elkıran Ö, Karakurt C, Koçak G, Karadağ A, “Sağlıklı yenidoğanlar ve süt çocuklarında doku Doppler görüntüleme, strain ve strain rate ölçümleri", 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 68-69, İzmir, 2012
 • 4. Sandıkkaya A, Elkıran Ö, Koçak G, Taşkapan Ç, Özgen Ü, Karakurt C, Yoloğlu S, "Soldan sağa şantlı doğumsal kalp hastalıklarına bağlı kalp yetersizliği tedavisinde digoksin etkinliğinin serum NT-ProBNP düzeyi ile değerlendirilmesi", 11. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi Kongresi, 100-101, İzmir, 2012
 • 5. Elkıran Ö,C. Karakurt, G. Koçak, H. Karabiber, A. Selimoğlu, “Wilson hastalığında kardiyak tutulum”, 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 269-270, 4-7 Mayıs 2011. Gaziantep.
 • 6. Karakurt C, M. Tunç, Ü. Özgen, Y. Tabel, Ö. Elkıran, G. Koçak, “Yüksek doz metil prednizolonun kardiyovasküler etkileri”, P026, 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 4-7 Mayıs 2011. Gaziantep.
 • 7. Karakurt C, Ö. Elkıran, G. Koçak, “Amplatzer dukt okluder ile kapatılan ağır pulmoner hipertansiyonlu bir geniş PDA olgusu”, P174, 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 4-7 Mayıs 2011. Gaziantep.
 • 8. Elkıran Ö, G. Koçak, S. Nas, Ü. Özgen, C. Karakurt , “Anemik çocuklarda kalp yetmezliği bulgularının değerlendirilmesi ve tedaviye yanıtın izleminde serum NT- PROBNP düzeyinin klinik önemi”, P169, 10. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 4-7 Mayıs 2011. Gaziantep.
 • 9. Elkıran Ö, G. Koçak, C. Karakurt, “Fetal ekokardiyografi sonuçlarımız”,P060, 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 5-8 Mayıs 2010. Eskişehir.
 • 10. Elkıran Ö, N. Erdil, R. Çelik, C. Karakurt, A. Kuzucu, G. Koçak, B. Battaloğlu, “Masif perikardiyal effüzyonların tanı ve tedavisinde video yardımlı torakoskopik pencere açılması; Dört olgunun sunumu”, P136, 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 5-8 Mayıs 2010. Eskişehir.
 • 11. C. Karakurt, Ö. Elkıran, G. Koçak, M. Doğan, T. Baysal, N. Erdil, “Sağ servikal aortik ark: Olgu sunumu”, P056, 9. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 5-8 Mayıs 2010. Eskişehir.
 • 12. Karakurt C, C. Celiloğlu, Ü. Özgen, E. Yeşilada, Ö. Elkıran, S. Yoloğlu, G. Koçak. “Romatizmal karditli hastalarda HLA Dr subgrupları ve D8/17 B hücre belirteçleri”, 8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. S6, 6-9 Mayıs 2009. Bursa.
 • 13. Karakurt C, G. Koçak, Ö. Elkıran, P.J. Coucke, L.V. Maldergem. “Arteriyal tortuosite sendromu: Olgu sunumu”, P4, 8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 6-9 Mayıs 2009. Bursa.
 • 14. Elkıran Ö, G. Koçak, C. Karakurt, A. Kafkaslı. “Fetal kardiyak rabdomiyom: Olgu sunumu”,P40, 8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 6-9 Mayıs 2009. Bursa.
 • 15. Elkıran Ö, G. Koçak, Ç. Kuzucu, C. Karakurt. “Perinatal geçişe bağlı bir Brusella miyokarditi: Olgu Sunumu”, P25, 8. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 6-9 Mayıs 2009. Bursa.
 • 16. Karakurt C, Koçak G, Özgen Ü. “Antrasiklin tedavisi sonrası kronik izlem hastalarının doku doppler ekokardiyografi ve tissue tracking ile değerlendirilmesi” VII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. P11, 9-12 Nisan 2008. Adana. Poster bildirisi dalında birincilik ödülü.
 • 17. Durmaz Öncül Y., G. Koçak, C. Karakurt. “Konjenital kalp hastalığı ve diğer majör anomalili çocuklarda maternal faktörlerin etyopatogenez yönünden değerlendirilmesi” S39, VII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 9-12 Nisan 2008. Adana.
 • 18. Karakurt C, Koçak G, N. Erdil, B. Battaloğlu, V. Nisanoğlu. “Aort diseksiyonu ile başvuran hafif aort koarktasyonu olgusu”, P57, VII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 9-12 Nisan 2008. Adana.
 • 19. Karakurt C, Koçak G, A. Akıncı. “Difter-Tetanoz-Boğmaca ve Polio aşılaması sonrası gelişen miyokardit: Olgu Sunumu”, P 78, VII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 9-12 Nisan 2008. Adana.
 • 20. Karakurt C, Koçak G. “ Balon anjioplasti ve stent implantasyonu ile açılan tromboze modifiye Blalock-Taussig şant: Olgu sunumu”, S09. VII. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi. 9-12 Nisan 2008. Adana.
 • 21. Koçak, G., Ü. Özgen, C. Karakurt, “Faktör VIII yüksekliğine sekonder gelişen bir pulmoner emboli olgusu”, VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, P040, İstanbul, 2006.
 • 22. Karakurt, C., G. Koçak, Y. Işık, M.A. Selimoğlu, M. Özen, A. Akıncı, “Aortik anevrizma: Ülseratif kolitin nadir bir komplikasyonu”, 42. Türk Pediatri Kongresi, P120, Antalya, 2006.
 • 23. Koçak, G., C. Karakurt, M. Özen ve Ü. Özgen, “Hepatit A’ya bağlı miyokardit: Olgu sunumu”, VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, P057, İstanbul, 2006.
 • 24. Koçak, G., E. Kocamaz, C. Karakurt, “Konjenital kalp hastalıklı yenidoğanlarda maternal faktörlerin etypatogenez açısından değerlendirilmesi”, VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, P063, İstanbul, 2006.
 • 25. Koçak, G., C. Karakurt, “Trizomi 21’li hastalarda doğuştan kalp hastalığı sıklığı ve bu hastalarda obstetrik takibin prenatal tanıdaki yeri”, VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, P064, İstanbul, 2006.
 • 26. Karakurt, C., G. Koçak, M. A. Selimoğlu, “Aort anevrizması: Ülseratif kolitin nadir görülen bir komplikasyonu”, VI. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, hp21, İstanbul, 2006.
 • 27. Tabel, Y., G. Koçak, “Akut alt solunum yolu enfeksiyonlarında elektrokardiyografik değişikliklerin değerlendirilmesi”, V. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, P-117, Antalya, 2005.
 • 28. Selçuk, Ş., G. Koçak, “Doğu Anadolu Bölgesinde çocukluk çağı göğüs ağrılarının etyolojik dağılımı ve sosyal faktörlerle ilişkisi”, V. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, P-118, Antalya, 2005.
 • 29. Aslan, S., G. Koçak, “Sağlıklı çocuklarda günlük fiziksel aktivite düzeyinin kardiyak fonksiyonlar üzerine etkisinin değerlendirilmesi”, V. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, P-119, Antalya, 2005.
 • 30. Uğraş, M., G. Koçak ve Y. Dağ, "Yenidoğan döneminde prezente olan bir uzun QT sendromu", 46. Milli Pediatri Kongresi, SB-028, Mersin, 2002.
 • 31. Uğraş, M., G. Koçak, S. Güngör ve Ş. Zırhlı, "Peho sendromlu bir olgu sunumu", 46. Milli Pediatri Kongresi, SB-024, Mersin, 2002.
 • 32. Koçak, G., M. Korkut, S. Adın ve Ü. Özgen, " Akut lösemili bir hastada koroner sinüs ritmi," III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, P-41, Ankara, 2001.
 • 33. Özgen, Ü., A. Akıncı, O. Kutlu, H. Soylu, G. Koçak, M. Korkut, Y. Tabel ve L. Korkmaz, "Akut lösemili hastalarımızda sosyal güvencenin prognoza etkisi" III. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, P-56, Ankara, 2001.
 • 34. Korkut, M., G. Koçak, H. Özcan, A. Koçak ve A. Aklan, "Neu-laxova sendromu: Bir olgu sunumu," 45. Milli Pediatri Kongresi, P 34, Erzurum, 2001.
 • 35. Korkut, M., Ş. Zırhlı, G. Koçak ve M. Aslan, "Bir yenidoğanda dev serebriform intradermal nevus," 45. Milli Pediatri Kongresi, P 16, Erzurum, 2001.
 • 36. Koçak G, K.M. Erbil, i. Özdemir, S. Aydemir, B. Sunar, M. Tuncel ve S. Atalay, "Adriyamisine bağlı kalp hasarında melatoninin koruyucu etkisi" III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi; Kapadokya-Nevşehir, 2001 Poster bildirisi dalında birincilik ödülü.
 • 37. Koçak, G., S. Atalay, H.E. Tutar, S. Türkay ve A. imamoğlu, "Çocuklarda göğüs ağrısı," III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, S111, Kapadokya-Nevşehir, 2001.
 • 38. Koçak, G., C.O. Kara, D. Karaduman ve A. Kaftan, "işitme engelli çocuklarda Jervell-lange- Nielsen sendromu prevalansının araştırılması," 44. Milli Pediatri Kongresi, 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi ve 1. Pediatri Asistanları Toplantısı, S36, Bursa, 2000.
 • 39. Başkan, M., G. Koçak ve D. Gürses, "Obez çocuklarda artmış yağ kitlesinin QTD artışına etkisi," 44. Milli Pediatri Kongresi, 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi ve 1. Pediatri Asistanları Toplantısı, S24, Bursa, 2000.
 • 40. Başkan, M., G. Koçak ve D. Gürses, "Obez çocuklarla sağlıklı çocukların QTD ve QTcD değerlerinin karşılaştırılması," 44. Milli Pediatri Kongresi, 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi ve 1. Pediatri Asistanları Toplantısı, S24, Bursa, 2000.
 • 41. Gürses, D., İ. Kılıç, G. Koçak ve M. Başkan, "indometazin tedavisi ile başarılı sonuç alınan bir Bartter sendromu vakası," 44. Milli Pediatri Kongresi, 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi ve 1. Pediatri Asistanları Toplantısı, S97, Bursa, 2000.
 • 42. Kara, C.O., H. Ergin, G. Koçak, İ. Kılıç ve M. Başkan, "Okul çocuklarında uykuda gelişen solunum bozukluklarının sıklığı," 44. Milli Pediatri Kongresi, 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi ve 1. Pediatri Asistanları Toplantısı, S167, Bursa, 2000.
 • 43. Başkan, M., G. Koçak ve D. Karaduman, "Malnütrisyonlu çocuklarla sağlıklı çocukların QTD ve QTcD değerlerinin karşılaştırılması," XXXVI. Türk Pediatri Kongresi, S191, istanbul, 2000.
 • 44. Başkan, M., G. Koçak ve D. Karaduman, "Malnütrisyonun ağırlık derecesinin ani kardiyak ölüm riskine etkisi," XXXVI. Türk Pediatri Kongresi, S189, İstanbul, 2000.
 • 45. Ergin, H., D. Karaduman, Ö. Herek, N. Çolak ve G. Koçak, "Multipl kongenital anomalileri ve intrauterin kronik hipoksisi olan bir bebekte mide perforasyonu," X. Ulusal Neonatoloji Kongresi, S196, Antalya, 2000.
 • 46. Koçak, G., S. Atalay, H.E. Tutar, H. Gümüş ve A. İmamoğlu, "Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının ekokardiyografik ve radyonüklid yöntemle değerlendirilmesi," II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, S3, Pamukkale-Denizli, 1999.
 • 47. Koçak, G., S. Atalay, H.E. Tutar, H. Gümüş ve A. İmamoğlu, "Pulmoner hipertansiyonlu çocuklarda sağ ventrikül diyastolik fonksiyonlarının değerlendirilmesi," II. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, S29, Pamukkale-Denizli,1999.
 • 48. Yurdakul, M., G. Koçak ve D. Karaduman, "Eklem yakınması nedeniyle hastanemize yapılan başvuruların retrospektif değerlendirilmesi," 43. Milli Pediatri Kongresi, S85, Ankara, 1999.
 • 49. Koçak, G., S. Atalay, H.E. Tutar, A. İmamoğlu, H. Gümüş ve S. Türkay, "Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda sağ ventrikül sistolik zaman intervallerinin M-Mode ve devamlı Doppler ekokardiyografi ile değerlendirilmesi," Türk Pediatri Kurumu, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, S380, Ankara, 1999.
 • 50. Koçak, G., S. Atalay, H.E. Tutar, A. İmamoğlu, H. Gümüş ve S. Türkay, "Pulmoner hipertansiyonlu hastalarda iki boyutlu ekokardiyografi ile ana pulmoner arter ve dallarının çap ölçümü, sağ ventrikül ön duvarı ve interventriküler septum kalınlığının değerlendirilmesi," Türk Pediatri Kurumu, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, S381, Ankara, 1999.
 • 51. Arsan, S., K. Harmancı, H. E. Tutar, S. Atalay, B. Atasay, A. Günlemez, S. Türkay, G. Koçak ve F. Ertogan, "1997-1998 Yılları arasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde büyük arter transpozisyonu tanısı alan olgularımız," Türk Pediatri Kurumu, XXXV. Ulusal Pediatri Kongresi, S450, Ankara, 1999.
 • 52. İmamoğlu, A., H.E. Tutar, S. Atalay, B. Öcal, N. Altuğ, L. Dilek, G. Koçak ve S. Türkay "Akut ateşli romatizmada klinik ve ekokardiyografik veriler," XLII. Milli Pediatri Kongresi, G15, Kayseri, 1998.
 • 53. Tutar, H.E., A. İmamoğlu, S. Atalay, E. İnce, S. Türkay ve G. Koçak, "Sinüs venosus ASD ve apikal muskuler VSD'li bir bebekte atriyal flutter," XLII. Milli Pediatri Kongresi, G27, Kayseri, 1998.
 • 54. Ceviz, N., A. Çeliker, D. Alehan, A. Üner, G. Koçak, Ş. Özme ve S. Özer, "Dirençli çocukluk çağı aritmilerinin tedavisinde oral ve intravenöz amiodaronun etkinliği ve güvenirliği," I. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, S30, Ankara, 1996.
 • 55. Koçak, G., İ. Kılıç, B. Yalçın, K. Tokel, E. Balcı ve A. Çeliker, "Atrioventriküler blok nedeniyle geçici kalp pili takılan bir digoksin intoksikasyonu olgusu," XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, S254, Ankara, 1995.
 • 56. Yalçın, B., G. Koçak, İ. Kılıç ve İ. Yenicesu, "Şiddetli bir karbonmonoksit intoksikasyonu vakası," XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, S76, Ankara, 1995.
 • 57. Turfanda, M., İ. Kılıç, S. Göğüş, B. Yalçın ve G. Koçak, "Multiple organ yetmezliği ile sonuçlanan bir stafilokok septisemisi olgusu," XXXIX. Milli Pediatri Kongresi, S 114, Ankara, 1995.
 • ULUSAL KİTAP BÖLÜMLERİ
 • 1. Koçak, G. “Pediyatrik Aritmiler; İletim Sistemi Sorunları”, Aritmiler, ed. B. Görenek, 391-409, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2010.
 • 2. Koçak, G. Çocuklarda İleri Yaşam Desteği. “Ritim Bozuklukları” 71-82, ed. A. Atıcı. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 2010.
 • 3. Elkıran, Ö, Koçak G., “Akut Romatizmal Ateş”, Çocuk Hastalarda Tedavi El Kitabı, ed. C. Yakıncı, Ş. Haskoloğlu, 10-11, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
 • 4. Yıldırım, Ç., Koçak G., “Enfektif Endokardit ve Profilaksisi”, Çocuk Hastalarda Tedavi El Kitabı, ed. C. Yakıncı, Ş. Haskoloğlu, 126-127, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
 • 5. Elkıran, Ö., Koçak G., “Göğüs Ağrısı”, Çocuk Hastalarda Tedavi El Kitabı, ed. C. Yakıncı, Ş. Haskoloğlu, 144-145, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
 • 6. Öncül M, Koçak G., “Hipoksik Nöbet”, Çocuk Hastalarda Tedavi El Kitabı, ed. C. Yakıncı, Ş. Haskoloğlu, 173-174, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
 • 7. Elkıran, Ö., Koçak G., “Kardiyak Üfürüm”, Çocuk Hastalarda Tedavi El Kitabı, ed. C. Yakıncı, Ş. Haskoloğlu, 209-210, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
 • 8. Karakurt, C., Koçak G., “Ritim Bozukluklarına Acil Yaklaşım”, Çocuk Hastalarda Tedavi El Kitabı, ed. C. Yakıncı, Ş. Haskoloğlu, 316-317, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
 • 9. Öncül M, Koçak G., “Senkop”, Çocuk Hastalarda Tedavi El Kitabı, ed. C. Yakıncı, Ş. Haskoloğlu, 328-329, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
 • 10. Karakurt, C., Koçak G., “Siyanotik Yenidoğan”, Çocuk Hastalarda Tedavi El Kitabı, ed. C. Yakıncı, Ş. Haskoloğlu, 357-358, Nobel Kitabevi, Adana, 2010.
 • 11. Koçak, G., “Kardiyak Gelişme”, Temel Pediatri, ed. E. Hasanoğlu, R. Düşünsel, A. Bideci, 663-667, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, 2009.
 • 12. Karakurt, C., G. Koçak, “Çölyak Hastalığı İle İlişkili Dilate Kardiyomiyopati”, Çölyak Hastalığı, ed. M. A. Selimoğlu, 60-63, Logos Tıp Yayıncılık, İstanbul, 2008.
 • 13. Koçak, G., “Öykü alma”, Çocuk Hastalıklarında Klinik Tanı, ed. C. Yakıncı, M. A. Selimoğlu, 15-25, Medipres Yayınları, Malatya, 2008.
 • 14. Karakurt, C., G. Koçak, “Dolaşım sisteminin değerlendirilmesi”, Çocuk Hastalıklarında Klinik Tanı, ed. C. Yakıncı, M. A. Selimoğlu, 167-176, Medipres Yayınları, Malatya, 2008.
 • 15. Koçak, G. ve A. Çeliker, "Adenozin ve kardiyolojide kullanımı," Pediatride Gelişmeler, ed. İ. Özalp, M. Yurdakök ve T. Coşkun, 675-685, Ankara, 1999.
 • 16. Koçak, G. ve Ş. Özme, "Konjestif kalp yetmezliği," Pediatri EI Kitabı, Acil Yaklaşımlar ve Tanısal Girişimler, ed. E. Tunçbilek, M. Yurdakök ve T. Coşkun, 111-119, Çağın Yayınları, Ankara, 1995.
 • 17. Koçak, G., İ. Kılıç ve B.Yalçın, "Pediatride sık kullanılan ilaçlar," Pediatri EI Kitabı, Acil Yaklaşımlar ve Tanısal Girişimler, ed. E. Tunçbilek, M. Yurdakök ve T. Coşkun, 693-709, Çağın Yayınları, Ankara, 1995.
 • 18. Koçak, G. ve İ. Kılıç, "Anne sütüne geçen ilaçlar," Pediatri EI Kitabı, Acil Yaklaşımlar ve Tanısal Girişimler, ed. E. Tunçbilek, M. Yurdakök ve T. Coşkun, 710-711, Çağın Yayınları, Ankara, 1995.
 • 19. Yalçın, B. ve G. Koçak, "Kalsiyum dengesi bozuklukları," Pediatri EI Kitabı, Acil Yaklaşımlar ve Tanısal Girişimler, ed. E. Tunçbilek, M. Yurdakök ve T. Coşkun, 391-398, Çağın Yayınları, Ankara, 1995.
 • 20. Kılıç, İ. ve G. Koçak, "Boğulma, donma, sıcak ve elektrik çarpması," Pediatri EI Kitabı, Acil Yaklaşımlar ve Tanısal Girişimler, ed. E. Tunçbilek, M. Yurdakök, T. Coşkun, 659-663, Çağın Yayınları, Ankara, 1995.