18
Adres

Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji
Herhangi bir değerlendirme bulunmuyor.

Biyografi

Eğitim

1979-1985 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1972-1979 Ankara Atatürk Anadolu Lisesi

1967-1972 Ankara Namık Kemal İlkokulu

Uzmanlık Tezi

Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) Sırasında Gelişen Peritonit Etkenlerinin Belirlenmesi ve Siprofloksasin ve Seftriakson Tedavisi Sonuçları

Sertifikasyonlar

2003 ESGNI/SHEA Training Course in Hospital Epidemiology (Advanced Module)

2003 Pharmacoepidemiology

2002 Good Clinical Practice

2002 Pharmacoeconomy; Drug, Evidence and Money

2001 Rational Pharmacotherapy Teaching

Bilimsel Kurul Görevleri

2009- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu

2010-2012 ; 2006-2008 Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Üyesi

Mayıs - Kasım 2006 Türkiye EKMUD Kurucu Başkanı

2004-2008 Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

2002-2005 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreteri

2001-2002 İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlilik Çalışma Grubu Başkanı

2001-2005 Ankara AIDS Savaşım Derneği Başkanı

Dergi Editörlüğü

Kasım 2010- Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials (MJIMA-www.mjima.org)

2010- Hastane İnfeksiyonları Dergisi,

2008- Yoğun Bakım Dergisi

2006-2006 (çeviri editörü) Current Opinion in Infectious Diseases TÜRKÇE BASKI

Yayın Kurulu Üyelikleri Flora (İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dergisi)

Görev Aldığı Kurum İçi Komisyonlar

2004-2009 Gazi Üniversitesi Tıp FakültesiKoordinatörler Kurulu (Başkoordinatör Yardımcısı; PDÖ Sorumlusu)

2003-2004 Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Eczane Hizmetleri Komitesi

1996-2000 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesiİnfeksiyon Kontrol Komitesi

1997- Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp eğitimi , Eğitici Eğitimi Birimi

1994-1996 Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi İnfeksiyon Kontrol Komitesi

Görev Aldığı Kurum Dışı Komisyonlar

12-13 Şubat 2013 Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Çalıştayı

2009- Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu

2007-2009 Sağlık Bakanlığı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Danışma Kurulu

22-23 Aralık 2006 Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı Çalıştayı,

11.Nisan.2006 Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık dalı eğitiminde nitelik ve standartları belirleme kurulu

9 Mart 2004-2006 Sağlık Bakanlığı SARS İzleme ve Değerlendirme Ekibi

Temmuz 2004 Sağlık Bakanlığı CYBE-HIV-AIDS Tanı ve Tedavi Standardizasyonu Kurulu

Kongre-Sempozyum Organizasyonu

2011-2012 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)

2010-2011 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)

18-22 Mayıs 2011, Antalya 26. ANKEM Antibiyotik Kemoterapi Kongresi, (Başkan Yardımcısı)

2 Nisan 2011 Gaziantep Kritik Kararlar (Bilimsel Sekreterya)

2008-2009 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)

2007-2008 EKMUD Ankara Günleri (Koordinatör)

5-8 Ekim 2006, Ankara EKMUD Bilimsel Platformu, (Başkan)

28 Kasım-1 Aralık 2002, AnkaraI.Ulusal AIDS Savaşım Sempozyumu, (2. Başkan)

1-4 Kasım 2001, Pamukkale Hastane İnfeksiyonları Eğitim programı 2001 (Genel Sekreter)

7-9 Aralık 2000, Ankara NosoLine Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı (Sekreter)

Mesleki Üyelikler

 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
 • Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD)
 • Antibiyotik ve Kemoterapi Derneği (ANKEM)
 • Ankara AIDS Savaşım Derneği
 • Klinik Mikr. ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)
 • Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
 • Viral Hepatitle Savaşım Derneği
 • Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)

Ödüller

Kayıtlarımıza göre doktora ait herhangi bir ödül bulunmamaktadır.

Bilimsel Yayınlar

 • BİLİMSEL PROJELER
 • 2005 IPSE (Improving Patient Safety in Europe; Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü derneğini temsilenkatılımcı)
 • 2002 Gazi ÜTF Araştırma Fonu-01/2002-28 (Yürütücü) Toplum kökenli alt üriner sistem enfeksiyonu tedavisinde siprofloksasin ile trimetoprim-sulfametoksazol orijinal ve jenerik preparatlarının farmakoekonomik analizi
 • 1998 Gazi ÜTFAraştırma Fonu-01/98-17 (Yürütücü) Hastane Enfeksiyonu etkeni gram negatif bakterilerin tanımlanması ve bazı antibiyotiklere duyarlılıklarının belirlenmesi
 • 1995-1997 TUBİTAK-1463 (Yardımcı Araştırıcı) Çoğul İlaç Direncinden Sorumlu mdr geni ve ürünü p-glikoproteinin Febril Nötropeni Etkeni Mantar ve Bakterilerde Araştırılması